Roráty 2009

10. decembra

Obnovovanie kostola v Arse

Pán farár začína boj o svojich farníkov

 

Príbeh XI.

 

Keď ťažký zvon pozýval k modlitbe  Anjel Pána alebo do kostola obyvatelia Arsu tŕpli od strachu.  Niežeby zvon bil príliš hlasno! Farníci kostola sv. Sixta v Arse keď pozerali smerom na rozkolísaný ťažký zvon mysleli len na jedno: „Ešte chvíľu a naša stará drevená zvonica sa zrúti na cintorín a na hroby našich blízkych.“

Všetci na čele s pánom farárom prosili starostu o pomoc, pretože farnosť bola príliš malá na takú veľkú opravu. Nakoniec – k všeobecnej radosti padlo rozhodnutie začať práce. Aká to bola radosť, keď nad dedinkou sa vznášala štvorcová zvonica z tehál. Dokonca okná boli ozdobené malými stĺpmi v románskom štýle.

Pán farár sa tešil  že zvonica je solídne postavená,  odteraz už budú môcť dva zvony  pozývať jeho milovaných farníkov do kostola. Nemal pochybnosti: v Arse majú byť dva zvony. Ešte nebola skončená stavba a on už kúpil druhý zvon zasvätený Panne Márii. Dostal meno sv. ruženca.

 

 

Kňaz

Čo potrebujete?

 

Deti

Jozef, ukáž nám cestu do neba!

 

Otázky:

 

1. Čo urobil pán farár Vianney, aby jeho farníci začali chodiť do kostola? (Začal opravovať farský kostol)

2. Komu bola zasvätená prvá kaplnka pristavená k farskému kostolu v Arse? (Zasvätená Panne Márii)

3. Komu bol zasvätený farský kostol v Arse? (sv. Sixtovi)

 

Úlohy:

 

1. Zisti v ktorom roku bol dostavaný tvoj farský kostol?

2. Zisti či v tvojom kostole je kaplnka zasvätená Panne Márii?

3. Ak si to ešte neurobil nájdi ľudí ochotných vytvoriť modlitbovú skupinu, aby ste sa mohli modliť za vybraného kňaza.

 

Obrázok:

 

Prvá kaplnka pristavená k starému kostolu, bola zasvätená Panne Márii.