Roráty 2009

17. decembra - roráty

Zmenený Ars

Radosť z nábožnosti farníkov

 

Kňaz:

Srdečne vás vítam v ďalšom dni rorát. Sú to roráty v znamení zmien. Výnimočné sú prinajmenej z troch dôvodov. Aké sú to dôvody?  Možno ich sami uhádnete?

 

Otázka deťom:

- Ktorého decembra je dnes? (17. decembra)

 

Kňaz:

S čím sa nám má spájať tento dátum? Od 17. decembra sa začína druhá časť Adventu.

Prvá časť Adventu ako určite viete,  je venovaná druhému príchodu Pána Ježiša na zem na konci vekov.

Až druhá časť – práve tá, ktorá začína dnes je bezprostrednou prípravou na sviatky „Narodenia Pána Ježiša“.

Teraz vám Dám veľmi ťažkú otázku. Možno niekto pozná odpoveď...

 

Otázka deťom:

- Podľa čoho počas sv. omše poznáme dni od 17. do 24. decembra?

(pred  evanjeliom spievame špeciálne antifóny .)

 

Kňaz:

Sv. omše od 17. do 24. decembra poznáme podľa spevu  pred evanjeliom.

Pripomeniem, že dnešný  znel:

„Múdrosť Najvyššieho,

Ty mocne i jemne riadiš všetko,

Príď a nauč nás ceste múdrosti.”

Už vieme prvý dôvod  ktorým sa líši dnešný deň od predošlých!  Druhý dôvod čím sa líši dnešný deň od ostatných?  Možno niekto uhádne.

 

Otázka deťom:

- Čím ešte sa líši dnešný deň od ostatných?

(Výnimočné evanjelium skoro so samými menami)

 

 

Kňaz:

Druhým dôvodom pre ktorý je dnešný deň výnimočným je evanjelium, ktoré sme pred chvíľkou počuli. Čo myslíte prečo v prečítanom evanjeliu boli dnes samé mená?

 

Otázka deťom:

- Prečo v prečítanom evanjeliu boli samé mená?

(Je to rodokmeň Pána Ježiša)

 

Kňaz:

Evanjelium nám predstavuje rodokmeň Pána Ježiša, čiže mená predkov Pána Ježiša. Rodokmeň sa začína Abrahámom cez Dávida a končí Jakubom, ktorý bol otcom Jakuba, pestúna  Pána Ježiša. V tomto množstve osôb boli rôzni ľudia – dobrí a zlí, nábožní a nenábožní, čestní a nečestní. Takých predkov mal Pán Ježiš – dobrých i zlých, nábožných i nenábožných. Prišiel na svet pre všetkých.

Podobne to bolo so sv. Jánom Vianneym. Keď sa stal farárom v Arse, staral sa o všetkých farníkov a možno o  nenábožných ešte viac ako nábožných. Už vieme veľa o práci sv. farára z Arsu. Koľko sa tam napracoval a natrpel. Koľko sa napostil a namodlil. To všetko kvôli jedinému cieľu, aby svojim farníkom ukázal cestu do neba. Aby každý farník bez výnimky miloval Ježiša.  Vy už viete, že mal s tým veľké ťažkosti. Nie všetci farníci v Arse chodili do kostola. Často pracovali v nedeľu, opíjali sa v krčmách, kliali pri práci. Sv. farára to veľmi bolelo, veď jeho farníci urážajú Pána Boha. Dlhé hodiny kľačal pred najsvätejšou Sviatosťou oltárnou a plakal nad hriechmi svojich farníkov. Prosil Pána Boha o zmenu ich sŕdc. Zdalo sa, že práca sv. farára Vianneyho neprináša žiadne ovocie, pretože uplynul už piaty rok a väčšej zmeny nebolo vidieť. Až nakoniec sa niečo pohlo. Prichádzame k ďalšiemu rozdielu medzi dnešným dňom  a predošlým.

 

Otázka deťom:

- Aký je ďalší rozdiel medzi dnešným dňom a ostatnými?

(Práca sv. farára z Arsu začína prinášať dobré ovocie – Ars sa zmenil k lepšiemu)

 

 

 

Kňaz:

Po piatich rokoch ťažkej práce sv. farár z Arsu sa mohol konečne tešiť so zmeny svojej farnosti. V liste z októbra 1823 a teda po piatich rokoch pobytu v Arse napísal známej:

„Som v malej farnosti, ktorá slúži Pánu Bohu z celého srdca“.

Musíte vedieť a môžem vám to potvrdiť, že pre kňaza niet väčšej radosti ako keď farníci milujú Pána Boha. Mojou povinnosťou, ktorú mi každý deň pripomínate, je ...No, čo vlastne?

 

Kňaz:

Čo potrebujete?

 

Deti:

Jozef, ukáž nám cestu do neba!

 

Kňaz:

Samozrejme, v Arse nebolo ešte všetko ideálne, ale čestnosť obyvateľov dedinky sa stávala dokonca vzornou. Kedysi tkáči namiesto dobrých nití tkali zo starých. Roľníci pri návrate z poľa, kradli cestou trávu alebo repu a nosili ju domov. Teraz sa to už nestávalo. Ak deti niečo ukradli stretli sa s ostrou reakciou rodičov. Počúvajte...

 

Príbeh XVIII.

 

Istého dňa malý Benedikt Treve ukradol hrušku z košíka predavačky. Na svoje nešťastie zobral si hrušku domov a tam ju chcel zjesť. Keď mama zbadala v rukách drobca ovocie začala ho podozrievať. Hneď sa syna spýtala odkiaľ má hrušku. Len čo sa Benedikt priznal, hneď ho zaviedla domov k predavačke. Kázala mu vrátiť hrušku a odprosiť za krádež.

 

Kňaz:

Sv. farár miloval svojich farníkov, ale nemal zľutovania s hriechom. Vedel, že hriech je najhoršia vec, aká môže človeka stretnúť. Horšia od choroby tela. Rodičia kráčali v šľapajach svojho sv. farára. Čoraz viac milovali svoje deti a preto čoraz viac ich chránili pred hriechom. A ak niektoré z detí sa dopustilo hriechu, tak ako ste pred chvíľou počuli neboli zhovievaví.

Vaši rodičia vás tiež majú veľmi radi. Dbajú o vaše zdravie, vzdelanie, ale predovšetkým o to, aby ste celý život milovali Pána Boha. Sv. farár sa najviac tešil z nábožnosti svojich farníkov. Pamätajte nato, že aj vaši rodičia sa najviac budú tešiť z vašej nábožnosti.

 

Otázky:

 

1. Ktorým dňom začína druhá časť Adventu?  (od 17. decembra)

2. Z čoho má každý kňaz najväčšiu radosť?  (z nábožnosti svojich farníkov)

3. Čo je to rodokmeň?  (Zoznam predkov)

 

Úlohy:

 

1. Poďakuj rodičom za to, že ťa chránia pred hriechom a vychovávajú k nábožnosti.

2. Dnešný obrázok prilep na plagát.

 

Obrázok:

 

Pohľad na Ars a baziliku dnes.