Roráty 2009

9. decembra

Riešenie prvých ťažkostí vo farnosti

Piata rada – pôst a pokánie

 

Kňaz:

Čo potrebujete?

 

Deti:

Jozef, ukáž nám cestu do neba!

 

 

 

Príbeh IX.

 

Obyvateľ Arsu:

 

Hneď po príchode do Arsu pán farár Vianney dal svoj matrac chudobným. Nebol mu potrebný, najčastejšie spal v izbe na prízemí. Na kamennej podlahe si rozložil drevené tyčky na podopieranie hrozna a tak na niekoľko hodín zaspal. Keď začal mať ťažkosti s bolesťami tvárových nervov presťahoval sa ... nie do svojej izby na poschodí ale na podkrovie. Keď mi zomieral otec v noci som išla za ním a počula som ako schádzal po škrípajúcich schodoch z tohto nepohodlného zákutia.

 

Vdova Renard:

 

Na povale sv.Ján Vianey  spal na holej podlahe. Pod hlavu si položil drevené poleno. Neraz som počula keď chcel zísť z povaly dole ako odsúval tento zvláštny druh vankúša,. Bývala som vtedy s dcérou hneď vedľa fary – všetko bolo u nás počuť.  Občas som mu niečo navarila a zaniesla na faru, ale on jedol len vtedy keď mal čas. Niekedy som sa musela s jedlom vrátiť lebo ho neprijal.

 

Margita, mladšia sestra sv. Jána  Vianneyho:

 

Môj brat bol už dva týždne farárom v Arse keď sme ho na fare s vdovou Bibost navštívili – teším sa že ste prišli – privítal nás veľmi srdečne, ale hneď sa začal trochu trápiť: „Čím vás ponúknem?... Nič nemám...“ O chvíľu si spomenul, že má nejaké zásoby. V kuchyni z kúta vytiahol hrniec so zemiakmi. Boli... plesnivé. Neodvážili sme sa ich jesť. A on zjedol dva, možno tri a povedal: „Skutočne sú ešte dobré, nepokazili sa...“ a dodal: „Už musím ísť do kostola. Čakajú na mňa.“

 

Istému mladému kňazovi, ktorý prišiel navštíviť Jána M. Vianneya povedal:

 

Príbeh X.

Môj drahý, diabol najrýchlejšie uteká pred pôstom v jedení, pití a spaní. Ničoho sa tak nebojí a Pánu Bohu sa nič tak nepáči ako pôst. Sám som sa o tom presvedčil. Stalo sa, že som nejedol niekoľko dní.  Vtedy som dostal od Pána Boha všetko po čom som túžil, nielen pre seba ale aj pre druhých... 

 

 

Otázky:

 

1. Čo robil pán farár Vianney, aby sa jeho farníci vrátili k Pánu Bohu?  (Modlil sa a postil)

2. Kedy sa majú katolíci postiť?  (Popolcová streda a Veľký piatok sú dňami zdržovania sa mäsitých pokrmov a pôstu. Všetky piatky v roku sú dňami pokánia)

3. Ako znie druhé cirkevné prikázanie? (Zachovávať prikázané dni pokánia)   

 

 

Úlohy:

 

1. Nikdy nezabudni že všetky piatky v roku sú dňami pokánia.

2. Ak si to ešte neurobil nájdi ochotných modliť sa za vybraného kňaza.

3. Prilep obrázok na plagát.

 

Obrázok:

 

Topánky a klobúk, ktorý pán farár Vianney najčastejšie nosil pod pazuchou.