Čo si hovoríme každý deň ?

22. december - 21. deň

  • Vytlačiť

Štvrtý adventný týždeň

Štvrtok 22. december  2011

Smrť Jána Pavla II.

Obrátenie Lízy

KŇAZ:

Už len niekoľko dní nás delí od Vianoc. Všetkých srdečne vítam, zvlášť deti so svetielkami. Najdlhší Advent sa už končí podobne ako anjelovo rozprávanie o neobyčajnom človeku. Doslova už len dni nás delia od okamihu keď Ján Pavol II. odišiel do Otcovho domu. Ako som včera naznačil všetci plakali, ale mnohí od šťastia. Ako to, že od šťastia, spýtate sa? O chvíľu  vám vysvetlím túto záhadu, ale najprv niekoľko otázok.

 

Otázky deťom:

- Kedy sa Ján Pavol II. poslednýkrát ukázal v pápežskom okne?

(na Veľkonočnú nedeľu 27. marca 2005)

- Čo vtedy povedal pápež?

(nič, lebo už nedokázal hovoriť)

- Čo pošepkal arcibiskupovi Dziwiszowi, keď zostali sami?

(keď nemôžem spĺňať zverenú misiu, možno bude lepšie, keď zomriem. Ale hneď dodal: „Nech sa stane Tvoja vôľa“. Totus tuus.)

KŇAZ:

Pred chvíľkou som povedal, že pre niektoré osoby bola pápežova smrť zázračnou udalosťou. Tak tomu bolo aj s Lízou. Zo všetkých strán zaľahla na ňu  temnota.

Trvalo to od Vianoc. Boli to najsmutnejšie sviatky jej života. Nemohla zaspať, ležala s otvorenými očami. V srdci mala hroznú clivotu, ktorú nedokázala ani pomenovať. „Bože, či existuješ? Ježiš, či skutočne existuješ? Či jednoducho zomriem a to bude môj koniec?“

Pred niekoľkými rokmi sa život Lízy Burns z Manchestru vo Veľkej Británii ničím nelíšil od života jej rovesníčok. Chodila do školy (bola to katolícka škola), s veľkou radosťou a nadšením prijímala prvé sviatosti. Ale keď mala 12 rokov, stratila vieru. Bola dobrou žiačkou, dobre sa správala, ale stala sa ľahkým cieľom pre iných. Posmievali sa jej a podpichovali ju, až sa to stávalo stále neznesiteľnejšie. Istého dňa zbadala, že pred vedľa sediacou spolužiačkou leží otvorená kniha s kliatbami. Zrak Lízy padol na vetu, ktorá ju veľmi zaujala: „Kliatba, ktorá má taký účinok, že porazíš prenasledovateľov a staneš sa populárnejšou.“ Tak sa začala jej cesta do sveta okultizmu. Používala kliatby a rituály, ale nezdalo sa jej, že by účinkovali. Najprv ju priťahovala novota týchto praktík, ale po čase ju to unavovalo. Jej život bol čoraz smutnejší. Vianoce 2004 boli strašné. Bola na pokraji depresie.

Prvé tri mesiace nového roku 2005 boli pre Lízu rovnako hrozné. Neverila v existenciu lásky, v ľuďoch videla len zlo, nikomu nedôverovala a všetkých nenávidela. Cítila len jedno – hnev. Začala chorľavieť a chudnúť. Istého dňa zapla televízor. Vypočujte si čo sa vtedy stalo.

PRÍBEH 14:

„Včera večer vo Vatikáne zomrel pápež Ján Pavol II.“ – povedal moderátor a na obrazovke sa ukázalo námestie a bazilika sv. Petra. Kamera brala zábery z námestia, vážne tváre ľudí, hlavne mladých, ktorí pozerali hore k oknám na treťom poschodí. Na námestí sa zhromaždili zástupy ľudí. Pred 22.00 hod. bola zverejnená informácia o smrti pápeža.

Líza videla priblíženie tváre nejakého biskupa, ktorý povedal niečo po taliansky. Dole sa posúval text s tlmočením: „O 21.37 hod. náš milovaný Svätý Otec Ján Pavol II. odišiel do domu Otca. Modlime sa.“

