Čo si hovoríme každý deň ?

15. december - 15. deň

Tretí adventný týždeň

Štvrtok 15. december 2011

Stretnutie s Luciou

Z vďačnosti Panne Márii

KŇAZ:

Pred chvíľou sme spievali v responzóriovom žalme: „Budem ťa, Pane oslavovať, že si ma vyslobodil“. Mali by sme chuť zaspievať: Budem ťa Pane oslavovať, že si vyslobodil pápeža Jána Pavla II., keď naňho strieľali na námestí sv. Petra. Bol to strašný deň. Celý svet stŕpol. Ako dobre, že tu máme pápežovho Anjela Strážcu, ktorý nám včera všetko podrobne, ale aj z veľkým bôľom porozprával. Srdečne ho privítajme aj dnes.

 

KŇAZ:

Nech celý kostol zvolá ...

DETI:

Vítame pápežovho anjela!

KŇAZ:

Prv, ako anjel strážca otvorí svoj denník, pripomeňme si udalosti, o ktorých sme hovorili včera.

Otázky deťom:

- Kto strieľal na pápeža na námestí sv. Petra?

(Mehmed Ali Agca)

- Na ktorý deň naplánoval Ali Agca atentát?

(na stredu 13. mája r. 1981)

- Čo sa stalo v ten istý deň v r. 1917?

(Panna Mária sa zjavila trom deťom Hyacinte, Františkovi a Lucii)

- Kde sa zjavila Panna Mária deťom?

(v Portugalsku, vo Fatime)

- Ktoré z detí ešte žilo, keď sa strieľalo na pápeža na námestí sv. Petra?

(Lucia)

KŇAZ:

Krásne odpovede. Keď bol atentát na námestí sv. Petra, Hyacinta a František už boli v nebi – zomreli ešte ako deti, ale Lucia ešte žila. Vtedy mala 74 rokov. Bola karmelitánkou a bývala v kláštore v Coimbre, asi 80 km na sever od Fatimy.

Keď sa dozvedela o atentáte na Svätého Otca, hneď myslela na tajomstvo, ktoré im zjavila Najsvätejšia Matka. Napísala ho už dávno. Tajomstvá poznalo len niekoľko ľudí, medzi inými aj Svätý Otec. Po čase bolo dovolené sestre Lucii zverejniť tajomstvo, v ktorom Panna Mária ukázala deťom biskupa oblečeného v bielom. Deti cítili, že je to Svätý Otec. Vystupoval na strmú horu, na ktorej stál kríž. Skôr, ako sa tam dostal prešiel cez veľké mesto napolo zruinované a chvejúcim krokom utrápený šiel a modlil sa za duše mŕtvych, ktorých telá videl na svojej ceste. Keď vystúpil na vrchol hory, bol zabitý vojakmi výstrelmi zo strelnej zbrane a výstrelmi z luku.

Viete si predstaviť, čo cítili deti, keď niečo také videli? Lucia si to aj s podrobnosťami pamätala celý život. Keď počula o atentáte na Svätého Otca, všetko sa jej pripomenulo. Našťastie Ján Pavol II. prežil a o rok neskôr si dal predsavzatie, že sa stretne so sestrou Luciou, ale predovšetkým poďakuje Panne Márii vo Fatime za záchranu života.

Obráťme teraz nasledujúcu stranu  pápežovho denníka.

Anjel Strážca, určite si bol pri tomto neobyčajnom stretnutí s Luciou, ktorá s bratrancom a sesternicou videla Pannu Máriu. Porozprávaj nám o tom.

PÁPEŽOV ANJEL STRÁŽCA:

Samozrejme, bol som s Karolom. Na stretnutie do Fatimy špeciálne pricestovala Lucia z kláštora. Čakala na Svätého Otca a pozerala na obrovské námestie pred bazilikou. Kedysi tu boli lúky a na nich sa pásol dobytok. Na mieste, kde rástol dub, teraz stála kaplnka. Tam sa im zjavila biela pani a tam sa teraz modlil Ján Pavol II. O chvíľu sa stretnú.

PÁPEŽOV ANJEL STRÁŽCA číta denník ( pomaly a výrazne) :

Pápež sa s Luciou rozprával viac ako 25 minút. „Pán Boh mi dal tú milosť, po ktorej som veľmi túžil, aby som sa, dcérka, mohol s tebou porozprávať“ – povedal pápež, keď sa o ôsmej ráno 13. mája 1982 stretol s Luciou. Karmelitánka mu odovzdala list, v ktorom napísala, že proroctvo zo zjavení sa čoskoro splní. Ján Pavol II. pocítil na sebe sily zla, pred ktorými ho zachránila Matka Božia.

Na námestí sv. Petra tento krát zlo prehralo.

Nad svetom visela hrozba  atómovej vojny, ktorá mohla zničiť celé kontinenty.

Ako to zastaviť? Lucia to vedela a vedel to aj pápež. Porozprávali sa o tom.

Panna Mária chcela, aby Svätý Otec zasvätil jej Nepoškvrnenému Srdcu Rusko a všetky národy sveta. Uskutočnilo sa to o dva roky na slávnosť Zvestovania Najsvätejšej Panny Márie. K atómovej vojne nedošlo.

