Dobre si počúval(a) na Rorátoch?

Odpovede

28. novembra – pondelok

Otázky:

1. Kedy sa narodil Karol Wojtyla?

(18. mája 1920)

2.Aké mali mená rodičia a brat Karola Wojtylu?

(mama Emília, otec Karol, brat Edmund)

3. V akej bitke zvíťazili Poliaci v tom roku, keď sa narodil Karol Wojtyla?

(v bitke pri Varšave, nazvanej Zázrak pri Visle Poliaci porazili Červenú armádu.)

29. novembra – utorok

Otázky:

1. Koľko rokov mal Karol keď mu zomrela mama?

(9 rokov)

2. V akých topánkach išiel Karol na prvé sväté prijímanie?

(v dievčenských topánočkách)

3. Kto okrem Poliakov chodil do školy, v ktorej sa učil Karol?

(do školy chodilo veľa Židov bývajúcich vo Wadowiciach)

30. novembra – streda

Otázky:

1. Aký problém mal Karol ako miništrant?

(zavčasu ráno vstať)

2. Ako sa nazýva encyklika Jána Pavla II. o Duchu Svätom?

(Pán a Oživovateľ)

3. Koľko je darov Ducha Svätého?

(sedem)

1. decembra – štvrtok

Otázky:

1. Akou chorobou sa nakazil Edmund – Karolov brat?

(šarlach)

2. Kým  sa chcel stať Karol?

(hercom)

3. Ktoré Roráty boli pre Karola najsmutnejšie?

(v decembri 1932, keď mu zomrel brat Edmund)

2. decembra – piatok

Otázky:

1. Koľko rokov mal Karol, keď mu zomrel otec?

(21 rokov)

2. Akého sna sa musel Karol zrieknuť, aby sa stal kňazom?

(sna o hereckej kariére)

3. Ako sa volal riaditeľ Rapsodického divadla, v ktorom vystupoval Karol?

(Mieczyslaw Kotlarczyk)

3. december – sobota

Otázky:

1. Kedy bol Karol Wojtyla vysvätený za kňaza?

(1. novembra1946)

2. Ako sa volal kňaz, ktorý bol s ním v krypte sv. Leonarda na Waweli počas primičnej svätej omše?

(kňaz Kazimír Figlewicz, ktorý ho kedysi učil náboženstvo vo Wadowíciach)

3. Kto vysvätil Karola Wojtylu za kňaza?

(krakovský arcibiskup, kardinál Adam Štefan Sapieha)

5. decembra – pondelok

Otázky:

1.Ako sa volala prvá farnosť pána kaplána Wojtylu?

(Niegowice)

2. Čo urobil pán kaplán Karol na ceste, ktorá viedla do jeho prvej farnosti?

(kľakol si a pobozkal zem)

3. Od koho sa Karol Wojtyla naučil gesto pobozkať zem?

(od sv. Jána Mária Vianneyho, patróna farárov)

6. decembra – utorok

Otázky:

1. Ako volali krakovskí študenti svojho duchovného vodcu, pána kaplána Karola Wojtylu?

(Ujo)

2. Prečo sa študenti spolu s pánom kaplánom Wojtylom nazývali rodinkou uja Karola?

(aby odvrátili pozornosť Verejnej bezpečnosti – tajnej polície)

3. Kde bol kňaz Wojtyla, keď mal súrne prísť k prímasovi do Varšavy?

(na Mazovských jazerách so svojimi študentmi a priateľmi)

7. decembra – streda

Otázky:

1. Kto povedal Karolovi Wojtylovi, že bol menovaný za biskupa?

(kardinál Štefan Wyszynský, prímas Poľska)

2. Koľko rokov mal Karol Wojtyla, keď sa stal biskupom?

(38 rokov)

3. V ktorom krakovskom kostole sa novovymenovaný biskup Wojtyla pomodlil krížovú cestu pri zastaveniach namaľovaných poľským umelcom Mehofferom?

(vo Františkánskom kostole oproti arcibiskupskému úradu)

8. decembra – štvrtok: Nepoškvrnené Počatie Panny Márie

Otázky:

1. Ako sa volal ten anjel, ktorý bol dokonca archanjel ?

(Gabriel)

2. Načo ho Nebeský Otec poslal do Nazaretu ?

(aby navštívil Pannu Máriu)

3. Kto tam býval ?

(Panna Mária)

4. Čo tam mal archanjel vybaviť ?

( mal povedať Panne Márii, že bude Matkou Vykupiteľa)

5. Aké heslo si zvolil Ján Pavol II. ?  Čo znamenajú slová v jeho hesle ?

(Totus Tuus – Celý Tvoj))

6. Aké písmeno si umiestnil JPII do svojho pápežského erbu ?

(M)

7. Aký apoštolský list napísal JPII o ruženci ? Aké tajomstvá sv. ruženca sú v ňom uvedené ?

(Rosarium Virginis Mariae – Ruženec Panny Márie. Tajomstvá ruženca svetla)

8. Čo povedal JPII o guľke, ktorú vypálil na neho atentátnik 13. mája 1981 na Námestí sv. Petra ?

