Čo si hovoríme každý deň ?

12. december - 12. deň

Tretí adventný týždeň

Pondelok 12. december 2011

Vďaka ženám

Mexiko – prvá apoštolská cesta Jána Pavla II.

KŇAZ:

Všetkých vás srdečne vítam. Sme v polovici cieľa, čiže polovica rorátnych stretnutí je už za nami. Včera sme na adventnom venci zapálili nasledujúcu, už tretiu sviečku. Je to znak, že sa začal tretí týždeň Adventu. Dnes prorok v prvom čítaní povedal, že už  „Vidím ho, ale nie teraz, hľadím na neho, no nie zblízka. Hviezda vychádza z Jakuba, žezlo sa dvíha z Izraela.“

Čiže je nádejou. Pán Ježiš je blízko. Čítania nám budú čoraz viacej hovoriť o príchode Spasiteľa, ktorý chce svet  vyslobodiť z temnoty hriechu.

Deťom, ktoré každý deň prichádzajú so svetielkami zvlášť ďakujem, lebo oni nám zapálenými svetlami pripomínajú túto skutočnosť.

Prosím, aby sme sa dnes na začiatku nového adventného týždňa pomodlili nám už známu modlitbu k Duchu Svätému a potom hneď privítame Anjela Strážcu, ktorý skoro 85 rokov ochraňoval a staral sa na zemi o Karola Wojtylu.

Vstaňme na chvíľu a poprosme Ducha Svätého o jeho sedem darov.

 

Duchu Svätý, prosím Ťa

o dar Múdrosti,

aby som Teba a Tvoju dokonalosť lepšie poznal,

o dar Rozumu,

aby som lepšie chápal tajomstvá svätej viery,

o dar Poznania,

aby som sa v živote riadil prikázaniami tejto viery,

o dar Rady,

aby som vždy vo všetkom hľadal radu u Teba a vždy ju nachádzal,

o dar Sily,

aby ma žiaden strach ani ľudské ohľady od Teba neodvrátili,

o dar Nábožnosti,

aby som vždy slúžil Tvojmu majestátu so synovskou láskou,

o dar Bázne voči Bohu,

aby som sa bál hriechu, ktorý Teba, ó Bože, uráža.

Amen.

KŇAZ:

Nech celý kostol zvolá:

DETI:

Vítame pápežovho anjela!

KŇAZ:

Anjel Strážca nám už porozprával ako sa Karol Wojtyla od detstva modlil túto modlitbu. Vtedy bol takým chlapcom ako vy, keď mu otec poradil, aby sa každý deň modlil modlitbu k Duchu Svätému a prosil ho o jeho dary. Karol prosil nielen o dary Ducha Svätého, ale ich aj veľmi dobre využíval. Bol veľmi dobrým žiakom, samozrejme aj obľúbeným u spolužiakov. Všetko, čo robil snažil sa urobiť čo najlepšie. Myslel si, že sa stane hercom, ale počul volanie Pána Boha a stal sa kňazom. Potom biskupom, kardinálom a nakoniec o čom nikto ani nesníval – pápežom. Ako kňaz a biskup bol Karol Wojtyla vždy blízky ľuďom a ako pápež sa nemienil zavrieť vo Vatikáne.

Za prvých desať rokov sa Ján Pavol II. dostal na každý kontinent okrem Antarktídy. Navštevoval najvzdialenejšie zákutia zeme. Vo Vatikáne začali dokonca žartovať, že Duch Svätý je všade a pápež tam už tiež bol. Prvá zahraničná cesta bola púť do Mexika, však Anjel Strážca?

PÁPEŽOV ANJEL STRÁŽCA číta denník (pomaly a výrazne)

Už jeho predchodca Pavol VI. niekoľkokrát vycestoval za hranice. Biskupi Latinskej Ameriky ho pozývali do Mexika, ale pápež bol príliš chorý a starý. Pozvanie bolo znova zopakované, keď si na stolec sv. Petra zasadol Ján Pavol II. Zorganizovanie pápežovej púte do tejto najkatolíckejšej krajiny na  západnej pologuli nebolo vôbec ľahké.

Krvavé prenasledovanie kresťanov už dávno skončilo, ale štát Cirkev vôbec neuznal. Kňazi nemohli byť verejne oblečení v kňazských alebo rehoľných oblečeniach. Mexický štát neuznával Vatikán.

Pán Boh chcel, aby sa táto púť uskutočnila. V jej uskutočnení pomohla matka prezidenta.

KŇAZ:

To je veľmi zaujímavé, už som niečo o tom počul. Vypočujme si to.

PRÍBEH 7:

„Lopez, musíš niečo vymyslieť, takú príležitosť nemôžeme prepásť“ – matka prezidenta Lopeza Portillo veľmi chcela presvedčiť syna, aby pozval Jána Pavla II.