Niečo ňou otriaslo, stŕpla. Nerozumela prečo, ale s istotou vedela, že jej srdce niečo hlboko pohlo. Pozerala na obrazovku a počúvala nasledujúce výpovede o tomto človeku, ktorý jej bol dovtedy úplne ľahostajný. Zo stoviek záberov z dokumentárnych filmov a svedectiev ľudí sa jej tvoril v hlave obraz niekoho, kto dokázal byť súčasne silný a jemný, rozhodný a vľúdny a nadovšetko plný lásky. Videla jeho oči plné hnevu, keď napomínal k obráteniu členov sicílskej mafie a nežnosť, s akou bral malé deti na ruky. Videla, ako hovorí k nespočetným zástupom a ako si pritúlil brazílskeho robotníka, ktorý sa sťažoval na osud ľudí takých, ako on. Pozerala na pápeža ako si pritúlil chlapca chorého na AIDS a horlivo sa modliaceho pod krížom kdesi v srdci afrického pralesa. Dojali ju zábery z posledných rokov a posledných dní – pohľad na starca, ktorý sa hýbe a hovorí s obrovskými ťažkosťami, ktorý stojí v okne svojej knižnice a bezradne klepe dlaňou, pretože nemôže vyriecť ani jedno slovo. Uvedomila si, že vidí v ňom všetko to, o čom čítala ako dievčatko v evanjeliu. Videla v ňom obraz Krista, lásku. Počas nasledujúcich dní sa nemohla odtrhnúť od televízora. Cítila, že sa jej vracia nádej, hoci znova nezískala pred rokmi stratenú vieru.

KŇAZ:

Celý týždeň Líza pozerala televízor ako začarovaná. Keď v deň pohrebu kardinál Ratzinger zveril dušu pápeža Najsvätejšej Panne Márii, Líza pocítila akoby jej srdce zasiahla strela, ktorú vystrelil Pán Boh.

Videla pravdu!  Zbadala ju jasne a výrazne. Chytila ruženec a vzlykajúc začala bozkávať krížik. Veď Ježiša milovala najviac a po ňom túžila. Až teraz pochopila, že práve jeho hľadala celý ten čas – a On bol stále vedľa nej. Náš milovaný pápežov Anjel Strážca poznal si  túto udalosť - obrátenia Lízy?

PÁPEŽOV ANJEL STRÁŽCA:

Samozrejme, že som ju poznal.

PÁPEŽOV ANJEL STRÁŽCA číta denník (pomaly a výrazne):

Po odchode Karola do Otcovho domu, pozeral som sa na svet. Mal som dojem, že sa opakuje to, čo sa dialo v požehnaných dňoch narodenia Pána. Vtedy pastieri zbadali veľké svetlo a počuli hlas jedného z nás: „Narodil sa Vám v meste Dávidovom Kristus Pán...“ Ja a moji bratia sme spievali od radosti: „Sláva Bohu na  Výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“. Po odchode Karola sme tiež spievali od radosti, keď sme videli ako sa ľudia na celom svete vracajú k Pánovi. V Európe a Ázii, v Afrike a Amerike. Aj v Austrálii sa zapĺňali kostoly, spovednice boli obliehané. Diali sa zázraky. Nielen uzdravenia tela, ale predovšetkým duší.

KŇAZ:

Teraz už rozumiete, prečo som hovoril, že odchod Jána Pavla II. do domu Otca bol zázračnou udalosťou pre celý svet.

Kňaz poprosí dieťa o otvorenie knihy – anjelovho denníka a o prečítanie textu pri fotografii a textu na vedľajšej strane.

KŇAZ:

Na fotografii v našej rorátnej knihe a na vašom obrázku je dnes truhla Jána Pavla II. Na truhle je položená kniha – Evanjelium. Kniha bola otvorená. V určitom okamihu sa strhol silný vietor a začal obracať strany, jednu po druhej. Nakoniec pohol  obálkou a kniha zostala zatvorená. Tak ako pozemský život Jána Pavla II.

Otázky:

1. Ján Pavol II. zomrel v sobotu predvečer sviatku, ktorý sám ustanovil. Aký je to sviatok?

2. O koľkej hodine zomrel Ján Pavol II.?

Úlohy:

1. Pomodli sa za tých, ktorí zomrú dnes večer.

2. Dbaj na modlitbu k Duchu Svätému.

Obrázok:

Zatvorená kniha Svätého Písma na truhle Jána Pavla II., Vatikán, 8. apríl 2005.

Kniha v kostole:

22. december - štvrtok

Fotografia, text: Zatvorená kniha Svätého Písma na truhle Jána Pavla II., Vatikán, 8. apríl 2005.

Z denníka pápežovho Anjela Strážcu:

Po odchode Karola do Otcovho domu od radosti anjeli spievali, keď videli ako sa ľudia na celom svete vracajú k Pánovi. V Európe a v Ázii, v Afrike, v Amerike. Aj v Austrálii sa zapĺňali kostoly, spovednice boli obliehané. Áno, diali sa zázraky. Nielen uzdravenia tela, ale predovšetkým duší.