Na konci rozhovoru sa Lucia zaujímala, kedy bude beatifikácia sesternice Hyacinty a bratranca Františka. „Možno ešte v našej dobe“ – odpovedal pápež. “Modli sa, aby sa to uskutočnilo v našich časoch.“

KŇAZ:

Lucia mala vyše 70 rokov a stále mala pred očami bielu pani spred 65 rokov, ako ju videla popoludní 13. mája 1917 spolu so sesternicou Hyacintou a bratrancom Františkom. Lucia mala vtedy 10 rokov, František 9, Hyacinta bola najmladšia – mala 8 rokov. Panna Mária sa im zjavovala pol roka,  každý mesiac až do októbra. Vždy 13. dňa v mesiaci.

Lucia prosila Pannu Máriu, aby ich zobrala do neba. „Hyacintu a Františka vezmem čoskoro“ – povedala Panna Mária. „Ty zostaneš ešte nejaký čas na zemi. Ježiš chce, aby si poslúžila v tom, aby ma ľudia poznali a milovali.“

13. júla ukázala Panna Mária deťom peklo – more ohňa, v ktorom boli ponorení démoni a duše. Končila sa 1. svetová vojna a Panna Mária povedala, že ak ľudia neprestanú urážať Pána Boha, vybuchne druhá ešte horšia.

O mesiac neskôr si deti vypočuli, že Cirkev a Svätý Otec budú prenasledovaní. Deti sa za pápeža modlili. Hyacinta ho chcela veľmi vidieť. „Prichádza tu toľko ľudí, ale Svätý Otec sem nikdy nepríde“ – občas hovorila.

Prišiel teraz, keď sesternica a bratranec Lucie, presne podľa proroctva Matky – odišli z tohto sveta. Lucia čakala na zemi, kedy ich pápež vyhlási za blahoslavených. Dočkala sa, však anjel strážca?

PÁPEŽOV ANJEL STRÁŽCA:

Áno, ten radostný deň prišiel 13. mája r. 2000, čiže 19 rokov po atentáte na pápeža.

PÁPEŽOV ANJEL STRÁŽCA číta denník ( pomaly a výrazne) :

Ján Pavol II. vtedy navštívil Fatimu poslednýkrát a vyhlásil za blahoslavených (samozrejme v prítomnosti Lucie) Hyacintu a Františka, dal ich za vzor deťom. Povedal: „Panna Mária vás veľmi potrebuje, aby ste potešovali Ježiša, pretože je smutný zo znevažovania; potrebuje vaše modlitby a obety za hriešnikov. Poproste svojich rodičov a vychovávateľov, aby vás dali do školy Panny Márie, aby vás naučila byť takými ako  Fatimskí pastierikovia, ktorí sa snažili robiť všetko, čo od nich žiadala.“

KŇAZ:

Anjel Strážca, Svätý Otec robil podobne ako František a Hyacinta. Údajne, keď mu niekto pri nasadaní do auta zabuchol ruku do dverí, odslúžil potom sv. omšu napriek veľkej bolesti a krvácajúcemu palcu. Keď bol veľmi chorý svoje utrpenie obetoval Pánu Bohu – podobne ako František a Hyacinta, ktorí boli posledné mesiace života veľmi chorí.

Hyacinte sa ukázala Panna Mária a spýtala sa jej či sa chce ešte viac obetovať za obrátenie hriešnikov. Dievčatko súhlasilo. Z bezpečia rodinného domu, kde na prítomnosť blízkych bola veľmi naviazaná, ju previezli do nemocnice (v Lisabone), tam zomrela ďaleko od najbližších.

Sestra Lucia žila 98 rokov. Zomrela mesiac pred smrťou Jána Pavla II. Spolu so svojím bratrancom a sesternicou ho vítala v nebi.

Otázky:

1. Prečo Ján Pavol II. cestoval do Fatimy po atentáte?

2. Ako sa volajú blahoslavení súrodenci bratranec a sesternica Lucie, ktorí takisto ako ona videli a rozprávali sa s Pannou Máriou?

3. Kedy zomrela sestra Lucia a koľko mala rokov?

Úlohy:

1. Na mape Európy pohľadaj Portugalsko a nájdi Fatimu.

2. Pohľadaj svoj ruženec a snaž sa ho vždy nosiť pri sebe.

Obrázok:

Stretnutie Jána Pavla II. so sestrou Luciou

Kniha v kostole:

15. decembra - štvrtok

Fotografia, text: Stretnutie Jána Pavla II. so sestrou Luciou, ktorá spolu s bratrancom Františkom a sesternicou Hyacintou videla Pannu Máriu, Fatima, 13. mája r. 1982.

Z denníka pápežovho Anjela Strážcu:

Pápež sa s Luciou rozprával viac ako 25 minút. Karmelitánka mu odovzdala list, v ktorom napísala, že proroctvo zo zjavení sa čoskoro splní. Matka Božia zachránila Jána Pavla II. Na námestí sv. Petra zlo prehralo.