Roráty 2009

18. decembra - roráty

Diabol útočí na sv. farára Jána Vianneyho

Záchrana duší

 

Kňaz:

Včerajší deň bol trochu iný ako predošlé dni Adventu. Po prvé pretože včera 17. decembra začala sa druhá časť Adventu, ktorá je bezprostrednou prípravou na narodenie Pána Ježiša..  Od včera na svätej omši spievame špecialne alelujové verše  pripomeniem, že dnešný znel nasledovne:

 

 „Pane, vodca svojho ľudu,

Ty si dal Mojžišovi zákon na Sinaji,

Príď vystri svoju ruku a vysloboď nás!”

 

Od včera sme v druhej časti Adventu a v našom rozprávaní o sv. Jánovi Vianneym sme došli k prelomovému momentu.

 

Otázka deťom:

Čo sa zmenilo v Arse, farnosti sv. Jána Vianneyho?

(Vplyvom práce sv. Jána Vianneyho farnosť Ars sa zmenila na lepšie)

 

Kňaz:

Po piatich rokoch  od príchodu do Arsu si sv. Ján Vianney všimol, že  farníci žijú nábožnejšie a čestnejšie ako predtým. Veľmi sa z toho tešil. V jednom z listov s nadšením písal, že je na malej farnosti, ktorá Pánu Bohu slúži z celého srdca.

 

Otázka deťom:

- Z čoho má kňaz najväčšiu radosť?

(Nábožní farníci)

 

 

Kňaz:

Určite si pamätáte, že od mladosti Janko Vianney vedel, že ma získavať duše pre Pána Boha, že im má ukazovať cestu do neba.  Keď sa o to snažil a videl, že jeho práca prináša ovocie, jeho radosť nemala konca. V Arse sa zmenili nielen obyvatelia, ale celková atmosféra. V pondelok som vám hovoril, že tá zmena bola taká veľká, že do tejto malej zabudnutej dedinky začali prichádzať ľudia z blízka i ďaleka v takom množstve, že boli dané do prevádzky dokonca špeciálne spoje do Arsu. Prišli aby sa  vyspovedali, iní aby sa pomodlili a ďalší, aby sa nadýchali atmosféry dobrého miesta.

Premena Arsu skoro sa všetkým páčila. Hovorím „Skoro“ , pretože bola jedna osoba, ktorá sa nevedela zmieriť s týmito zmenami. Bola to osoba, ktorá nenávidela Ars. Dokonca hovorila, že Ars to je hnusná dedina v ktorej až páchne. Že sa tam dejú hrozné veci. Táto osoba nenávidela Ars ale oveľa viac nenávidela sv. farára, ktorý bol pôvodcom tejto zázračnej premeny obyvateľov Arse. Som zvedavý, či tušíte kto to bol...

 

Otázka deťom:

- Kto tak veľmi nenávidel sv. Jána Vianneyho?

(Diabol ho nenávidel)

 

Kňaz:

Najviac nenávidel sv. Jána Vianneyho diabol! Svätý farár toľko ľudí priviedol k Pánu Bohu, že diabol to nemohol strpieť. Diablovi, ktorý je najväčším nepriateľom Pána Boha, ale aj každého človeka, záleží len na jednom: aby človek netrafil do neba.

Sv. Ján Vianney robil presne to, čo sa diablovi nemohlo páčiť: všetkým ukazoval cestu do neba. Vďaka milosti Božej robil to tak účinne, že najprv zmenil celú farnosť a potom  ľudia na tisíce prichádzali k nemu na spoveď. Diabol sa  s tým nemohol zmieriť. Preto útočil na svätého farára.  Skoro 35  rokov – od roku 1824 do 1858 diabol nenechal  sv. Jána Vianneyho na pokoji. Útočil naňho zvlášť v noci, keď sa svätý farár chystal spať. Ako viete spal veľmi málo, sotva niekoľko hodín.  Z kostola do fary prichádzal neskoro a vracal sa do svätyne krátko po polnoci, už tam naňho čakali. Pán Ježiš v najsvätejšej Sviatosti oltárnej a takisto stovky penitentov na svätú spoveď. Diabol nedovolil svätému farárovi spať dokonca ani tých niekoľko hodín.  Lomozil,  triasol posteľou a trieskal dverami.  Bál sa sv. Ján Vianney? Zo začiatku áno, bo nevedel, čo to všetko má znamenať. Ale potom bol  už pokojný. Keď sa ho občas pýtali prečo je taký bledý, či sa necíti zle odpovedal, že mu nič nie je, len diabol ho tak vyrušoval v noci, že vôbec nespal.

