Čo si hovoríme každý deň ?

13. december - 13. deň

Tretí adventný týždeň

Utorok 13. december 2011

Dovolenie vlády

Prvá púť do Poľska

KŇAZ:

Rorátnymi stretnutiami sme každým dňom bližšie k Vianociam. V našej rorátnej knihe sme na ďalšej strane a náš pápežov Anjel Strážca nám vo svojom denníku ukazuje nasledujúce etapy života svojho zverenca Karola Wojtylu.

Otázka deťom:

- Čo je na fotografii v našej rorátnej knihe?

(apoštolská cesta Jána Pavla II. do Mexika)

 

KŇAZ:

Ako si určite pamätáte, včera sme boli vo vzdialenej Latinskej Amerike, konkrétne v Mexiku na jeho prvej zahraničnej ceste.

Karol od začiatku svojho pontifikátu – toto ťažké slovo vyjadruje čas v ktorom je pápež pápežom, čiže v prípade  Jána Pavla II. to bolo ... Možno mi to poviete vy?

Otázka deťom:

- Ako dlho trval pontifikát Jána Pavla II.

(27 rokov)

KŇAZ:

Pápež nemal v pláne zatvoriť sa vo Vatikáne a len požehnávať veriacich z pápežovho okna, ale koľko len mohol, chodil za ľuďmi, ktorí by sa pravdepodobne do Vatikánu nikdy nedostali. Počas 27 rokov podnikol  Ján Pavol II. 104 zahraničných ciest. Prvou, ako sme povedali, bola apoštolská cesta do Mexika – ťažká púť, ale Mexičania, okrem vlády šaleli od radosti.

Otázky deťom:

- Prečo zahraničná cesta do Mexika bola ťažkou púťou?

(lebo podľa zákonov tejto krajiny Vatikán ako štát vôbec neexistoval)

- Kto sa pričinil o to, že pápež prišiel do Mexika?

(mama prezidenta Mexika - Lopeza Porttila)

- Kde v Mexiku je zvlášť uctievaná Panna Mária?

(v Guadalupe)

KŇAZ:

Včera nám pápežov Anjel Strážca  povedal, že Panne Márii sa veľmi páčilo, že pápež začína od miesta, kde je jej slávne pútnické miesto.

Púť do Mexika bola dôležitá aj pre Poliakov. Viete prečo?

Preto, že to bol rok 1979. Vtedy, tak ako u nás, aj v Poľsku vládli komunisti. Len robili dojem, že vládnu, ale všetky rozhodnutia vlády záležali od rozhodnutí vlády Sovietskeho zväzu. Keď rok predtým bol vo Vatikáne zvolený za pápeža Poliak, poľská vláda sa z toho musela zodpovedať. Teraz dokonca chce ten pápež prísť do Poľska. To už je priveľa. S veriacimi boli len problémy, teda lepšie bolo tváriť sa, že neexistujú. Kto sa priznal, že je veriaci, chodil do kostola, mohol zabudnúť na postup v práci a na prémie. Koľkokrát sa stalo, že členovia Verejnej bezpečnosti (polícia vtedy ešte neexistovala) alebo vojaci krstili svoje deti na druhom konci Poľska, aby ich nikto nepoznal. ( Tak to bolo aj na Slovensku). Dnes sa to zdá neuveriteľné, ale skutočne to tak bolo.

Teda púť do Mexika bola dôležitá pre Poľsko, pretože ak Mexiko, ktoré neuznalo Vatikán prijalo pápeža, tak v Poľsku bude ťažké odmietnuť pozvanie na príchod do vlasti.

V knižke „Denník pápežovho anjela“ je úryvok o tom, ako sa poľská vláda rozpráva so sovietskou. Vypočujte si ako to mohlo vyzerať:

Rozhovor Giereka a Brežneva:

Ostré zazvonenie telefónu vytrhlo zo zamyslenia prvého tajomníka Eduarda Giereka. Neochotne siahol po telefóne. Tušil, kto volá.

„Haló, prosím.“

„Súdruh prvý tajomník, tu je Moskva. Súdruh Edward? Tu je Leonid Iljič.“ Bol to Brežnev! Starý, ale stále hrozný, stál na čele Sovietskeho zväzu.

„Pozdravujem vás, súdruh generálny tajomník, čo vaše zdravie?“ – opýtal sa Gierek.

„Nehrajme sa na zdvorilosť“ – hlas Brežneva znel ostro.

