Vitajte na našej stránke!

Fatimská slávnosť

Najbližšia bude v sobotu 13. mája 2017 o 17,00 hod. vo farskom kostole vo Višňovom. Od 14. júla 2014 prebieha vo Višňovom veľká príprava na 100. výročie Fatimských zjavení, ktoré oslavujeme v tomto roku 2017. Uvažujeme o slovách Panny Márie. Práve 13. máj 2017 je deň 100. výročia zjavenia Božej Matky vo Fatime. Pozývame vás, príďte sa povzbudiť, príďte sa modliť sv. ruženec, príďte ďakovať za milosti. Je možné v tento deň získať mimoriadne odpustky, ktoré nám udelil pápež František.