Čo si hovoríme každý deň ?

9. december - 10. deň

Druhý adventný týždeň

Piatok  9. december 2011

Jurek a Lolek

Stretnutie priateľov

KŇAZ:

Opäť vás vítam na našich krásnych Rorátoch. Včera bola sv. omša iná ako v bežné dni Adventu. Prečo? Lebo ako každý rok približne v strede Adventu - 8. decembra je veľká slávnosť. Vy to viete, lebo sme si to aj včera hovorilil.

Otázky deťom:

- Aká slávnosť je každý rok 8. decembra?

(Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie)

 

- Čo znamená, že Panna Mária bola nepoškvrnene počatá?

(to znamená, že od začiatku svojho života, čiže už pod srdcom svojej mamy, sv. Anny  bola bez hriechu)

- Prečo Pán Boh dal Panne Márii takúto výnimku?

(pretože plánoval, že Ona bude Mamou jeho Syna Ježiša)

- Ako sa volal ten anjel, ktorý bol dokonca archanjel ?

(Gabriel)

- Načo ho Nebeský Otec poslal do Nazaretu ?

(aby navštívil Pannu Máriu)

- Kto tam býval ?

(Panna Mária)

Čo tam mal archanjel vybaviť ?

( mal povedať Panne Márii, že bude Matkou Vykupiteľa)

KŇAZ:

Hrdina tohtoročných stretnutí Karol Wojtyla mal veľmi rád Pannu Máriu. Ona mu bola ako mama. Spomínate si, keď bol malý, zomrela mu mama.

Otázky deťom:

- Koľko mal rokov Karol, keď mu zomrela mama?

(9 rokov)

- Aké heslo si zvolil Ján Pavol II. ?  Čo znamenajú slová v jeho hesle ?

(Totus Tuus – Celý Tvoj)

- Aké písmeno si umiestnil JPII do svojho pápežského erbu ?

(M)

- Aký apoštolský list napísal JPII o ruženci ? Aké tajomstvá sv. ruženca sú v ňom uvedené ?

(Rosarium Virginis Mariae – Ruženec Panny Márie. Tajomstvá ruženca svetla)

- Čo povedal JPII o guľke, ktorú vypálil na neho atentátnik 13. mája 1981 na Námestí sv. Petra ?

(Materinská ruka Panny Márie riadila dráhu guľky)

- Aké dve ozdoby mal JPII na svojej jednoduchej truhle ?

(kríž a písmeno M)

KŇAZ:

Krátko po smrti matky zobral otec svojich dvoch synov Karola a Edmunda na Zebrzydowskú kalváriu. Kľakli si pred zázračným obrazom Panny Márie. „Teraz ona bude vašou mamou“ – povedal otec.

Karol skutočne mal rád Pannu Máriu ako mamu. Keď bol dospelý, jeho životným heslom boli slová „Totus tuus“ čo znamená: „Celý Tvoj“. Môžeme dodať: Celý Tvoj, Mária. Keď sa stal pápežom, dokonca vo svojom erbe okrem týchto slov umiestnil veľké písmeno „M“. Keď dnes spomíname na detstvo Karola Wojtylu, poviem vám trochu o jeho spolužiakoch z Wadowíc, zvlášť o jednom z nich. Najprv pripomeňme, kým sa stal kňaz Karol Wojtyla, ktorého milovali študenti.

Otázka deťom:

- Kým sa stal kňaz Karol Wojtyla?

(biskupom)

KŇAZ:

Skutočne, na svoje prekvapenie sa mladý kňaz Wojtyla sotva 38-ročný stal biskupom. O štyri roky neskôr tento jeden z najmladších biskupov sveta bol vyslaný na Druhý vatikánsky koncil. Povedal som teraz možno pre mnohých neznáme slovo: koncil. Možno niekto vie, čo to znamená.

Otázka deťom:

- Čo je to koncil?

(zhromaždenie všetkých biskupov sveta pod vedením pápeža)

KŇAZ:

Je to veľmi významná udalosť pre Cirkev. Posledný koncil bol práve tento Druhý vatikánsky koncil, ktorého sa zúčastnil aj pán biskup Karol Wojtyla. Aký to má súvis s detstvom pápeža? 11. októbra 1962, keď sa začal Druhý vatikánsky koncil, bola to taká významná udalosť, že sa o tom všade hovorilo.

Keď hlásateľ v rádiu menoval priezviská niektorých účastníkov koncilu, Juraj Kluger sedel v kresle u zubára v Ríme „Nemožné, to nemôže byť on. On nebol kňazom“ – pomyslel si, keď jasne rozumel Wojtyla.

Posledný krát videl Lolka pred 25 rokmi, keď spolu končili gymnázium. Odvtedy sa stihol oženiť, presťahovať do Ríma a pochovať otca. V Poľsku nemal nikoho. Stále ho boleli spomienky na obdobie vojny, keď mu zavraždili v Osvienčime mamu, babku a sestru. Nechcel sa k tomu vracať.

Teraz to priezvisko spolužiaka, za ktorým sedel v školských laviciach, mu nedalo pokoja. Od zubára šiel rovno domov. V telefónnom zozname našiel číslo telefónu domu, kde by sa mohol zdržiavať arcibiskup Wojtyla. Zatelefonoval. Bola to dobrá adresa, ale ... arcibiskupa nezastihol. Nechal svoje priezvisko a číslo svojho telefónu. Premýšľal, či ten „Wojtyla“ by skutočne mohol byť Karol?

