Čo si hovoríme každý deň ?

10. december - 11. deň

Druhý adventný týždeň

Sobota 10. december 2011

Habemus papam

Karol Wojtyla sa stáva pápežom

KŇAZ:

Včera ste na rorátnom obrázku mali úlohu. Mali ste sa opýtať rodičov, či si pamätajú na spolužiakov zo škôlky alebo zo základnej školy. Som zvedavý, či si ešte pamätali ich mená. Prečo ste dostali takúto úlohu? Lebo sme včera počuli o krásnom priateľstve Karola Wojtylu.

 

Otázky deťom:

- Ako sa volal priateľ Karola Wojtylu, ktorého sme včera spoznali?

(Juraj Kluger)

- Akej národnosti bol Juraj Kluger?

(bol Židom)

- Kým bol Karol Wojtyla, keď sa prvýkrát stretli po vyše štvrťstoročí?

(bol biskupom)

KŇAZ:

Jurajovi Klugerovi bolo ťažké uveriť, že spolužiak, za ktorým sedel v školskej lavici, s ktorým hral futbal a predbiehal sa v jedení krémešov po maturite, je kňazom, dokonca biskupom.

To ešte nebola posledná etapa Karolovho života. O niekoľko rokov po Druhom vatikánskom koncile, ktorý trval tri roky, bol biskup Wojtyla menovaný kardinálom.

Otázka deťom:

- Čo je koncil?

(zhromaždenie biskupov sveta pod vedením pápeža)

KŇAZ:

To, čo sa stalo neskôr šokovalo nielen najbližších priateľov Karola Wojtylu, ale aj jeho samého. Celý svet bol kompletne prekvapený. Ale po poriadku ...

Prímas Wyszynský, ako si pamätáte z denníka nášho Anjela Strážcu, dúfal, že Karol Wojtyla ho zastúpi a že bude prímasom Poľska. Ale Pán Boh mal úplne iné plány. Najprv zomrel pápež Pavol VI. Treba vedieť, že keď zomrie pápež, musia kardináli celého sveta prísť do Ríma na konkláve. Spolu prosia Ducha Svätého o pomoc. Všimnite si: modlia sa k Duchu Svätému, aby im pomohol spomedzi seba vybrať nového pápeža.

Dúfam, že sa modlíte modlitbu k Duchu Svätému:

Duchu Svätý, prosím Ťa

o dar Múdrosti,

aby som Teba a Tvoju dokonalosť lepšie poznal,

o dar Rozumu,

aby som lepšie chápal tajomstvá svätej viery,

o dar Poznania,

aby som sa v živote riadil prikázaniami tejto viery,

o dar Rady,

aby som vždy vo všetkom hľadal radu u Teba a vždy ju nachádzal,

o dar Sily,

aby ma žiaden strach ani ľudské ohľady od Teba neodvrátili,

o dar Nábožnosti,

aby som vždy slúžil Tvojmu majestátu so synovskou láskou,

o dar Bázne voči Bohu,

aby som sa bál hriechu, ktorý Teba, ó Bože, uráža.

Amen.

KŇAZ:

Medzi kardinálmi na konkláve bol aj prímas Wyszynský aj Karol Wojtyla. Modlili sa, rozjímali a po niekoľkých dňoch vybrali Jána Pavla I., ktorý pochádzal z Benátok, čiže zo severnej časti Talianska.

Vlastne nič neobyčajné, zomrel pápež, vybrali nového – keby nie to, že novovybraný Ján Pavol I. bol pápežom len ... jeden mesiac, presne 33 dní. Nik neočakával jeho náhlu smrť. Však Anjel Strážca ... ?

Poprosme Anjela Strážcu, aby nám o tom porozprával. Srdečne ho privítajme.

KŇAZ:

Nech celý kostol zvolá:

DETI:

Vítame pápežovho anjela.

PÁPEŽOV ANJEL STRÁŽCA:

Ja vás tiež srdečne vítam. Skutočne sa začínalo niečo úplne nové. Nikto neočakával dve udalosti. Po prvé, tak rýchlu smrť Jána Pavla I. a po druhé to, čo sa stalo potom. No, ale nebudem predbiehať fakty. Vypočujte si, čo som si zapísal v mojom denníku.

PÁPEŽOV ANJEL STRÁŽCA číta denník (pomaly a výrazne)

Pápež úsmevu – tak nazvali Jána Pavla I. odovzdal dušu Pánovi po sotva 33 dňoch pontifikátu.

Karol sa o tom dozvedel nasledujúceho dňa ráno, pri raňajkách. Od prekvapenia mu vypadla z rúk lyžička, ktorou si práve naberal cukor.

Mnohokrát som ho sprevádzal na cestách do Ríma. Tentokrát som ale vedel, že táto cesta na nasledujúce konkláve znamená koniec jednej etapy jeho života a začiatok nasledujúcej, na ktorú ho Pán pripravoval celý život.

KŇAZ:

Karol asi cítil, čo to znamená, lebo vyzeral ako človek na ktorého sa valí veľký kameň. Údajne pred nasledujúcim konkláve mu kardinál Wyszynský povedal: „Ak Vás vyberú, prosím neodmietnite - pre Cirkev a pre Poľsko.“ Od soboty boli kardináli celého sveta znova zavretí v Apoštolskom paláci. Štyrikrát denne vchádzali do Sixtínskej kaplnky, aby hlasovali. V pondelok 16. októbra 1978 tam vošli ôsmykrát. Po chvíli pozbierali všetky lístky. Začalo čítanie: Wojtyla! Wojtyla! Wojtyla! Wojtyla! Siri! Wojtyla! Benelli! Wojtyla! Wojtyla! Wojtyla! Wojtyla! Wojtyla! Wojtyla! Benelli! Wojtyla! Wojtyla! Wojtyla! Wojtyla! Wojtyla! Wojtyla! Benelli! Wojtyla! Wojtyla! Wojtyla! Wojtyla! Wojtyla! Wojtyla!

