Roráty s bl. Jánom Pavlom II.

RORÁTY 2011 „MAŁEGO GOŚCIA” S BL. JÁNOM PAVLOM II.


Poľskí autori ( redakcia „Małego Gościa” ) nám ponúkajú, aby sme tohtoročné Roráty prežili spoločne s blahoslaveným Jánom Pavlom II. Počas adventných stretnutí s deťmi budeme spoznávať osobu Svätého Otca, ktorého život a pontifikát je pre  deti už história. Chceme, aby účastníci Rorátov stretli predovšetkým človeka veľkej viery, ktorý chcel byť svätý.

Obrázky pre deti na každý deň Rorátov:

V prvý deň Rorátov deti dostanú veľký plagát s ilustráciou pápežovho anjela strážneho, na ktorý budú vkladať obrázky predstavujúce rôzne etapy života Karola Wojtylu. Obrázky budú v balíkoch po 50 kusov.

Kniha pre kňazov (katechétov)

V knihe je podrobné spracovanie témy na každý deň (spracovanie pre kňazov, katechétov), kde je text príhovoru, otázky a úlohy pre deti.

Výzdoba kostola

Veľká kniha vpredu na viditeľnom mieste. Táto kniha bude každý deň otvorená na novej strane. Na stránkach tejto knihy budú obrázky predstavujúce rôzne etapy života Karola Wojtylu a vedľa slová z denníka pápežovho anjela. Táto kniha je po otvorení:  95 cm (šírka) x 67,5 cm (výška). Formát je rovnaký ako v minulom roku. Je dobré mať ju pri oltári na nejakom stojane.

Modlitba k Duchu Svätému

Pre deti je pripravená aj modlitba (vo formáte A5) k Duchu Svätému, ktorú sa Karol Wojtyla od detstva každý deň po celý život modlil. V prvom týždni Rorátov budú deti vyzývané, aby sa tak, ako to robil aj bl. Ján Pavol II., každý deň modlili túto modlitbu k Duchu Svätému.


Všetky tieto materiály s povolením autorov z Poľska, za čo im úprimne ďakujeme, sú preložené a sú v slovenčine.


Toto je modlitba k Duchu Svätému, ktorú sa Karol Wojtyla modlil každý deň - celý život: