Roráty s bl. Jánom Pavlom II.

Fatimská slávnosť - pozvanie

Srdečne Vás pozývame na Fatimskú slávnosť, ktorá bude vo štvrtok 13. júna 2019 o 17:00 vo farskom kostole vo Višňovom.