Vypočujte si, čo sa stalo potom.

PRÍBEH 5:

Že by to bol naozaj jeho priateľ? Ako živé sa mu vynárali pred očami udalosti z ich detstva a mladosti. Napríklad ako beží do kostola, aby Lolkovi, ktorý miništroval, povedal, že sú obidvaja prijatí do gymnázia. Vošiel do katolíckej svätyne napriek tomu, že bol Žid. Nejaká žena ho na to dokonca upozornila. Keď o tom povedal Lolkovi, ten sa jednoducho opýtal: „Čo je na tom zlého? Predsa všetci sme deťmi jedného Boha“. Lolek so svojím otcom chodieval do Wadowickej synagógy, aby si vypočuli židovské piesne vo skvelom podaní slávneho speváka Mosze Kusewyckiego. Nakoniec maturita. Sedel za Lolkom a asi len vďaka tomu zmaturoval z latinčiny.  Obyčajne Lolek nedával odpisovať. Ale keď sa naklonil v určitom momente na bok, Jurek videl správne odpovede na Lolekovom papieri.

Zazvonil telefón.

„Prosím“ – povedal Juraj, keď zdvihol telefón.

„Jurek, si to ty?“ – počul otázku.

„Áno, som to ja.“

„Kde si ?“

„Doma, bývam v Ríme.“

„Príď za mnou čo najskôr.“

KŇAZ:

Viete si to predstaviť, po toľkých rokoch sa stretli spolužiaci, ktorí kedysi hrali spolu futbal a tenis, lyžovali, organizovali divadelné predstavenia. Karol sa preobliekal za Winetua a Jurek Kluger hral Old Shatterhanda. Po hodinách sa radi hrali na Indiánov. Strieľali z podomácky vyrobených lukov a dorozumievali sa vetami z príbehov Karola Maya. Keď boli väčší nazvali svoju triedu „Poslednými Mohykánmi“, pretože ich ročník bol posledný v rámci osemročného klasického gymnázia.

Juraj Kluger prišiel do Poľského inštitútu, kde počas trvania koncilu býval Karol Wojtyla a spolu si vyšli na dlhú večernú prechádzku ulicami Ríma. Spomienkam nebolo konca kraja. Obidvaja prežili veľmi ťažké obdobie. Anjel Strážny porozprávaj nám o tom.

PÁPEŽOV ANJEL STRÁŽCA číta denník (pomaly a výrazne)

Po rokoch  si priatelia padli do náručia. Možno by sa  nikdy nestretli, keby sa Karol nestal v priebehu niekoľkých  rokov  váženou osobou – od začiatku sa zúčastnil Druhého vatikánskeho koncilu.  Jeho priezvisko bolo čoraz známejšie. Preto ho Juraj počul v rádiu a vďaka tomu sa stretli.  Takýmto spôsobom obnovené priateľstvo udržiavali aj nasledujúce roky.

KŇAZ:

Odvtedy, keď prišiel Karol Wojtyla do Ríma, priatelia sa vždy stretli. Robili tak aj po roku 1978, keď sa Karol Wojtyla stal hlavou katolíckej Cirkvi. Súkromne si podebatovali. Ale rozprávali sa aj o veciach ťažkých a vážnych. Medzi iným, vďaka týmto rozhovorom sa Juraj Kluger po mnohých rokoch rozhodol ísť do Wadowíc, keď bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa na počesť zavraždených Židov.

Vtedy bol prostredníkom pápeža, lebo priviezol z Ríma špeciálny list.

Karol Wojtyla mal ešte jedno veľké prianie. Veľmi chcel ako pápež putovať do Svätej Zeme. Vôbec to nebolo také jednoduché, ale nakoniec sa to podarilo v jubilejnom roku 2000, päť rokov pred jeho smrťou. Po oficiálnych slávnostiach v Jeruzaleme pápež navštívil wadowických Židov. Medzi nimi bol aj Juraj Kluger. Pápež ho srdečne objal a povedal „Dobre, že si Jurek“.

Pozrite na fotografiu v našej knihe. Na nej je práve toto stretnutie. Tá istá fotografia je na vašom obrázku.

Kňaz poprosí dieťa o otvorenie anjelovho denníka a o prečítanie textu pod fotografiou a textu na druhej strane.

Otázky:

1. Ako sa volal priateľ z detstva, ktorého prvýkrát po 25 rokoch stretol pán biskup Wojtyla v Ríme?

2. Čo je to koncil?

3. Ktorého koncilu sa zúčastnil biskup Karol Wojtyla?

Úlohy:

1. Dnes večer sa pomodli za súčasného pápeža Benedikta XVI.

2. Spýtaj sa rodičov, či si pamätajú na svojich spolužiakov zo škôlky alebo základnej školy?

Obrázok:

Stretnutie s Jurajom Klugerom.

Kniha v kostole:

9. decembra - piatok

Fotografia: Stretnutie s Jurajom Klugerom.

Text: Stretnutie z J. Klugerom, Židom, priateľom z detstva. Jeruzalem, marec r. 2000.

Z denníka pápežovho Anjela Strážcu: Po rokoch  si priatelia padli do náručia. Možno by sa nikdy nestretli, keby sa Karol nestal v priebehu niekoľkých rokov  váženou osobou. Nasledujúce roky udržiavali obnovené priateľstvo.