Roráty 2009

3. december

Myšlienky na kňazstvo

Tretia rada – VYTRVALOSŤ

 

PRÍBEH IV.

Janko bol veľmi unavený. Celé mesiace sa učil od rána do večera, postil sa a modlil. Nič nepomáhalo. Nič sa nenaučil. Nemohol už ani pozrieť na knižky.  Napĺňali ho odporom. Mal veľké pokušenie – je to ťažké, nestanem sa kňazom.  Nechám to všetko a vrátim sa domov. Spomenul si na dom a prácu na hospodárstve, ktorá mu toľké roky prinášala radosť.

S ťažkým srdcom šiel za milovaným kňazom Balleyom a zdôveril sa mu so svojím trápením: „Chcem sa vrátiť k svojim, dlhšie už nevydržím.“ Dobrotivý Balley sa ho opýtal: „Kam chceš ísť? Vieš dobre, že tvoj  otec po ničom tak netúži ako mať ťa doma pri sebe. Rozlúč sa so svojimi plánmi. Rozlúč sa s kňazstvom...! Rozlúč sa s dušami...!“ Janko až podskočil. Mal by sa rozlúčiť s dušami? Ó, nie! To nemôže dopustiť. Boh to určite nedopustí. Predsa  chýba toľko  kňazov!  Nie, nemôže sa vrátiť domov, musí vytrvať.

 

 

Otázky:

1. Ktorý cudzí jazyk robil Jankovi ťažkosti pri učení? (Jazyk latinský)

2. Aké pokušenie mal Ján Vianney?  (Pokušenie znechutenia)

3. K hrobu ktorého svätca šiel Ján Vianney na púť? (K hrobu Jána Františka Regis)

 

Úlohy:

1. Pomodli sa večer k Duchu Svätému o dar rozumu a vytrvalosti v učení.

2. Dnešný obrázok prilep na plagát.

 

Obrázok:

Kuchyňa s pecou a stolom v rodnom dome sv. Jána Mária Vianneyho.  Možno práve tu povedal svojej mame, že sa chce stať kňazom.