(Materinská ruka Panny Márie riadila dráhu guľky)

9. Aké dve ozdoby mal JPII na svojej jednoduchej truhle ?

(kríž a písmeno M)

9. decembra – piatok

Otázky:

1. Ako sa volal priateľ z detstva, ktorého prvýkrát po 25 rokoch stretol pán biskup Wojtyla v Ríme?

(Juraj Kluger)

2. Čo je to koncil?

(zhromaždenie všetkých biskupov pod vedením pápeža)

3. Ktorého koncilu sa zúčastnil biskup Karol Wojtyla?

(Druhý vatikánsky koncil)

10. decembra - sobota

Otázky:

1. Ako sa volal predchodca Jána Pavla II.?

(Ján Pavol I.)

2. Ako sa nazýva zhromaždenie kardinálov vo Vatikáne počas ktorého je zvolený nový pápež?

(konkláve)

3. Čo znamenajú latinské slová Habemus papam?

(Máme pápeža)

12. decembra – pondelok

Otázky:

1. Kto presvedčil mexického prezidenta, aby pozval pápeža?

(jeho mama)

2. Komu a kde sa v Mexiku zjavila Panna Mária?

(v Guadalupe Indiánovi Juanovi Diegovi)

3. Koľko zahraničných ciest absolvoval Ján Pavol II.?

(104)

13. decembra – utorok

Otázky:

1. V ktorom roku prišiel Ján Pavol II. prvýkrát do Poľska?

(v roku 1979)

2. Čo urobil Ján Pavol II., keď sa postavil na poľskú zem?

(pobozkal ju)

3. V ktorom roku prišiel Ján Pavol II. prvýkrát na Slovensko?

(v roku 1990)

4. Čo urobil Ján Pavol II., keď sa postavil na slovenskú zem?

(pobozkal ju)

5. Koľkokrát Ján Pavol II. putoval na Slovensko?

(trikrát)

14. decembra – streda

Otázky:

1. Ako sa volalo dievčatko, ktoré tesne pred atentátom držal Ján Pavol II.?

(Sára)

2. Na ktorý deň bol plánovaný atentát na pápeža?

(13. mája 1981)

3. Ako sa volal atentátnik, ktorý chcel zabiť Jána Pavla II.?

(Mehmed Ali Agca)

15. decembra – štvrtok

Otázky:

1. Prečo Ján Pavol II. cestoval do Fatimy po atentáte?

(aby Panne Márii poďakoval za záchranu života)

2. Ako sa volajú blahoslavení súrodenci bratranec a sesternica Lucie, ktorí takisto ako ona videli a rozprávali sa s Pannou Máriou?

(Hyacinta a František)

3. Kedy zomrela sestra Lucia a koľko mala rokov?

(Sestra Lucia zomrela v roku 2005, v tom istom roku ako pápež, mala 98 rokov)

16. decembra – piatok

Otázky:

1. Kde pricestoval chorý Brendan spolu s rodičmi na stretnutie s pápežom?

(do katedrály v San Francisco –  v USA)

2. Čo urobil Ján Pavol II., keď naňho zakričal malý Brendan chorý na AIDS, aby  ho privítal?

(chlapca si pritúlil)

3. Koľkokrát putoval Ján Pavol II. do USA?

(sedemkrát)

17. decembra – sobota

Otázky:

1. Kedy pápež zahorel svätým hnevom?

(keď videl nespravodlivosť voči nevinným ľuďom)

2. Koľkokrát bol Ján  Pavol II. v Afrike, aby bránil jej trpiacich obyvateľov?

(14-krát)

3. Koľko ľudí žije v Afrike?

(okolo 900 miliónov)

19. decembra – pondelok

Otázky:

1. Koľko rokov mal Ján Pavol II., keď pricestoval na svetové dni mládeže v Toronte? (82 rokov)

2. Kde boli Svetové dni mládeže na ktorých sa zúčastnil Ján  Pavol II.?

(Rím, Taliansko -  1985, Buenos Aires, Argentína – 1987, Santiago de Compostela, Španielsko – 1989, Czestochowa, Poľsko - 1991, Denver, USA – 1993, Manila, Filipíny – 1995, Paríž, Francúzsko – 1997, Rím, Taliansko – 2000, Toronto, Kanada - 2002)

3. Ako sa volá hlavné mesto Kanady?

(Ottava)

20. decembra – utorok

Otázky:

1. Aké meno dostala pri svätom  krste Matka Tereza z Kalkaty?

(Agnes - Agneška)

2. Ktorý pápež vyhlásil Matku Terezu za blahoslavenú?

(Ján Pavol II. v roku 2003)

3. V ktorom štáte sa nachádza mesto Kalkata?

(v Indii)