Čo si hovoríme každý deň ?

28. november - 1. deň

Prvý adventný týždeň

Pondelok 28. novembra 2011

Denník pápežovho anjela

Boh vyberá pre Karola Wojtylu Anjela Strážcu

KŇAZ:

Srdečne vás vítam na prvej tohtoročnej rorátnej sv. omši. Zvlášť pozdravujem všetky deti so svetielkami. Teším sa vašej prítomnosti.

Plné štyri týždne budeme bdieť, modliť sa a čakať na príchod Pána Ježiša. Pred chvíľou sme v žalme spievali, že s radosťou pôjdeme do domu Pánovho ... Verím, že nám radosť nebude chýbať počas tohtoročného Adventu, ktorý je najdlhší, trvá až plné štyri týždne.

Vaše svetielka a adventná svieca nám pripomínajú, že Advent sa už začal.  Vy už dobre viete, že adventná sviečka je symbolom Panny Márie, ale Pannu Máriu, ktorá čaká na narodenie Pána Ježiša nám pripomína ešte niečo.

 

Otázka deťom:

- Čo nám v Advente ešte pripomína Pannu Máriu?

(rorátna sv. omša)

KŇAZ:

Pannu Máriu nám v Advente pripomínajú modlitby rorátnej sv. omše. Každá rorátna sv. omša je slúžená na počesť najsvätejšej Panny Márie. Veľa rorátnych spevov je venovaných Panne Márii.

Otázka deťom:

- Aké rorátne piesne venované Panne Márii poznáte?

(Anjel Gabriel, Ó, prekrásna Hviezda ranná, Anjel Pána zvestoval Panne Márii, Poslaný je Anjel ...)

KŇAZ:

Od včerajšej prvej adventnej nedele je v našom kostole adventná výzdoba. Tiež nám pripomína, že sa začali roráty. Tohtoročnou výzdobou je veľká kniha, ktorá má 44 strán. Každý deň od zajtra obrátime v nej jednu stranu. Teraz sa pozrime na jej názov. Čo je tam napísané? Kto z vás ho prečíta? Vybrané dieťa číta názov knihy.

KŇAZ:

Všetci nahlas prečítame: „DENNÍK PÁPEŽOVHO ANJELA“.

Pozrite, vyšlo najavo, že aj anjeli strážni si píšu denník. Je to skvelé, lebo vďaka tomu sa môžeme dozvedieť veľa zaujímavých udalostí. Denník, ktorý budeme čítať počas tohtoročných rorát bol napísaný výnimočným anjelom strážnym.

Otázka deťom:

Možno si niekto už domyslel o koho sa staral anjel strážny, ktorého denník budeme čítať počas rorát.  (Anjel Strážca sa staral o Karola Wojtylu, čiže bl. Jána Pavla II.)

KŇAZ:

Máte pravdu, ide o denník napísaný Anjelom Strážcom Karola Wojtylu. Áno, tak ako každý z nás, aj blahoslavený pápež mal svojho Anjela Strážcu.

Pretože Karol Wojtyla je po dlhom a peknom živote už v nebi, Anjel Strážca má veľa voľného času, môže slobodne lietať po celom svete a pripomínať ľuďom život bl. Jána Pavla II. Dostal sa aj do našej farnosti a sľúbil, že zostane s nami až do Vianoc. Skúsme ho zavolať.

KŇAZ:

Nech celý kostol zavolá ...

DETI:

Vítame pápežovho anjela.

KŇAZ:

Už je s nami Anjel Strážny, ktorý sa staral o bl. Jána Pavla II. Pápežov Anjel Strážca, srdečne ťa vítame. Povedz nám, ako si sa stal  Anjelom Strážcom Karola Wojtylu, neskoršieho pápeža.

PÁPEŽOV ANJEL STRÁŽCA

(Vybraný a dopredu pripravený napr. starší lektor číta denník pomaly a zreteľne)

V ten deň som bol predvolaný pred tvár Najvyššieho. Pán Boh pozrel na zemeguľu, ktorá sa začala približovať veľkou rýchlosťou. Doslova rástla pred očami. Z mora a zelených polí sa objavili veže kostola. Vedľa neho bola malá ulička a v nej stál dom. Na poschodí za jedným oknom som zbadal muža a ženu. Sedeli pri stole a rozprávali sa.  Vedľa nich nejaký chlapec čítal knižku.

Sú to šľachetní ľudia, povedal Najvyšší. Mali dcéru, ktorú som si zakrátko po narodení zobral k sebe do neba. Zostal im len syn. Ale zakrátko ich obdarujem ešte jedným chlapcom. Mám s ním výnimočné plány. Ty sa budeš oňho starať. Bude mu hroziť veľa nebezpečenstiev, preto budeš musieť byť výnimočne pozorný a bdelý.

Po nejakom čase pani Emília zistila, že ich Pán Boh požehnal dieťatkom. Všetci sa tešili! A zvlášť Edmund. Rozmýšľal, či to bude chlapec alebo dievčatko. Radšej by chcel chlapca – jasné – bratia si lepšie rozumejú. Počas večerov bola rodina spolu. Rád som počúval rozprávania pána Wojtylu – manžel pani Emílie výborne vedel históriu a sám zažil veľa dobrodružstiev ako vojak rakúsko-uhorskej armády. V I. svetovej vojne v bitke pri Gorliciach, dokonca len-len že nezomrel.

