Vitajte na našej stránke!

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 516
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 659
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 707
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 543
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 614
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 608
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 714
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 662
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 628
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 708
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 423
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 770
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 3532
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 752
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 613
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 539
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 775
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 823
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 814