Pohreb Otca Kardinála

Pohreb otca Kardinála

Kard. Dziwisz: Lúčime sa s verným synom Cirkvi, pre ktorého bol Ježiš všetkým

 

Hrob je v dolnej časti Baziliky sv. Emeráma (foto J. Bagin)

Nitra 31. októbra. Kardinál Stanisław Dziwisz, ktorý dnes predsedal pri poslednej rozlúčke s kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom v Nitre, zvlášť poukázal na vzťah poľského pápeža voči zosnulému. Ako niekdajší osobný sekretár pápeža sv. Jána Pavla II. dosvedčil obdiv a uznanie, ktoré požíval zosnulý kardinál vo Wojtyłových očiach už v období, keď bol arcibiskupom Krakova, ako i neskôr po jeho nástupe na Petrov stolec. Prinášame úvodný príhovor, ktorý predniesol kardinál Dziwisz v Katedrále sv. Emeráma v Nitre, nad rakvou po slovensky.

 foto z televízie

Dnes sa lúčime s veľkým človekom, na ktorého môže byť hrdý slovenský národ. Lúčime sa s verným synom Cirkvi, pre ktorého bol Ježiš Kristus všetkým. Nasledoval ho od mladosti a slúžil mu do posledného dychu. Lúčime sa s odvážnym a nezlomným pastierom, ktorý v temných rokoch totalitného systému sa dožadoval pravdy o Bohu a o človekovi. Bránil dôstojnosť ľudskej osoby, jej právo na život v slobode. Zaplatil za to vysokú cenu rokmi, ktoré strávil vo väzení. Jeho biskupský odev sa stal odevom robotníka. Jeho katedrou sa stal malý byt v paneláku, kde tajne svätil kňazov pre prenasledovanú Cirkev vo svojej vlasti. Dočkal sa konca komunistického režimu v našej časti Strednej a Východnej Európy, k čomu prispel aj Ján Pavol II.

Krakovský metropolita Karol Wojtyła pomáhal prenasledovanej Cirkvi v Československu. To isté robil ako pápež. Bol som toho osobne svedkom. Svätý Otec bol dojatý čítaním knižky „Od barbarskej noci“, ktorá opisuje prenasledovanie Cirkvi, ale tiež hrdinské postoje otca biskupa Korca. Ján Pavol II. uviedol biskupa Nitry do kolégia kardinálov. Tu, v Nitre, sa pápež stretol so slovenskou mládežou, a privítal ho dojatý kardinál a pastier diecézy. O niekoľko rokov neskôr ho požiadal, aby viedol duchovné cvičenia vo Vatikáne. Po ich skončení ďakoval mu po taliansky, ale tiež po slovensky, a úprimne sa tešil, že tieto duchovné cvičenia pre celú Rímsku kúriu po prvý raz dával slovenský kardinál.

Vtedy svätý pápež povedal: „Ďakujem Ti, tak ako všetci tu prítomní, za duchovné úvahy, ktoré si nám sprostredkoval. Osobitne však za svedectvo odvážnej vernosti Kristovi, ktoré si vydal v ťažkých rokoch, počas ktorých si sa vo svojej vlasti stal oporou pre kňazov a laikov.“

jednoduchá rakva pripomínajúca rakvu Jána Pavla Veľkého (foto J. Bagin)

Bratia a sestry, nech nás dnes zjednotí vrúcna modlitba za dušu v blahej pamäti zosnulého pastiera. Nespytujme sa Boha, prečo ho vzal. Ďakujme Bohu za to, že nám ho dal, že ho dal Cirkvi na Slovensku a že ho dal celej Cirkvi. Tieto slová vďačnosti vyslovujem aj v mene poľského episkopátu a celej Cirkvi v Poľsku.“