Vitajte na našej stránke!

Fatimská slávnosť

Najbližšia bude v utorok 13. júna 2017 o 17,00 hod. vo farskom kostole vo Višňovom. Od 14. júla 2014 prebiehala vo Višňovom veľká príprava na 100. výročie Fatimských zjavení, ktoré sme oslávili 13. mája v tomto roku 2017. Pozývame vás, príďte sa povzbudiť, príďte sa modliť sv. ruženec, príďte ďakovať za milosti. Od 13. februára máme relikvie dnes už svätých Františka a Hyacinty. Je možné v tento deň získať mimoriadne odpustky, ktoré nám udelil pápež František.