Čo si hovoríme každý deň ?

3. december - 6. deň

Prvý adventný týždeň

Sobota 3. decembra 2011

Razia gestapa

Karol sa stáva kňazom

KŇAZ:

Vítam vás v posledný deň prvého týždňa Adventu. Ani sme nezbadali a prvý týždeň Rorátov je za nami. Srdečne vás všetkých pozdravujem, zvlášť všetky deti so svetlom.

Dúfam, že ste sa včera večer pomodlili modlitbu k Duchu Svätému, s ktorou sa počas svojho života Karol nikdy nerozlúčil.

Pripomínam, že túto modlitbu mu za zvláštnych okolností navrhol otec.

 

Otázka deťom:

- Za akých okolností Karolov otec poprosil syna, aby sa modlil k Duchu Svätému?

(v deviatich rokoch bol miništrantom a mal problém zavčasu ráno vstávať)

KŇAZ:

Ak doteraz niekto nemá modlitbu k Duchu Svätému, veľmi vás prosím, aby ste si ju pýtali. Rád vám ju dám. Zaveste si ju nad stolík, alebo nad posteľ a každý deň sa ju modlite.  Prosím vás o to tak, ako prosil Karola jeho otec.

Vstaňme na chvíľu a poprosme Ducha Svätého o Jeho sedem darov:

Duchu Svätý, prosím Ťa

o dar Múdrosti,

aby som Teba a Tvoju dokonalosť lepšie poznal,

o dar Rozumu,

aby som lepšie chápal tajomstvá svätej viery,

o dar Poznania,

aby som sa v živote riadil prikázaniami tejto viery,

o dar Rady,

aby som vždy vo všetkom hľadal radu u Teba a vždy ju nachádzal,

o dar Sily,

aby ma žiaden strach ani ľudské ohľady od Teba neodvrátili,

o dar Nábožnosti,

aby som vždy slúžil Tvojmu majestátu so synovskou láskou,

o dar Bázne voči Bohu,

aby som sa bál hriechu, ktorý Teba, ó Bože, uráža.

Amen.

Končí sa prvý týždeň Adventu a spolu s ním aj prvá etapa Lolkovho života.

Otázka deťom:

- Kde býval Karol po maturite?

(v Krakove)

- Koľko rokov mal Karol, keď mu zomrel otec?

(21 rokov)

- Aké vážne rozhodnutie urobil Karol v Krakove?

(že sa stane kňazom)

KŇAZ:

Celú mladosť sníval Karol o herectve. Dokonca sa zapísal na štúdium poľského jazyka, ktoré mu malo uľahčiť hereckú kariéru. Hral v mnohých dielach, ale myšlienka na kňazstvo mu nedala pokoj. Včera sme sa dozvedeli, že istého dňa išiel za riaditeľom divadla, v ktorom hral a rozhodne oznámil, že zanecháva herectvo a rozhodol sa pre kňazstvo. Boli to ťažké časy. Karol bol na svete sám. Zomreli mu mama, otec a jediný brat. Bola 2. svetová vojna a v Krakove bolo veľmi nebezpečne. Možno pápežov Anjel Strážca o tom niečo vie? No práve, kde je ? ...

KŇAZ:

Nech celý kostol zvolá...

DETI:

Vítame pápežovho anjela.

PÁPEŽOV ANJEL STRÁŽCA:

O tejto téme viem veľa, ale keď sa trochu zamyslím, Karola bolo treba skutočne zvlášť strážiť. Výnimočne si pamätám nedeľu 6. augusta 1944. V denníku som si zapísal tieto slová:

PÁPEŽOV ANJEL STRÁŽCA číta denník (pomaly a výrazne)

Nemci vybehli od Visly. Niekoľko vojakov so zbraňami v rukách sa zastavilo pri bráne, ktorá viedla na dvor Tyneckej 10. Rozopäl som krídla, aby som zakryl pred ich očami dvere, ktoré viedli do suterénu, kde býval Karol. Obišli ich a vybehli po vonkajších schodoch hore do iného bytu. Odľahlo mi. Môj zverenec sa zachránil. Už dva roky študoval v tajnom seminári, ale stále pracoval vo fabrike  Solvay (už nie v kameňolome, ale vo fabrike na výrobu sódy). Pol roka po otcovej smrti sa vrátil na Tyneckú, kde sa ubytoval aj Mieczyslav Kotlarczyk so ženou. Cítili sa tu celkom bezpečne. Až do tejto nedele 6. augusta 1944 ...

KŇAZ:

Ďakujem ti Anjel Strážca, že si ochránil Karola v nebezpečenstve. Čo sa dialo v byte, kde býval Lolek a manželia Mieczyslav a Žofia Kotlarczykovci sa dozvieme z nasledujúceho príbehu.

PRÍBEH 3:

„Čo to bolo?“ – opýtal sa Kotlarczyk, keď počul krik Nemcov a dupot podkutých topánok. „Hneď sa pozriem“ – povedal Lolek. „Nepohnite sa z miesta!“ – zareagovala s typicky ženskou opatrnosťou Žofia, Mieczyslavova manželka. „Počkajme.“

Po pol hodine trošku odsunuli záclonu. „Nikto tu nie je“ – zašepkala.