„Okolo nás padali bomby, skoro sme od výbuchov ohluchli, zo strachu sme sa triasli ako osiky. Vedľa mňa v zákope sedel nejaký kaprál Košík: „ Ak z tohto vyviaznem celý, ak vyviaznem z tohto pekla na zemi a budem mať syna, tak bude kňazom“ – vykríkol v určitom momente.

„ Otec, ty si tiež niečo sľúbil?“ – opýtal sa Edmund.

Otec sa usmial.

„Zdalo sa mi nemožné, že by sme vyviazli živí, preto som povedal, že môj syn bude nielen kňazom, ale aj biskupom, kardinálom a pápežom!“

„V každom prípade ja by som chcela, aby jeden syn bol lekárom a druhý kňazom,“ pridala sa pani Emília.

Nevzdialil som sa od nej ani na krok. Predsa ten, o ktorého som sa mal starať, bol pod jej srdcom. Skončila zima, prišla jar, bolo čoraz teplejšie a krajšie, ale pán Wojtyla sa vracal z práce čoraz viac utrápenejší. Snažil sa to skryť pred manželkou, no nedalo sa. Raz večer povedal, že na východe je veľmi zle, je tam vojna, v ktorej sa zúčastňujú aj vojaci z Wadowíc, z 12. pešieho pluku. Veľa z nich padlo a nepriateľské vojská sa blížia k Poľsku. Nazýval ich boľševikmi a bezbožníkmi. Niet sa čo čudovať, že bol nepokojný. Ani mne sa to vôbec nepáčilo. Nakoniec prišlo to májové popoludnie. Sotva otec prišiel domov, odrazu bol veľký zmätok. Mundek – tak doma volali Edmunda – ako strela vybehol z bytu a zakrátko sa vrátil s nejakou ženou. Bola to žena, ktorá vtedy pomáhala pri pôrodoch. Pán Karol so synom šli do blízkeho kostola modliť sa a ja som bdel pri mame. Nakoniec som ho uvidel. Krásny chlapec! Mal na hlave nezbednú vlnku.

Rodičia sa rozhodli dať mu to isté meno, aké mal otec, čiže Karol a druhé Jozef. Pokrstili ho v septembri. V auguste bola pri Varšave veľká bitka, ktorú nazvali Zázrak  pri Visle. Boľševici napriek tomu, že mali početnú prevahu, boli porazení a v panike utekali.

Zamiloval som si Wadowice. Malé mestečko, kde sú ľudia výnimočne dobroprajní. Nazývali ich „držkármi“, lebo tradične na farské hody jedli držky.

(Dodnes sú držky v mnohých regiónoch Poľska najslávnostnejším jedlom, ktorým ako predjedlom začínajú najväčšie oslavy napr. svadby. Toto jedlo bolo  vzácne, lebo museli zabiť kravu - pozn. prekl.)

KŇAZ:

Ďakujeme veľmi pekne Anjelovi Strážcovi za prečítanie prvého úryvku zo svojho denníka. Svoju úlohu Anjel Strážca splnil výborne. Svojho zverenca priviedol do neba, tak ako sa modlíme v modlitbe „Anjel Boží, Strážca môj“.

Otázka deťom:

- Kedy bolo vyhlásené, že pápež Ján Pavol II. je v nebi?

(Na jar tohto roku, 1. mája bol Ján Pavol II.  beatifikovaný – vyhlásený za blahoslaveného)

KŇAZ:

Pred mesiacom 22. októbra sme po prvýkrát oslavovali spomienku  bl. Jána Pavla II. Viete si predstaviť, že náš pápež je v liturgickom kalendári vedľa takých veľkých svätcov ako sú sv. Peter a sv. Pavol, sv. František z Assisi, sv. Ignác z Loyoly a mnoho iných? Nie je preto najvhodnejší čas, aby sme sa bližšie prizreli životu Karola Wojtylu? Tým viac, že pred šiestimi rokmi, keď Ján Pavol II. zomrel, niektorí z vás ešte neboli na svete.

Na konci nášho prvého rorátneho stretnutia pomodlime sa spolu k Anjelovi Strážcovi:

Anjel Boží, strážca môj ...

Otázky:

1. Kedy sa narodil Karol Wojtyla?  (18. mája 1920)

2.Aké mali mená rodičia a brat Karola Wojtylu? (mama Emília, otec Karol, brat Edmund)

3. V akej bitke zvíťazili Poliaci v tom roku, keď sa narodil Karol Wojtyla? (v bitke pri Varšave, nazvanej Zázrak pri Visle Poliaci porazili Červenú armádu.)

Úlohy:

1. Doma na viditeľnom mieste si zaves rorátny plagát.

2. Doma všetkým porozprávaj o rorátoch.

3. Večer pred spánkom sa pomodli modlitbu „Anjel Boží, strážca môj“.

Obrázok:

Plagát so slovami: Denník pápežovho anjela. Roráty 2011