Zobudíš sa na Roráty ?

Zobudíš sa na Roráty ? - pros Ducha Svätého !

Ak máš obavy, ako sa budiť ráno na Roráty, denne sa modli k Duchu Svätému.

O tom, že blahoslavený Ján Pavol II. sa krátko po Prvom svätom prijímaní
stal miništrantom,  určite počuli všetci miništranti. Ale o tom, že Lolek, teda Karol Wojtyla mal problémy so vstávaním na rannú službu miništranta, počul už len málokto. Hovoril o tom raz sám pápež. Povedal: „Vo veku desať, dvanásť rokov som bol miništrant. Ale musím priznať, že nie príliš horlivým. Keď to postrehol môj otec, povedal mi jedného dňa: Nie si dobrý miništrant. Nemodlíš sa dosť k Duchu Svätému. A ukázal mi akúsi modlitbu.“
To bol tak dôležitý moment, že Karol si zapamätal slová svojho otca na celý život. Nielen si ich zapamätal, ale poslúchol svojho otca a každý deň prosil o sedem darov Ducha Svätého. Ten okamih vo wadowickom dome, ktorý prebehol medzi Karolom a jeho otcom, mal ďalšie pokračovanie.

Po mnohých rokoch, keď sa Karol stal pápežom a prišiel prvý raz do Poľska, stretol sa s mladými ľuďmi. Vieš, o čo ich vtedy prosil? Samozrejme, aby každý deň prosili o dary Ducha Svätého. V kostole svätej Anny vo Varšave, v deň Turíc, povedal: „Rovnako ako môj vlastný otec mi kedysi vložil do rúk knižku a ukázal modlitbu za dary Ducha Svätého, tak dnes ja, ktorého tiež nazývate „otcom“, prosím dnes s vami za dar rozumu, múdrosti, poznania, rady, sily, nábožnosti, o dar  bázne voči Bohu.

A to nie je ešte všetko. V deň jeho narodenín – 18. mája – v roku 1986  Karol Wojtyla, teda pápež Ján Pavol II., sa naklonil nad knihu a podpísal ju „večným“ perom. Bola to encyklika o ... o Duchu Svätom ... nazvaná „Pán a Oživovateľ“.
Rok pred svojou smrťou v roku 2004, keď sa jeho ruka už triasla práve z dôvodu choroby, zanechal nám vlastnoručne napísané slová modlitby, ktoré pred mnohými rokmi dostal od svojho otca. Akoby v testamente.

Preto rovnako ako kedysi otec malému Karolovi, chcem vám povedať a prosiť vás: Modlite sa k Duchu Svätému. Aby ste boli horliví nielen v získavaní jednotiek v škole, ale hlavne, aby ste boli horliví v získavaní neba. Aby ste vedeli žiť múdro a dobre. Ako Karol Wojtyla.

Modlitbu o dary Ducha Svätého, ktorú sa modlil každý deň Karol Wojtyla, dostanete na Rorátoch v prvý deň – 28. novembra. Môžete si ju zavesiť nad svoj stôl, alebo nad posteľ a každé ráno, alebo popoludní predtým, ako začnete robiť domáce úlohy, modlite sa za dar rozumu, múdrosti, poznania, rady, sily, nábožnosti, za dar bázne voči Bohu.

Nech je to vaše predsavzatie na Advent.  A potom si už tak zvyknite, že do konca života sa neprestaneme túto modlitbu modliť.

Gabriela Szulik, šéfredaktorka Mlego Gosca, ktorej mama tiež často hovorila: „Modli sa k Duchu Svätému –  je to veľmi dôležité.“


PS: Tí z vás, ktorí sú od 28. novembra budú chodiť na Roráty, budú počuť, akými cestami Duch Svätý i Anjel Strážca sprevádzali Jána Pavla II. do neba.