Roráty 2009

2. december

Prvá sviatosť zmierenia a prvé sväté prijímanie vo veku trinásť rokov.

Druhá rada – NÁBOŽNOSŤ

 

 

PRÍBEH III.

Za miesto prvého svätého prijímania kňazi Balley a Groboz vybrali veľký dom jednej farníčky. Všetky okenice boli tesne uzavreté, aby nikto z ulice nevidel čo sa vnútri deje. Kvôli väčšej bezpečnosti pod oknami z ulice boli postavené vedľa seba do radu vozy so senom. Počas slávnosti seno zámerne prehadzovali. Zavčasu ráno rodičia s deťmi jednotlivo vychádzali so svojich domov. Všetci boli oblečení  všedne. Až na mieste mamy vybrali oblečenie – biele závoje alebo prehoz na ramená pre dievčatá. Všetky deti dostali voskové sviečky. Nesmel byť žiaden hlasný spev a ani hostina. Napriek tomu sa Janko nevýslovne tešil. Jeho sestra Margita spomínala, že jej brat bol tak natešený, že nechcel opustiť miestnosť v ktorej mal to šťastie, že v nej prvý krát prijal sviatostného Krista.

 

 

Otázky:

1. Za koho sa vydávali kňazi Balley a Groboz? (Balley predstieral že je stolár a Groboz  kuchár)

2. Koľko rokov mal sv. Ján Mária Vianney keď pristúpil k prvej sviatosti zmierenia? (11 rokov)

3. Koľko rokov mal sv. Ján Mária Vianney keď pristúpil k prvému svätému prijímaniu? (13 rokov)

 

Úlohy:

1. Pohľadaj doma pamiatky na prvé sväté prijímanie.

2. Pripomeň si dátum svojho prvého svätého prijímania.

 

Obrázok:

Pod týmito hodinami v kuchyni, prijal jedenásťročný Ján Mária Vianney prvý krát sviatosť zmierenia