Roráty 2009

30. november

Svätý farár  Ján Mária Vianney – patrón „Roka kňazov“

Téma rorát: Ukážem Ti cestu do neba!

 

 

PRÍBEH I.

V strednom Francúzsku, asi 40 km od Lyonu leží Ars – malá dedinka uprostred jazier, polí a brezovo-dubových hájikov.

 Pre zlý stav ciest  v roku 1818  Ars robill dojem zapadlej dedinky na nedostupnej samote. Mal sotva 40 domov, nízkych, lepených z hliny, akoby pričupených na nevysokom úbočí medzi sadmi. Nad nimi sa týčil úbohý, zanedbaný a ošarpaný kostol.

Nový farár  s ťažkosťami našiel svoju farnosť. V ten deň na kraj zaľahla veľmi hustá hmla. Nebolo nikoho kto by mu ukázal cestu do kostola. Jedine v diaľke na opustených lúkach bolo počuť hlas detí, ktoré pásli ovce. Sv. Ján  Vianney k nim podišiel.

- Ukážte mi cestu do Arsu – poprosil.

Nerozumeli. Doma aj medzi sebou sa rozprávali len nárečím. Málo kto vedel dobre po francúzsky. Kňaz niekoľko krát zopakoval otázku. Nakoniec Anton Givre  - najschopnejší z chlapcov  ukázal neznámemu cestu.

- Ó tam, tadiaľto treba ísť...

- Milovaný chlapče – potešil sa kňaz – ty si mi ukázal cestu do Arsu a ja ti ukážem cestu do neba.

 

 

Kňaz:

Čo potrebujete?

 

Deti:

Jozef, ukáž nám cestu do neba!

 

 

 

Otázky deťom:

1.  Kedy sa začal Rok kňazov? (19. júna na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho)

2.  Kto je patrónom Roka kňazov?  (sv. Ján Mária Vianney)

3.  Kde bol sv. Ján Mária Vianney farárom? (v Ars – sur – Formans vo  Francúzsku).

 

Úlohy:

1. Doma na stenu alebo iné viditeľné miesto si zaves  adventný plagát.

2. Všetkým doma porozprávaj o rorátoch.

 

Obrázok:

Adventný plagát – prvá časť.