„Vyjdem sa pozrieť, čo sa stalo“ – navrhol znova Karol Wojtyla.

„Ani sa neopováž! Možno čakajú za rohom.“

Počkali do súmraku. Nasledujúci deň ráno šiel Karol do práce a o všetkom  sa dozvedel. Nemci urobili veľkú raziu. Vchádzali do domov a vyvliekli mužov schopných nosiť zbraň.

Tak sa chceli zabezpečiť, aby nevypuklo v Krakove povstanie, podobne ako vo Varšave, kde sa Poliaci chytili zbraní 1. augusta.

KŇAZ:

Ako ste počuli Karol zázrakom unikol razii – zatknutiu. Našťastie vojna sa nakoniec skončila. Karol celý čas chodil do práce a súčasne tajne študoval teológiu, čiže pripravoval sa na kňazskú vysviacku. Konečne prišiel ten deň.

Kňaz Kazimír Figlewicz sa usmial na Lolka. „Pamätáš si?“ – spýtal sa ho jeho bývalý katechéta z Wadowíc. Lolek prikývol. Sedem rokov, dva mesiace a jeden deň si obliekal kamžu a stál na tom istom mieste, aby miništroval kňazovi Kazimírovi pri sv. omši.

Dnes sa úlohy obrátili. Za chvíľu Karol odslúži primičnú sv. omšu a jeho dávny katechéta mu bude pomáhať. Mal sa postarať o to, aby novovysvätený kňaz urobil všetko, ako je treba.

Bola jeseň, presne 2. novembra 1946. Predošlý deň Karol prijal kňazské svätenia z rúk kardinála Sapiehu, dnes prišiel do katedrály na svoje primície. Za chvíľu opustia sakristiu, prejdú vedľa oltára kráľovnej Hedvigy a zostúpia do najstaršej časti Wawelskej katedrály. Keď kráčali smerom k schodom, ktoré viedli do krypty sv. Leonarda, kňaz Kazimír myslel na cestu, ktorá doviedla jeho žiaka v tento deň na toto miesto. „Lolek kňazom! Študent, básnik, herec, robotník za chvíľu bude stáť pri oltári. Dnes je Spomienka na všetkých verných zosnulých (Dušičky), preto bude môcť odslúžiť tri sv. omše. Určite každú obetuje za každého zo zomrelých členov rodiny: mamu, brata, otca. Koľko ten chlapec vytrpel! Čo je ešte pred ním?“ A čo ty Anjel Strážca, čo si si ty zapísal o tom dni?

PÁPEŽOV ANJEL STRÁŽNY:

Bol som šťastný. Mal som chuť prezradiť kňazovi Kazimírovi Figlewiczovi že Karola čakajú veľké veci, chcel som mu to pošepkať do ucha. V ten deň som si do denníka napísal :

PÁPEŽOV ANJEL STRÁŽCA číta denník (pomaly a výrazne)

Tento deň bol pre mňa veľmi dôležitý. Prvá časť misie bola splnená ...

Najvyšší priviedol Lolka ku  kňazstvu. Zakrátko povie slová, po ktorých Pán zíde z neba a vstúpi do chleba a vína, ktoré sa stanú jeho Telom a Krvou. Karol dostal moc vykonať tento zázrak každý deň.

KŇAZ:

Zázračné, že Karol počúval hlas Pána Boha a stal sa kňazom. Keď by bol šiel za svojim snom o herectve, nikdy by nebol urobil toľko dobra, ako urobil počas celého svojho života.

Za chvíľu otvoríme nasledujúcu stranu pápežovho denníka, ale predtým sa pomodlíme za kňazov, ktorí tento rok prijali kňazské svätenia, aby sa stali takými svätými ako kňaz Karol Wojtyla.

Kňaz poprosí dieťa o otvorenie anjelovho denníka a prečítanie textu pod fotografiou a textu na druhej strane.

Otázky:

1. Kedy bol Karol Wojtyla vysvätený za kňaza?

2. Ako sa volal kňaz, ktorý bol s ním v krypte sv. Leonarda na Waweli počas primičnej svätej omše?

3. Kto vysvätil Karola Wojtylu za kňaza?

Úlohy:

1. Modlitbou k Duchu Svätému, ktorú máš zavesenú nad stolíkom alebo posteľou, popros každý deň o dary Ducha Svätého, tak ako sa ju od detstva modlil Karol Wojtyla.

2. Pomodli sa za nové kňazské povolania.

Obrázok:

Krypta sv. Leonarda na  Waweli - tu kňaz Karol Wojtyła  slúžil  primičnú sv. omšu.

Kniha v kostole:

3. december 2011 - sobota

Fotografia:  Krypta sv. Leonarda na  Waweli - tu kňaz Karol Wojtyła  slúžil   primičnú sv. omšu.

Text:  Krypta sv. Leonarda na  Waweli - tu kňaz Karol Wojtyła  slúžil  primičnú sv. omšu.

Z denníka pápežovho Anjela Strážcu: Prvá časť misie bola splnená. Najvyšší priviedol Lolka ku kňazstvu. Zakrátko povie slová, po ktorých Pán zíde z neba a vstúpi do chleba a vína, ktoré sa stanú Jeho Telom a Krvou. Karol dostal moc vykonať tento zázrak každý deň.