„Čo to tam stvárate?  Hovorí sa, že chcete pozvať pápeža do Poľska.“

„Áno, zistili sme, že je to dôležité pre krajinu.“

„Čo ste padli na hlavu? Z toho budú samé problémy.“

„Súdruh generálny tajomník, problémov máme už veľa. Musíme trochu upokojiť ľudí, lebo čoraz viac ich je nespokojných.“

„Ako to chcete urobiť? Dajte im viac mäsa do obchodov, ale Wojtylu držte od nich ďaleko.“

„Ale súdruh, poľská vláda nemôže neprijať poľského pápeža. To by bol predsa medzinárodný škandál.“

„Povedzte mu, je to predsa múdry človek, aby vyhlásil, že je chorý a nemôže prísť.“

„Ale to je nemožné.“

„Akože nemožné?!“ zvrieskol Brežnev. „Gomulka bol lepším komunistom ako Vy. Odmietol Pavlovi VI. príchod do Poľska a Vy sa trasiete od strachu.“

„Súdruh, politický rozum mi káže pustiť pápeža“ – povedal Gierek. „Nemáme na výber.“

„Robte ako myslíte“ – poddal sa Brežnev. „Aby ste to neskôr neoľutovali!“

KŇAZ:

Tentokrát  poľská vláda neposlúchla sovietsku. Chvála Bohu, lebo v tom istom roku v júni prišiel Ján Pavol II. do Poľska. Pápežov Anjel Strážca nám určite o tom porozpráva.

PÁPEŽOV ANJEL STRÁŽCA:

Samozrejme, že vám o tom porozprávam. Komunisti skutočne veľmi ľutovali, že pustili Jána Pavla II. do Poľska. Také zástupy veriacich ľudí nikdy dovtedy nevideli.

PÁPEŽOV ANJEL STRÁŽCA číta denník (pomaly a výrazne)

Dávno som nebol taký zaneprázdnený, ako počas týchto deviatych dní cesty do Poľska. Vedel som, že má veľa síl, ale tá by mu nevystačila, keby nedostal dodatočnú milosť z neba. Každý deň začínal na svitaní a končil neskoro večer. Boli dni, keď mal sedem oficiálnych a dvakrát toľko neoficiálnych stretnutí. Po návrate do Ríma bol taký vyčerpaný, že stratil hlas a 14 hodín bez prestávky spal.

KŇAZ:

Pápež sa nikdy nešetril. Všetky svoje sily venoval tým, ku ktorým prišiel. V lietadle s pápežom vždy leteli aj novinári z najdôležitejších médií celého sveta. Po každej púti mal pápež taký zvyk, že vyšiel v ústrety novinárom a odpovedal na ich otázky.

Po jednej z takýchto vyčerpávajúcich apoštolských ciest sa ho jeden z novinárov opýtal, ako môže pápež vydržať takéto tempo a ako dlho plánuje takto putovať?

„Tak dlho pôjdem napred ako mi Prozreteľnosť dá sily“ – povedal pápež.

„Je to pre mňa akoby príkaz. Okrem toho Prozreteľnosť o všetkom rozhoduje.“

Kňaz poprosí dieťa o otvorenie anjelovho denníka a prečítanie textu pri fotografii ako aj textu na vedľajšej strane.

KŇAZ:

V našej rorátnej knihe máme fotografiu z letiska hneď po vystúpení Jána Pavla II. z lietadla. Stojí tam vtedajšia vláda štátu, stoja tam vojaci a čo robí pápež?

Otázky deťom:

- Čo urobil pápež, keď pricestoval do Poľska po vystúpení z lietadla?

(pobozkal zem)

- Kedy to urobil prvýkrát?

(keď prišiel do svojej prvej farnosti v Niegowiciach)

- Prečo pápež pobozkal zem?

(z úcty k ľuďom, ku krajine, ktorú mal navštíviť)

KŇAZ:

Opýtajte sa vašich rodičov, kde najbližšie k vášmu bydlisku bol Ján Pavol II.?

Otázky:

1. V ktorom roku prišiel Ján Pavol II. prvýkrát do Poľska?

2. Čo urobil Ján Pavol II., keď sa postavil na poľskú zem?

3. V ktorom roku prišiel Ján Pavol II. prvýkrát na Slovensko?

4. Čo urobil Ján Pavol II., keď sa postavil na slovenskú zem?

5. Koľkokrát Ján Pavol II. putoval na Slovensko?


Úlohy:

1. Opýtaj sa rodičov, kde najbližšie k tvojmu bydlisku bol Ján Pavol II.?

2. Pomodli sa za našu vlasť - za Slovensko.

Obrázok:

Ján Pavol II. v Poľsku.

Kniha v kostole:

13. december - utorok

Fotografia, text: Pápež pobozkal poľskú zem – prvá cesta do Poľska, jún r. 1979.

Z denníka pápežovho Anjela Strážcu:

Dávno som nebol taký zaneprázdnený ako počas týchto deviatich dní cesty do Poľska. Pápež každý deň začínal na svitaní a končil neskoro večer. Po návrate do Ríma bol taký vyčerpaný, že stratil hlas a 14 hodín bez prestávky spal. Deväť dní sial semeno.