Bolo niekoľko minút po  piatej popoludní.

„Prijímaš ?“ – spýtal sa kardinál Jean Willot.

„V poslušnosti vo viere voči Kristovi môjmu Pánovi, v dôvere v Matku Krista a Cirkvi, vedomý si všetkých ťažkostí – prijímam“ – povedal Karol. A tiež povedal, že prijíma meno Ján Pavol II.

Potom vošiel do miestnosti, kde naňho čakali pápežské reverendy v troch veľkostiach. Tá miestnosť sa volá „Miestnosťou sĺz“. Teraz pochopil prečo. Keď povedal: „Prijímam“ – to znamenalo koniec doterajšieho života. Už nevezme do rúk veslo, nepôjde do Tatier, nenavštívi neskoro večer, ako to mal vo zvyku, priateľov.

Anjel Strážca, to bolo asi veľmi ťažké pre Karola Wojtylu, pretože práve sa končila jedna časť jeho života, aby sa mohol narodiť pápež Ján Pavol II.

PÁPEŽOV ANJEL STRÁŽCA číta denník (pomaly a výrazne)

Pre Karola to bol najťažší okamih života. Nielen preto, že musel všetko zanechať, čo miloval, ale aj preto, že si uvedomoval zodpovednosť, ktorá na neho čakala. Chápal som ho dobre. Mojou úlohou bolo sprevádzať ho životom tak, aby trafil rovno – ako hovoríte – rovno do neba.  Spasiť sa  je najťažšie pre pápeža.  Je zodpovedný za toľko duší – celú Cirkev, vlastne za celý svet.

Otázka deťom:

- Kedy bol Karol Wojtyla zvolený za pápeža?

(16. októbra 1978)

KŇAZ:

Bol to neobyčajný deň. Veľa dospelých si ho dodnes pamätá. Napriek tomu, že uplynulo už toľko rokov, do podrobností dokážu porozprávať, čo vtedy robili.  Vypočujte si, ako to vtedy vyzeralo v Ríme na Námestí sv. Petra. Najprv obráťme nasledujúcu stranu v našej knihe a keď budeme počúvať príbeh, vy si pozrite fotografiu na ľavej strane.

Kňaz poprosí dieťa o otvorenie anjelovho denníka.

PRÍBEH 6:

Blížila sa siedma hodina večer, keď sa na centrálnom balkóne Baziliky sv. Petra ukázal kardinál Pericle Felici:

Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam! (Oznamujem vám veľkú radosť: máme pápeža!)

Radostný výkrik, ktorý sa vydral z 200 tisíc hrdiel naplno potvrdil kardinálovu vetu. Ale jeho nasledujúce slová ľudí ohúrili: Carolum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Wojtyla, qui sibi nomen imposuit Ioannem Paulum Secundum!

Zástup stŕpol.

„Je to černoch?“ – spýtal sa ktosi.

„Je z Ázie?“ – pýtal sa iný.

Pochybnosti vyvrátil nový pápež.

„Pochválený buď Ježiš Kristus“ – povedal po taliansky. „Všetci sme ešte ponorení v bolesti zo smrti milovaného pápeža Jána Pavla I. Ctihodní otcovia kardináli povolali nového biskupa Ríma. Povolali ho z ďalekej krajiny. Z ďalekej, ale vždy tak blízkej v spoločenstve viery a kresťanskej tradície. Bál som sa prijať toto rozhodnutie, ale urobil som to v duchu poslušnosti nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi a v plnej dôvere v jeho Matku Najsvätejšiu Pannu Máriu. Neviem, či sa budem vedieť dobre vyjadrovať vo vašom ... v našom talianskom jazyku. Ak sa pomýlim, opravte ma.“

KŇAZ:

Veľmi vás prosím, aby ste sa dnes, keď budete všetci doma, spolu pomodlili desiatok ruženca za súčasného pápeža Benedikta XVI. Veľmi potrebuje našu podporu.

Otázky:

1. Ako sa volal predchodca Jána Pavla II.?

2. Ako sa nazýva zhromaždenie kardinálov vo Vatikáne počas ktorého je zvolený nový pápež?

3. Čo znamenajú latinské slová Habemus papam?

Úlohy:

1. Spýtaj sa rodičov alebo starých rodičov, ako si pamätajú deň, keď bol za pápeža zvolený Poliak?

2. Pomodli sa dnes večer spolu s rodičmi a súrodencami za súčasného pápeža Benedikta XVI.

Obrázok:

Kardinál Karol Wojtyla zvolený za pápeža.

Kniha v kostole:

10. december -  sobota

Text, fotografia: Kardinál Karol Wojtyla zvolený za pápeža, Vatikán, 16. októbra r. 1978.

Z denníka pápežovho Anjela Strážcu: Pre Karola to bol najťažší okamih života. Nielen preto, že musel zanechať všetko, čo miloval, ale najmä preto, že si uvedomoval zodpovednosť, ktorá na neho čakala. Chápal som ho dobre. Spasiť sa –  je najťažšie pre pápeža. Je zodpovedný za toľko duší – celú Cirkev, vlastne za celý svet.