Roráty 2009

5. december

Ján Vianney má 29 rokov – konečne sa stáva kňazom

Modlitba za kňazov

  

Kňaz

Čo potrebujete?

 

Deti:

Jozef, ukáž na cestu do neba!

 

PRÍBEH VI.

Bol teplý augustový deň. Ján Vianney sa s radosťou pohol smerom ku Grenoblu. Pred sebou mal 100 kilometrovú cestu. So sebou si zobral trochu jedla a albu na svoju prvú svätú omšu. Do mesta došiel peši po niekoľkých dňoch, v sobotu 12. augusta. Nasledujúci deň v nedeľu už naňho čakal starý biskup. Špeciálne pricestoval do mesta, aby vysvätil jediného klerika Vianneyho.

Konečne nadišiel vytúžený deň. Po toľkých neistotách, po toľkých neúspechoch, po toľkých slzách sa Ján Mária Vianney stal konečne kňazom.  Stal sa sluhom Božím. Ako po tom túžil.  Teraz už budem môcť získavať duše pre Boha. Všetkým budem môcť ukazovať cestu do neba.  Aký bol šťastný...

  

Otázky

1.Koľko rokov mal sv. Ján Mária Vianey keď sa stal kňazom?  (29 a 3 mesiace)

2. Ako sa volal kňaz, ktorý pomáhal Jankovi na ceste ku kňazstvu? (Balley)

3. Kde urobil potrebné skúšky Ján Vianey aby mohol byť vysvätený za kňaza? (na fare kde špeciálne kvôli  nemu prišli skúšajúci)

 

Úlohy:

1.Vytvorte 7- člennú modlitbovú skupinu s ktorou sa budete modliť za vybraného kňaza

2.Obrázok ktorý dnes dostaneš prilep doma na svoj plagát.

 

Obrázok:

Primičná štóla a alba kňaza Jána Vianneyho. Albu vlastnoručne ušila jeho mama.