Roráty 2009

Vyhodnotenie Roráty 2009

Nie všetci, čo ste chodili na Roráty, ste odovzdali Vaše materiály. Tu sú len tí, ktorí odovzdali. Výsledky si  pozri tu.