„Ale mama, predsa vieš, že je to nemožné“ – bránil sa Portillo. „Mexiko je laickým štátom, Vatikán neuznávame a nemáme s ním diplomatické styky. Ako si predstavuješ návštevu hlavy štátu, ktorý podľa našich zákonov jednoducho neexistuje?“

„Nevyznám sa vo vašej politike, ale takúto absurdnosť som ešte nepočula. Celý svet hovorí o tomto človeku. Ak príde k nám, tak bude hovoriť aj o Mexiku. A nakoniec to bude jeho prvá cesta za hranice. Či sú politici až tak slepí, aby to brali ľahkovážne?“

„Rozprával som sa s naším ministrom vnútra a je proti tejto návšteve ...“

„Prepáč, ale kto si ty? Prezidentom alebo chlapcom svojho úradníka. Buď mužom.  Lopez ukáž, že máš vlastnú mienku.“

KŇAZ:

Vidíte, ako je dobré počúvať mamu. Mama prezidenta Lopeza povedala: „Keby ste častejšie poslúchali ženy, určite by v našej krajine bolo lepšie“ a prísne sa pozrela na syna. Prezidentova mama toľko dobiedzala až nakoniec pápež do Mexika pricestoval. Ale bola to zvláštna návšteva. Pretože podľa mexických zákonov Vatikán vôbec neexistuje, pápež musel prísť ako súkromná osoba. Preto ho prezident Portillo nemohol prijať ako hlavu štátu a jeho privítací príhovor bol najkratší zo 104  zahraničných ciest Jána Pavla II.

„Dobrý deň“ – povedal Portillo, keď pápež vystúpil z lietadla. „Vítame vás, prajeme vám úspech u veriacich. Dovidenia.“

Je to neslýchané, pravda? Ale najdôležitejšie je, že sa to podarilo. Mexičania opačne ako prezident šaleli od radosti, že k nim pricestoval pápež.

PÁPEŽOV ANJEL STRÁŽCA číta denník (pomaly a výrazne)

Nielen matka prezidenta pomohla Karolovi prísť do Mexika.  Našej Matke a Kráľovnej sa veľmi páčilo, že pápež chce začať svoju púť na mieste, kde je ona zvlášť uctievaná. To miesto sa volá Guadalupe a nachádza sa blízko hlavného mesta. Päť storočí je tam uctievaný obraz Panny Márie, ktorá sa zjavila Indiánovi Juanovi Diegovi. Vznikol neobvyklým spôsobom. Juan zbadal, že na mieste zjavenia vyrástli ruže (napriek tomu, že bol december). Kvety Indián pozbieral do tilmy (plášťa) a zaniesol biskupovi. Keď ich vysypal, zjavil sa na plášti obraz našej Matky .

Prekvapil nielen biskupa. Keď vedci počítačovou metódou zväčšili zrenice Panny Márie objavili v nich zobrazených 12 osôb s tak podrobnými detailmi ako napr. šňúrky na sandáloch či náušnice.

Rozloženie hviezd na plášti Panny Márie je obrazom neba v deň zimného slnovratu v roku 1531 – teda roku, kedy sa Panna Mária zjavila Juanovi Diegovi.

KŇAZ:

Guadalupe je neobyčajné miesto. Každý rok tam prichádzajú milióny pútnikov. Pannu Máriu často prosia o pomoc ženy, ktoré nemajú deti. Táto cesta do Mexika bola pre Jána Pavla II. veľmi dôležitá. Mohla otvoriť pápežovi cestu do Poľska, ktoré vtedy ovládali komunisti. Keď Mexiko, ktoré neuznáva Vatikán, prijalo pápeža, v  Poľsku mu nemôžu odmietnuť príchod do rodnej vlasti. A tak sa stalo, že prišiel do Poľska ešte v tom istom roku v júni. Poviem vám o tom zajtra.

Kňaz poprosí dieťa o otvorenie anjelovho denníka a prečítanie textu pri fotografii ako aj textu na vedľajšej strane.

Otázky:

1. Kto presvedčil mexického prezidenta, aby pozval pápeža?

2. Komu a kde sa v Mexiku zjavila Panna Mária?

3. Koľko zahraničných ciest absolvoval Ján Pavol II.?

Úlohy:

1. Nájdi na mape Mexiko.

2. Zisti kto a za čo sa zvlášť modlí k Panne Márii Guadalupskej?

Obrázok:

Mexiko víta pápeža Jána Pavla II.

Kniha v  v kostole:

12. decembra  -  pondelok

Fotografia, text: Mexiko víta pápeža Jána Pavla II. - prvá apoštolská cesta pápeža, január r. 1979.

Z denníka pápežovho Anjela Strážneho:

Karol neplánoval  byť väzňom Vatikánu. Už jeho predchodcu Pavla VI., biskupi Latinskej Ameriky pozývali do Mexika, ale pápež bol príliš chorý a starý. Pozvanie bolo znova zopakované, keď si na stolec sv. Petra zasadol Ján Pavol II., napriek tomu, že Cirkev v Mexiku bola ignorovaná tak, akoby neexistovala.