Čo si hovoríme každý deň ?

14. december - 14. deň

Tretí adventný týždeň

Streda 14. december 2011

Guľka v rukách Panny Márie

Atentát na pápeža

KŇAZ:

Od najmladšieho po najstaršieho, všetkých vás srdečne vítam. Teším sa z každej osoby, ktorá každý deň chodí na Roráty. Spolu čakáme príchod Pána Ježiša. Do Vianoc nám zostalo ešte 10 dní.

Náš pápežov Anjel Strážca nás vedie životnými udalosťami svojho zverenca Karola Wojtylu. Ukazuje nám jeho cestu až po stretnutie s Pánom Ježišom v nebi.  Včera a predvčerom nám ho ukázal ako pápeža – pútnika.

 

Otázka deťom:

- Koľko zahraničných ciest absolvoval pápež Ján Pavol II.?

(104 pútí)

- Koľkokrát Ján Pavol II. navštívil Slovensko?

(3 krát)

- V ktorom roku pricestoval do Poľska prvýkrát?

(V roku 1979, rok po tom ako bol zvolený za pápeža)

KŇAZ:

Pápež od prvých dní svojho pontifikátu chcel byť blízko ľudí a ľudia sa chceli stretnúť s pápežom. Na stretnutia s ním prichádzali nespočítateľné zástupy v každom kúte sveta. Čo je zaujímavé, každý hoci by stál v obrovskom zástupe, mal dojem, akoby pápež hovoril len pre neho a pozeral mu do očí.

Ján Pavol II. nielen cestoval na zahraničné cesty, ale navštevoval aj farnosti na území Talianska a každý týždeň v stredu sa stretával s veriacimi vo Vatikáne, najčastejšie  na Námestí sv. Petra. Vtedy špeciálnym otvoreným papamobilom chodil pomedzi zástupy. Dával požehnanie, deti bral na ruky. Tak to bolo aj 13. mája 1981. Na stredajšie stretnutie mala cestovať aj Luciána, katechétka z farnosti Lariáno, neďaleko Ríma spolu s prvoprijímajúcimi deťmi.

V poslednej chvíli sa ukázalo, že nemá u koho nechať poldruha ročnú dcérku Sáru. „Čo urobíme?“ – Luciána  bezradne pozrela raz na Sáru, raz na manžela. „Ako sa mám o ňu postarať, keď budem mať na starosti toľko detí?“

„Vieš, možno sa podarí urobiť jej fotografiu s pápežom. Poprosím pána farára, aby podal pápežovi Sáru.“

„No, asi žartuješ!“ Luciana neverila, že sa také niečo môže podariť. Manžel naopak  bol presvedčený, že sa to podarí. Porozprával sa s pánom  farárom a kňazovi sa nápad veľmi páčil. Bolo známe, že Ján Pavol II. mal rád deti a keď chodil pomedzi ľudí, neraz ich bral na ruky. Predsavzali si, že sa postavia pri bráne. Vypočujte si, čo sa stalo potom.

PRÍBEH 8:

13. mája 1981 v stredu, Luciana so Sárou, kňazom a hromádkou detí sa dostali do Vatikánu. Mali šťastie, pri bariérach našli voľné miesto.

„Pápež vyjde odtiaľ“ – ukázal pán farár naproti, na druhú stranu námestia.

„Vidíš tie zvony? Visia nad ňou. Volá sa Brána zvonov.“

Potlesk sa rozľahol námestím. Zďaleka zbadali papamobil a v ňom Svätého Otca. Auto obišlo námestie a blížilo sa k nim. Kňaz zobral Sáru. Trochu mu prekážal modrý balón, ktorý držala v rúčke. Ale čo tam po balóne, pápež bol už blízko.

„Svätý Otec!“ – vykríkol.

Ich oči sa stretli. Pápež sa rozžiaril pohľadom na dievčatko. Natiahol ruky, chytil dievčatko a na moment si ju pritúlil. Potom ju podal kňazovi. Auto sa pohlo ďalej, vtom  sa ozval výstrel.

KŇAZ:

Anjel Strážca, muselo to byť strašné. Bol si tam, videl si, čo sa deje ...

Prečítaj nám, čo si si zapísal.

PÁPEŽOV ANJEL STRÁŽCA číta denník (pomaly a výrazne)

Náboj opustil hlaveň pištole a mieril priamo na Svätého Otca. Zachytil sa o palec (čo značne zmenilo dráhu letu – vďaka tomu strela minula aortu), preletela brušnou dutinou a padla na podlahu auta.

Druhá strela trafila Karola do lakťa a zošmykla sa po kosti.

Našťastie nepoškodila žiadne vnútorné orgány.

