Čo si hovoríme každý deň ?

20. december - 19. deň

  • Vytlačiť

Štvrtý adventný týždeň

Utorok 20. december 2011

Veľké priateľstvo

Blahorečenie Matky z Kalkaty

KŇAZ:

Veľkými krokmi sa blížime ku koncu Rorátov, ale aj ku koncu pozemského života Jána Pavla II.

Nechýba nám vytrvalosť, pretože nám pomáha Duch Svätý, ku ktorému sa každý deň modlíme. Pomáha nám aj náš Anjel Strážny a samozrejme sám blahoslavený Ján Pavol II., ktorý po práci na Zemi má už fajront v Nebi. Odtiaľ vidí každého z nás a stará sa o nás.

Pripomínam, že nás včera pápežov Anjel Strážny zaviedol do Kanady. Bolo to v roku 2002. Svätý Otec mal už vtedy 82 rokov a bol veľmi chorý a slabý, ale nepoddával sa ani na chvíľu.

 

Otázka deťom:

- Prečo išiel Ján Pavol II. v roku 2002 do Kanady?

(šiel na Svetové Dni mládeže, ktoré sa konali v Toronte)

KŇAZ:

V kanadskom meste Toronto boli nasledujúce Svetové dni mládeže. Včera nám Anjel Strážny porozprával o počasí aj o chorej Paulíne.

Otázka deťom:

- Čo sa stalo s počasím, keď na sv. omšu prišiel Ján Pavol II.?

(prestal prívalový dážď)

KŇAZ:

Celú noc nad miestom, kde bdela mládež vyčíňal prívalový dážď. Situácia sa zdala dramatická. Organizátori boli znechutení, odprosovali pápeža za zlé počasie, hoci samozrejme za to nemohli. Ukázalo sa, že Ján Pavol II. mal  vplyv na počasie. Keď prišiel na námestie a požehnal nebo, prestalo pršať a spoza oblakov vyšlo slnko.

Otázka deťom:

- Ako stretnutie s pápežom prežila Paulína?

(Paulína, ktorá bola chorá na rakovinu, po stretnutí vyzdravela)

KŇAZ:

Na stretnutie do Toronta s Jánom Pavlom II. prišla chorá. Mala rakovinu lymfatických uzlín a mohla to byť jej posledná cesta. Podobne ako všetci ostatní, celú noc strávila v daždi pod holým nebom. Keď išla neskôr k lekárovi, ukázalo sa, že po rakovine niet ani stopy. Bola zázračne uzdravená. Všade kde sa zjavil Ján Pavol II., sa dialo veľa dobra, pretože pápež prinášal Božie požehnanie. Som zvedavý, o čom nám porozpráva dnes pápežov Anjel Strážca. Akú udalosť vyberie z bohatého života Jána Pavla II. Pápež aj keď už bol veľmi chorý, ani chvíľu neoddychoval, stále pracoval.

KŇAZ:

Nech celý kostol zvolá:

DETI:

Vítame pápežovho anjela strážneho!

PÁPEŽOV ANJEL STRÁŽCA:

Máte pravdu nikdy som nevidel, že by pápež premárnil čas. Nikdy sa neponáhľal, ale súčasne nikdy nepremárnil ani chvíľu. O čom som vám chcem dnes  porozprávať? Nemôžem nespomenúť veľké priateľstvo  Jána Pavla II. s Matkou Terezou z Kalkaty.

PÁPEŽOV ANJEL STRÁŽCA číta denník (pomaly a výrazne):

Obaja pochádzali z krajín, kde po 2. svetovej vojne vládu prevzali komunisti. Matka Tereza sa narodila v Albánsku. Veľmi sa priatelili. Karol a Agneška (také boli ich krsné mená – Tereza je jej rehoľné meno) opustili svoje krajiny, pretože poslúchli volanie Najvyššieho. Obidvaja žili dlho a boli všeobecne známi, obaja veľmi veľa cestovali. Obidvaja sa túžili stať svätými.

KŇAZ:

Ďakujeme ti, pápežov Anjel Strážca, že si si nezabudol zapísať vo svojom denníku históriu veľkého priateľstva Karola a Agnešky. Toto meno, ako sme počuli, dostala pri krste Matka Tereza z Kalkaty.

Kňaz poprosí dieťa o otvorenie knihy – anjelovho denníka a o prečítanie  textu pri fotografii a textu na vedľajšej strane.

KŇAZ:

Dôležité slová si vo svojom denníku zapísal Anjel Strážny. Obidvaja - Ján Pavol II. aj Matka Tereza chceli dosiahnuť nebo.  My už vieme, že sa tak aj stalo. Ján Pavol II. pred svojou smrťou slávnostne na Námestí sv. Petra v Ríme vyhlásil Matku Terezu za blahoslavenú. Bolo to dva roky pred jeho smrťou. Kým Matka Tereza ešte žila, pápež sa s ňou stretával pri rôznych príležitostiach. Raz jej zatelefonoval s veľkou prosbou. Počúvajte.

