Roráty 2009

1. december

Uväznená cirkev – detstvo sv. Jána Mária Vianneyho

Prvá rada – ODVAHA

 

Kňaz:

Čo potrebujete?

 

Deti:

Jozef, ukáž na cestu do neba!

 

PRÍBEH II.

Príprava na nočnú výpravu v dome Vianneovcov prebiehala od popoludnia. Hoci všetci vedeli kam pôjdu, nikto – dokonca ani najmenšie deti – nehovorili o tom nahlas. Pred súmrakom  celá rodina ukradomky odišla z domu tak, aby to nikto nezbadal. Rýchlo sa stmievalo a oni v mlčaní šli smerom na Lyon. Na predmestí  v dohodnutej stodole čakal kňaz.  Janko hoci bol ešte veľmi malý kráčal odvážne a bez šomrania. Tak veľmi mu chýbala sv. omša v ich farskom kostole.

Keď došli na dohovorené miesto, všetkých zaviedli do tmavej stodoly. Pri neveľkom stolíku modlil sa akýsi človek. Bol to kňaz. Srdečne privítal prichádzajúcich a potom v najvzdialenejšom kúte spovedal a požehnával nové manželstvá. Nakoniec sa začala sv. omša. Kňaz rozložil na stole kalich a hostie. Obliekol sa  do pokrčeného a vyblednutého omšového rúcha a začal modlitbu. Stíšeným hlasom, vo všetkej sústredenosti, sotva  šepkal. Všetci boli dojatí, niektorí ticho poplakávali. Aj Janko poplakával. Kľačal medzi mamou a sestrou a vrúcne sa modlil.  Mal nie viac ako sedem rokov. Možno na týchto nočných stretnutiach  pocítil povolanie do kňazstva?...

 

Otázky:

1. V ktorom štáte a kedy sa narodil sv. Ján Mária Vinnaey?  (Vo Francúzsku, 8. mája v 1786)

2. Prečo bol zavretý kostol v rodnej dedinke sv. Jána Mária Vianney? (Tak rozhodla Cirkvi  nepriateľská vláda francúzskej revolúcie)

3. Kde slúžili sv. omšu kňazi, ktorí sa skrývali? (V domoch a stodolách)

 

Úlohy:

1. Na mape Francúzska nájdite mesto Lyon, neďaleko ktorého ležia Dardilly, miesto narodenia sv. Jána Mária Viannea.

2. Obrázok rodinného domu sv. Jána Mária Vianneyho  si prilepte doma na plagát. 

 

Obrázok:

Rodný dom sv. Jána Mária Vianneyho v Dardilly.