Otec Kardinál Slovákom

Ján Ch. Kardinál Korec Slovákom

Slová povzbudenia otca Kardinála Jána Chryzostoma Korca k 20. výročiu vzniku Slovenskej republiky. Počúvaj tu.

Nitra, 29. decembra - Nitriansky emeritný biskup Ján Chryzostom Kardinál Korec pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej republiky pripomína obyvateľom Slovenska, že iba život podľa kresťanských hodnôt je zárukou dobrej budúcnosti. Kardinál spomenul nedávne pokusy vymazať znaky kresťanstva z pamätnej dvojeurovej mince s postavami svätých Cyrila a Metoda. Povedal: „To sa nepodarí, odstrániť kríž zo Slovenska, lebo Pán Boh sa postará o to, ak my budeme verní, že Cirkev prežije aj to, čo prežívame dnes." Povzbudzuje všetkých obyvateľov Slovenska, zvlášť veriacich: „Nebojme sa, nebuďme maloverní. Ale buďme veriaci, pomáhajme si, buďme oddaní svätej Cirkvi, buďme oddaní Svätému Otcovi, lebo to je Petrov nástupca a Peter je skala, ktorú nepremôžu nijaké brány zla."

Nitriansky emeritný biskup apeluje na obyvateľov Slovenska, aby neskladali svoju nádej do materiálnych hodnôt: „Všetci si myslia, že zmysel života je mať ohromné autá, mať vily, byť bohatý, mať peniaze“. Prax podľa kardinála Korca ukazuje niečo iné. Cirkev však ukazuje ľuďom Božieho Syna: „Kristus je svetlo sveta. Jediné svetlo, ktoré nám svieti pod nohy, že kam máme kráčať. Lebo on nám hovorí ako máme žiť“, povedal kardinál Korec. Zároveň si zaspomínal, ako mu v prvých dňoch roka 1993 poslal telegram vtedajší pápež: „Ján Pavol II. mne do Nitry poslal blahoprajný telegram ku vzniku Slovenskej republiky a v tom pozdrave bolo: Držte sa! Slovensko má tiež čo ponúknuť Európe. Svojimi svätcami, mučeníkmi“.