Pred chvíľou som povedal, že po určitom čase sv.Ján Vianney bol spokojný s návštevou diabla. To je čudné, však? Prečo?

 

Otázka deťom:

- Prečo bol  sv.Ján Vianney spokojný s diablovými návštevami?

(Návšteva diabla bola znakom, že nasledujúci deň príde prijať sviatosť zmierenia veľký hriešnik)

 

Kňaz:

Svätý farár sa veľmi rýchlo zorientoval, že diabol ho trápi zvlášť vtedy, keď nasledujúci deň mal prísť na svätú omšu veľký hriešnik. Občas hovoril: „Túto noc ma diabol veľmi znepokojoval. To je dobrý znak, nasledujúci deň bude dobrý lov.“  A dodával: „Diabol je hlúpy.  Sám mi oznamuje príchod veľkých hriešnikov.“

Mohol mať svätý farár väčšiu radosť ako ukázať ďalšiemu hriešnikovi cestu do neba? 

 

Kňaz:

Čo potrebujete?

 

Deti:

Jozef, ukáž nám cestu do neba!

 

 

Príbeh XIX.

 

V susednej farnosti boli duchovné cvičenia. Zišli sa tam kňazi z celého okolia. Medzi nimi aj farár z Arsu, mal pomáhať so spovedaním. Všetci boli ubytovaní na fare. Už po prvej noci kňazi – kolegovia upozornili svätého farára, že celú noc z jeho izby bolo počuť lomoz. – To satan -  pokojne odpovedal farár Vianney.  – Hnevá ho dobro, ktoré sa tu koná.

Kolegovia nechceli veriť. – Pán farár neje, nespí – hovorili mu – to aj v hlave sa mu pomiešalo.

Nasledujúcu noc lomoz bol tak veľký, že všetci pribehli so strachom v očiach do izby svätého farára. – To satan – povedal s úsmevom prichádzajúcim. – To nič. Len ľutujem, že som vás dopredu neupozornil. Ale je to dobrý znak: zajtra bude veľká ryba.

Kňazi – kolegovia s nedôverou krútili hlavami. O akej veľkej rybe to hovorí? Celý deň sa nič zvláštne nedialo. – Ó, prisnilo sa niečo poctivému kňazovi Vianneymu – hovorili.

Ale aké bolo prekvapenie, keď po večernej katechéze cez celý kostol kráčal v celom okolí známy zámožný človek.  Vedelo sa, že už dávno neprijímal sviatosti. Teraz zamieril smerom k farárovi z Arsu, kľakol si pred ním a poprosil o spoveď.

 

Kňaz:

Bola chytená ďalšia veľká ryba. Nie prvá, ani posledná. Boje svätého farára s diablom ako som už povedal trvali skoro 35 rokov.  Nakoniec diabol odišiel od svätého farára niekoľko rokov pred jeho smrťou. Odišiel a viac sa už nevrátil. Zrejme uznal, že nezvíťazí nad svätým farárom z Arsu a mal pravdu.  Sv. Vianney bol nepremožiteľný, lebo bol pod ochranou Božou. Každý, kto Pána Boha prosí o pomoc v boji so zlom, nemusí sa  báť diabla. Dnes dostávate obrázok so sv. Michalom Archanjelom, ktorý sa vždy predstavuje s mečom namiereným smerom k satanovi, pretože on bol prvý, ktorý sa postavil proti vzbúrenému Luciferovi a povedal: „Kto ako Boh.“

Socha Michala Archanjela, ktorú máte na obrázku je v jednej z kaplniek v Arse. Určite neraz ho   Vianney prosil o pomoc, keď satan útočil na ľudí, ktorí sa chceli vrátiť k Pánu Bohu.

 

Otázky:

 

1. Kto je najväčší nepriateľ Boha a človeka? (Diabol)

2. Prečo Ján Vianney bol spokojný s návštevami diabla? (Lebo tieto návštevy predpovedali, že nasledujúci deň príde veľký hriešnik skrúšene na spoveď)

3. Koľko rokov znepokojoval diabol  svätého farára z Arsu?  (Skoro 35 rokov)

 

Úlohy:

 

1. Svätý Michal Archanjel je patrón v boji so zlom. Pohľadaj doma  modlitbu k sv. Michalovi Archanjelovi.

2. Obrázok, ktorý dostaneš si prilep na plagát.

 

Obrázok:

 

Svätý Michal Archanjel – patrón v boji s diablom – v jednej s kaplniek kostola v Arse.