PRÍBEH 12:

„Áno, Svätý Otec. To som ja, Svätý Otec. Dobre, Svätý Otec. Ešte dnes, Svätý Otec. Ďakujem.“ Pápež si pamätal tento rozhovor akoby to bolo včera. Odvtedy ubehlo už 20 rokov. Zatelefonoval Matke Tereze večer, aby ju presvedčil, aby išla do nemocnice. Pred niekoľkými dňami sa sestry ňou založenej rehole Misionárok lásky skontaktovali s kňazom Stanislavom Dziwiszom. Matka bola veľmi slabá, navyše spadla z postele  a zranila si chodidlo, ale ani za nič nechcela ísť do nemocnice. Presvedčila ju až autorita Jána Pavla II. „Celý svet Ťa potrebuje, preto sa vráť do nemocnice a oddýchni si“ – povedal jej v telefóne. Svätá poslušnosť voči nástupcovi sv. Petra jej pravdepodobne zachránila život. V nemocnici sa ukázalo, že každú chvíľu mohla dostať infarkt. Lekári nasadili vhodnú liečbu a Matka Tereza mohla ešte dlho pracovať. Až v roku 1997 vo veku 87 rokov odovzdala dušu Bohu.

KŇAZ:

Ako ste počuli, pápež kázal Matke Tereze ísť do nemocnice a tým jej zachránil život. Chcela zostať doma so svojimi chudobnými. Opakovala, že nepôjde do nemocnice, umrie ako chudobní, o ktorých sa starala. Zaúčinkovala až prosba jej veľkého priateľa Jána Pavla II.

Matka Tereza si dopodrobna pamätala návštevu Svätého Otca v Kalkate v dome pre zomierajúcich. Bolo to 3. februára v roku 1986. Sprevádzala pápeža, prechádzal medzi posteľami, skláňal sa k umierajúcim, objímal ich a požehnával. Od jednej z rehoľníčok zobral misku s ryžou prisadol si na pričňu starca a začal ho kŕmiť. Potom sa k nemu sklonil a pobozkal ho na hlavu.

Došli k miestu, kde ležali mŕtvi. Štyri telá, medzi nimi jedno maličké – dieťa. Urobil nad nimi znak kríža a zveril ich Pánu Bohu. „Je to najšťastnejší deň môjho života“ – vyznala sa Matka Tereza.

„Je to skvelý deň aj pre nich, lebo dotyk pápeža je ako dotyk Krista“ –  dodala.

Ján Pavol II. nato objal Matku Terezu a opýtal sa: „Nechceli by ste otvoriť dom aj u mňa?“

„V Ríme už pracujeme.“ „V Ríme áno, ale nie vo Vatikáne“ – odpovedal pápež.

Spolupracovníkom pápeža sa tento nápad nie veľmi páčil. Do takého domu prichádzali predsa najbiednejší, často špinaví a dotrhaní. „To by odstrašovalo pútnikov a turistov, ktorí navštevujú Vatikán“ – protestovali. Ján Pavol II. sa nevzdal. Bol rozhodnutý. Chcel, aby na území  ním riadeného miniatúrneho štátu bolo miesto aj pre Boha prítomného v najchudobnejších.

O niekoľko mesiacov posvätil základný kameň domu pre najchudobnejších „Dar Márie“. Po dvoch rokoch bol dom otvorený. Sotva šesť rokov po smrti Matky Terezy mal Ján Pavol II. to šťastie, že ju mohol vyhlásiť za blahoslavenú.

Otázky:

1. Aké meno dostala pri svätom  krste Matka Tereza z Kalkaty?

2. Ktorý pápež vyhlásil Matku Terezu za blahoslavenú?

3. V ktorom štáte sa nachádza mesto Kalkata?

Úlohy:

1. Na mape sveta nájdi Indiu a v nej mesto Kalkatu.

2. Skús aspoň jeden deň byť blízky tej osobe v triede, ktorá je neobľúbená.

3. Ak máš svoje vreckové, podeľ sa s tým, ktorý nikdy nič nedostal.

Obrázok:

Ján Pavol II. s Matkou Terezou z Kalkaty.

Kniha v kostole:

20. december - utorok

Fotografia, text: Ján Pavol II. s Matkou Terezou z Kalkaty.

Z denníka pápežovho Anjela Strážcu:

Karol a Agnes opustili svoje krajiny, pretože poslúchli volanie Najvyššieho. Obidvaja žili dlho a boli všeobecne známi. Obidvaja veľmi veľa cestovali. Obidvaja túžili stať sa svätými.