Čo si hovoríme každý deň ?

16. december - 16. deň

Tretí adventný týždeň

Piatok 16. december 2011

Stretnutie s chorými

V srdci a v objatí pápeža

KŇAZ:

Dnes je 16. decembra, preto dnes začíname bezprostrednú prípravu na Božie narodenie. Pred chvíľkou nám prorok Izaiáš povedal, prečítajme si to presne:

„Zachovajte právo, konajte spravodlivo, lebo je blízko moja spása, už príde, aj moja spravodlivosť, už sa zjaví.“

Blažený muž, ktorý takto robí, blažený človek, čo sa toho drží, čo zachováva sobotu bez znesvätenia, čo bdie nad svojou rukou, aby nerobila zle. Nech nevraví cudzinec, ktorý lipne k Pánovi: „Pán ma vylúči zo svojho ľudu.“

„A cudzincov, čo sa vinú k Pánovi, čo si ho ctia, čo milujú jeho meno a čo mu slúžia, všetkých, čo zachovávajú sobotu bez znesvätenia a pridŕžajú sa mojej zmluvy, privediem na svoj svätý vrch a naplním ich radosťou v mojom dome modlitby.“

Čakáme na príchod Pána Ježiša a snažíme sa, aby sme sa vyhli hriechu a boli pripravení na príchod Pána Ježiša.

Predvčerom som vás prosil, aby ste na Roráty pozvali niekoho, kto tu ešte nebol ani raz. Možno sa vám to podarilo ... Ak je tu niekto po prvýkrát, tak ho srdečne vítam a dúfam, že vytrvá s nami do Vianoc.

Včera na obrázkoch bola úloha, aby ste pohľadali svoje ružence, lebo sa možno po októbrových pobožnostiach niekde zapotrošili. Som zvedavý, kto má dnes pri sebe ruženec.

 

Otázky deťom:

- Prečo máme mať pri sebe ruženec a modliť sa na ňom?

(lebo o to prosila Panna Mária)

- Ako sa volali deti, ktorým sa vo Fatime zjavila Panna Mária a prosila ich, aby sa za obrátenie hriešnikov modlili ruženec?

(Hyacinta, František a Lucia)

- Ktoré z detí sa dožilo staroby?

(Lucia)

- Kedy a kde sa stretol pápež s Luciou?

(rok po atentáte sa s Luciou stretol vo Fatime)

KŇAZ:

Ako si pamätáte, pápež vo Fatime ďakoval Pane Márii za záchranu života, ale stretol sa tam aj s Luciou, ktorá videla Matku Božiu a rozprávala sa s Ňou. Dnes ideme ďalej za Jánom Pavlom II. Anjel Strážca nám určite prečíta úryvok zo svojho denníka.  Na začiatok by som chcel, aby sme si vypočuli príbeh, ale najprv srdečne privítajme anjela.

KŇAZ:

Nech celý kostol zvolá:

DETI:

Vítame pápežovho anjela.

PRÍBEH 9:

Elaine O´Rourke napravila Brendanovi malú červenú kravatu a obliekla mu modré sako.

„Máš na sebe obľúbené farby pápeža“ – povedala.  „Vieš, že vlajka jeho vlasti má farby tvojej košele a kravaty? A modrá farba je farbou Panny Márie. Vyzeráš skvele.“

„Kto je to pápež?“ – opýtal sa chlapec. „Je to zástupca Pána Ježiša na zemi.“

„Má rád deti?“

„Samozrejme.“

Onedlho Elaine, jej manžel John a malý Brendan budú v katedrále v najmalebnejšom meste USA. Je položené na 48 pahorkoch. San Francisco sa preslávilo peknými výhľadmi, skvelým mostom Golden Gate a bohužiaľ početnými zemetraseniami. Zapríčinené sú tektonickým zlomom pod poloostrovom. Mesto pred 300 rokmi založili španielski františkáni. Rodina O´Rourke kvôli Brendanovi dostala pozvanie do katedrály. Chlapec ochorel na novú, málo poznanú chorobu AIDS. Nakazil sa pri transfúzii krvi.

KŇAZ:

V tom čase, pred viac ako 20 rokmi sa nevedelo veľa o tejto chorobe. Ľudia sa nielenže chorých na AIDS nechceli dotknúť, ale dokonca nechceli, aby boli ich susedmi.

PÁPEŽOV ANJEL STRÁŽCA:

Máte pravdu, pamätám si na obdobie keď sa tá choroba objavila. Bolo to, ako za čias Pána Ježiša.

PÁPEŽOV ANJEL STRÁŽCA číta denník (pomaly a výrazne):

V časoch Pána Ježiša najstrašnejšou chorobou bolo malomocenstvo, ktorým sa bolo možné nakaziť dotykom. Ľudia sa malomocných báli, tí boli vylúčení zo spoločnosti a odsúdení na život v núdzi mimo ľudských obydlí. Ľudia sa ich veľmi báli. Podobne je to s chorými na AIDS. Nielenže sa ich nechceme dotýkať, ale izolujeme ich, dokonca sa bojíme susedstva s nimi. AIDS je nazvané malomocenstvom 20. storočia.

