Ranné sv. omše

Roráty - ranné sv. omše

V pondelok ráno 28. novembra 2011 o 6,45 hod. začíname vo farskom kostole adventné RORÁTY. Celý týždeň sa budeme ráno stretať pri sv. omši. Téma: " DENNÍK PÁPEŽOVHO ANJELA STRÁŽNEHO“ Príď aj Ty, zavolaj aj kamarátov a kamarátky, bude to zaujímavé spoznávanie človeka, ktorý žil svätý život... Sv. omša bude iná ako v bežný deň...

 

Budeme spoznávať najskôr Karola Wojtylu ako rástol, dospieval, stal sa kňazom, neskôr biskupom, pápežom. Tohtoročné Roráty nám všetkým chcú priblížiť muža hlbokej viery, ktorý veľmi miloval Pána Boha. Na jeho život si spomína ANJEL STRÁŽNY, ktorého mu dal Nebeský Otec. Aj tohtoročné Roráty pripravili v Poľsku. ( www.malygosc.pl )


Každé dieťa dostane veľký plagát, ktorý treba doma zavesiť na viditeľné miesto. Na rorátnych sv. omšiach bude možné získať pekný obrázok, ktorý budeme lepiť na svoj plagát. Obrázok je miniatúrou toho, čo bude každý deň nové v našej veľkej rorátnej knihe umiestnenej v kostole pred oltárom ...


Každé dieťa dostane modlitbu k Duchu Svätému, ktorú sa Karol Wojtyla modlil celý svoj život – prosil v nej o dary Ducha Svätého.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daj si predsavzatie: celý advent budem chodiť ráno na sv. omšu. RODIČIA, ak to bude možné aj Vám, príďte s deťmi.... Deti, rodičia, modlime sa každý deň modlitbu, ktorú sa modlil pápež – každý deň....