Vitajte na našej stránke!

Detské sväté omše

Opäť pozývam deti, rodičov i starých rodičov. Začali sme novú zaujímavú sériu s názvom Nedeľné evanjelium. Vždy v piatok pred nedeľou si budeme rozoberať evanjelium nasledujúcej nedele. Deti dostanú k téme obrázok. Povzbuďme deti, aby spolu s nami - dospelými - spoznávali Božie slovo. Ďalšie detské sväté omše budú v piatok 12. a 19. mája. V Turí bude nácvik piesní o 16,15 hod. v kostole, o 16,30 hod. bude sv. omša. Vo Višňovom bude nácvik piesní o 17,15 hod. na fare. O 18,00 hod. bude sv. omša. Zvlášť pozývam tretiakov, s ktorými sa pripravujeme na Prvé sv. prijímanie, ale - samozrejme - aj všetky ostatné deti.