KŇAZ:

Vráťme sa k nášmu Brendanovi. Čo sa stalo, keď bol pápež blízko Brendana a jeho rodičov v San Franciskej katedrále?

Mama podala Brendana otcovi Johnovi. On sa presunul bližšie k uličke, ktorou mal o chvíľu pri východe z baziliky vyjsť pápež. Brendan sa zahľadel na bielu postavu, ktorá sa pohla jeho smerom. Pápež bol čoraz bližšie. „Hi! Viva papa!“ vykríkol chlapec. Natiahol rúčku a dotkol sa ucha Jána Pavla II. Pápež sa prekvapený obrátil. O sekundu neskôr zobral chlapca z rúk otca a ... objal ho. Pritúlil ho tak mocne, že sa dotkli líčkami. Ochranka bola šokovaná. Bezradne pozerali a ľudia dookola začali nadšene tlieskať. Po chvíli vrátil pápež Brendana otcovi.

Elaine tiekli z očí slzy. Až neskôr si uvedomila, čo sa stalo. Fotografia Brendana v objatí pápeža obletela celý svet.

Týmto gestom Ján Pavol II. ukázal, že chorých sa netreba báť.

Otvorte rorátnu knihu na nasledujúcej strane. Určite je tam fotografia, ako si pápež pritúlil Brendana.

Kňaz poprosí dieťa o otvorenie knihy – anjelovho denníka a o prečítanie  textu pri fotografii a textu na vedľajšej strane.

KŇAZ:

Pekná fotografia, pravda? Ján Pavol II. sa na svojich cestách stretával s chorými. Ukazoval im, aj celému svetu, ako sú veľmi dôležití oni a ich utrpenie pre nás zdravých ľudí.

Chorí často rozprávali, že po stretnutí s pápežom sa cítili oveľa lepšie alebo úplne vyzdraveli. Tak sa stalo aj pri poslednej apoštolskej ceste pápeža do Lúrd, kde sa pred 150 rokmi Panna Mária zjavila Bernardette Soubirousovej. Bolo to pred 7 rokmi v roku 2004. Do Lúrd pricestovala aj dlhé roky chorá istá Francúzka z Marseille. Pred 20 rokmi prežila dopravnú nehodu, pri ktorej utrpela poškodenie chrbtice. Odvtedy stále cítila veľmi silnú bolesť. Tak veľmi chcela vidieť pápeža, aspoň z ďaleka, podobne ako ona aj on už veľmi trpel, ledva sa hýbal, ale predsa sa rozhodol cestovať. Papamobil z pápežom prišiel takmer k jaskyni, pri ktorej kedysi Bernardetta uvidela Bielu Pani. S ťažkosťami vyšiel z auta. Dostal sa ku kľakadlu. Bol zhrbený a bledý. Kľakol si a v tom momente sa zachvel. Bol by spadol, keby ho niekto nezachytil.

Chvíľu sa modlil. To mu asi dodalo síl, lebo – hoci s ťažkosťami – prehovoril k prítomným:

„Predovšetkým chcem pozdraviť chorých, ktorí prišli na toto pútnické miesto“.

Príhovor bol veľmi krátky. Nakoniec Ján Pavol II. zdvihol trasúcu ruku a vyšeptal slová požehnania.

V zástupe stála aj obyvateľka Marseille, pocítila niečo zvláštne. Ustúpila jej stuhlosť v chrbtici a zmizla bolesť. „To sú určite emócie“ – pomyslela si. Ale nebolo to tak. Bolesť úplne zmizla. V noci po prvýkrát po mnohých rokoch prespala celú noc bez bolesti a bez tabletiek. O dva dni neskôr nahlásila svoje uzdravenie.

Pomodlime sa na záver dnešného stretnutia za všetkých chorých. Možno je v našej rodine niekto chorý. Nech blahoslavený Ján Pavol II. v nebi za nás oroduje.

Otázky:

1. Kde pricestoval chorý Brendan spolu s rodičmi na stretnutie s pápežom ?

2. Čo urobil Ján Pavol II. keď naňho zakričal malý Brendan chorý na AIDS, aby  ho privítal ?

3. Koľkokrát putoval Ján Pavol II. do USA ?

Úlohy:

1. Na mape sveta pohľadaj USA a nájdi San Francisco.

2. Pomodli sa za chorých, zvlášť za nevyliečiteľne choré deti.

Obrázok:

Ján Pavol II. si pritúlil malého Brendana.

Kniha v kostole:

16. decembra - piatok

Fotografia, text: Ján Pavol II. si pritúlil amerického chlapca Brendana, chorého na AIDS, San Fransicso, august r. 1987.

Z denníka pápežovho Anjela Strážcu:

V časoch Pána Ježiša bolo najstrašnejšou chorobou malomocenstvo, ktorým sa bolo možné nakaziť dotykom. Ľudia sa malomocných báli. Podobne je to s chorými na AIDS. Nielenže sa ich nechceme dotýkať, ale izolujeme ich, dokonca sa bojíme susedstva s nimi. AIDS je nazvaný  malomocenstvom 20. storočia.