V ten deň bolo krásne slnečné počasie, ale keď pápež vyšiel na námestie, cítil som prítomnosť zla. Vedel som ale, že naša Matka je blízko. Vrah mieril do hlavy – tak mal stopercentnú istotu, že jeho obeť neprežije. Dievčatko mu zaclonilo cieľ a potom sa auto pohlo. Vrah nemal inej možnosti. Nechcel premeškať príležitosť, namieril hlaveň pištole na telo Jána Pavla II. a stlačil spúšť. Guľka ho trafila, ale Matka ju viedla tak, že minula všetky najdôležitejšie orgány. Čo Svätý Otec? Modlil sa: „Ježiš, Mária, Matka moja.“

KŇAZ:

Prepáč Anjel Strážca. Chcel by som na chvíľu prerušiť tvoje spomínanie. Otvorme našu rorátnu knihu na nasledujúcej strane.

Kňaz poprosí dieťa o otvorenie anjelovho denníka a prečítanie textu pri fotografii ako aj textu na vedľajšej strane.

KŇAZ:

Fotografia nám ukazuje okamih v ktorom pápež podáva malú Sáru, ktorá drží modrý balónik pánu farárovi. Hneď vzápätí padol výstrel.

Všetko čo nasledovalo sa dialo veľmi rýchlo. Ľudia, ktorí stáli ďalej nevedeli, čo sa deje. Videli vyletieť splašené holuby, papamobil, ktorý sa hnal uprostred zástupu. Anjel Strážca, čo sa dialo v aute, povedz nám teraz:

PÁPEŽOV ANJEL STRÁŽCA číta denník (pomaly a výrazne)

Šofér šliapol na plyn.  Prišli na nádvorie Belvederu, tam raneného položili na dlažbu, pribehol lekár a hneď záchranka. Tá záchranka – ktorá stojí na Námestí sv. Petra pre prípad, keby nejakému pútnikovi prišlo zle. Pápež ju posvätil práve včera, pričom povedal: „Bodaj by nikdy nebola treba.“ Preložili ho do nej. Jeho reverenda bola červená od krvi.

Záchranka sa pohla a ja som sa staral o to, aby som šoféra bezpečne viedol  na polikliniku Gemelli. Aj keď sa cestou pokazila siréna a bol to čas veľkej dopravnej zápchy. Za osem minút sme boli v nemocnici. Svätý Otec sa dostal na operačný stôl a krátko nato sa zjavil chirurg profesor Crucitti, ktorý nebol v nemocnici, ale keď sa dozvedel o atentáte, okamžite prišiel. Jeho anjel mu poslal policajta, ktorý ho previedol cez dopravnú zápchu. Operácia sa podarila a tak sa splnila vôľa Najvyššieho a našej Matky – Ján Pavol II. mal žiť!

Atentátnik Mehmed Ali Agca bol uväznený. Svätý Otec mu hneď odpustil. O dva a pol roka ho navštívil vo väzení, kde sa s ním porozprával medzi štyrmi očami. Agca bol presvedčený, že medzi ním a jeho obeťou stála obrovská sila.

KŇAZ:

Keď Ali Agca stlačil spúšť na zbrani, nevedel, že 13. mája nie je obyčajný deň.

Nevedel, že presne v ten istý deň, v tú istú hodinu, keď padol výstrel, v roku 1917 v Portugalskej Fatime sa Lucii, Hyacinte a Františkovi zjavila Panna Mária. V čase atentátu Hyacinta a František boli už v nebi. Lucia ešte na zemi. Porozprávam vám o tom zajtra.

Otázky:

1. Ako sa volalo dievčatko, ktoré tesne pred atentátom držal Ján Pavol II.?

2. Na ktorý deň bol plánovaný atentát na pápeža?

3. Ako sa volal atentátnik, ktorý chcel zabiť Jána Pavla II.?

Úlohy:

1. Dbaj o každodennú modlitbu za dary Ducha Svätého.

2. Pomodli sa za ľudí, ktorí sa už veľmi dlho nespovedali.

3. Pozvi na Roráty niekoho, kto na nich nebol ešte ani raz.

Obrázok:

Ján Pavol II. pred atentátom.

Kniha v kostole:

14. decembra - streda

Fotografia, text: Ján Pavol II. podáva rodičom malú Sáru Bartoli, chvíľu nato padol výstrel atentátnika, Vatikán, 13. mája 1981.

Z denníka pápežovho Anjela Strážcu:

Cítil som prítomnosť zla, hneď ako vyšiel pápež na námestie. Ale vedel som, že Matka je blízko. Vrah mieril na hlavu -  tak mal stopercentnú istotu, že jeho obeť neprežije. Dieťa mu zaclonilo cieľ a potom sa auto pohlo. Vrah vystrieľal zásobník pištole do tela Jána Pavla II. Panna Mária – Matka viedla guľku.