Vitajte na našej stránke!

Roráty 2017 - Strážca pokladov

Roráty 2017 budú o sv. Jozefovi. Vychádzajú z vyjadrenia sv. Jana Pavla Veľkého v Redemptoris custos o tom, že sv. Jozefovi zveril Pán Boh stráž nad svojimi najcennejšími pokladmi. Začíname v PONDELOK 4. decembra 2017 ráno o 6,35 hod. vo farskom kostole vo Višňovom. Téma: "STRÁŽCA POKLADOV“. V pondelok ráno 4. 12. každé dieťa dostane plagát, na ktorý si bude celý adventný čas pridávať ďalšie obrázky. Pozývam deti odvážne a silné, nie lenivé.