Odpovede na rorátne otázky

Roráty 2012 - správne odpovede

Roráty 2012:

Odvážne išli za Svetlom

Správne odpovede:


 

Pondelok 3. 12.

1.Kedy sa začal  Rok viery?

(11. októbra)

2.Na ktorom ostrove sa nachádza mozaika Pána Ježiša z Cefalu?

(Na Sicílii)

3. Čo je to mozaika?

(Obraz urobený z malých farebných kamienkov rôznej veľkosti, obraz Pána Ježiša z Cefalu je mozaikou.)


Utorok 4. 12.

1. V ktorom meste bývala Nennolina?

(v Ríme)

2. Komu písala Nennolina listy?

(Pánu Ježišovi)

3. Prečo si Nennolina priala, aby všetci mohli vidieť Pána Ježiša?

(Pretože potom ho budú viac milovať.)


Streda 5. 12.

1.Akého povolania sa vzdal sv. Filip Neri?

(Bol advokátom)

2. Ako sa nazývalo miesto, kde sa sv. Filip Neri  stretával s obyvateľmi Ríma na modlitbe a spoločnom speve?

(Oratórium)

3. Akú metódu na ohlasovanie  Evanjelia mal sv. Filip Neri?

(Radosť a humor)


Štvrtok 6. 12.

1. Kto pomáhal don Boscovi vychovávať chlapcov bez domova?

(Panna Mária)

2. Akú pomoc na výchovu chlapcov dostal od Pána Boha don Bosco?

(sny a videnia)

3. Ako sa nazýva rehoľa, ktorú založil sv. Ján Bosco?

(saleziáni)


Piatok 7. 12.

1. Kým sa chcel stať Dominik?

(svätým)

2. Od koho dostal recept na svätosť?

(Od don Boska)

3. Aké predsavzatie si dal Dominik v deň svojho prvého svätého prijímania?

(Často sa spovedať a pristupovať k sv. prijímaniu, svätiť sviatočný deň, za priateľov mať Pána Ježiša a Pannu Máriu, radšej smrť ako hriech)


Recept na svätosť si napíš a zaves nad posteľ alebo stolík:

„Buď vždy veselý, dobre si plň svoje povinnosti, často pristupuj k svätému prijímaniu a pomáhaj spolužiakom.“


Sobota 8. 12.

1. Kedy povedala Mária svoje „áno“ Pánu Bohu?

(Pri Zvestovaní, keď jej anjel povedal, že bude Matkou Pána Ježiša?)

2. Čo povedala anjelovi Gabrielovi?

(Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.)

3. Z akej modlitby sú tieto slová?

(Anjel Pána)


Pondelok 10. 12.

1. Ako sa volal priateľ, ktorého sv. František Xaverský spoznal v Paríži?

(Ignác z Loyoly)

2. Prečo sv. František Xaverský začal cestovať po svete?

(Chcel, aby všetci vedeli, že Boh každého miluje.)

3. Kde sa nedostal sv. František Xaverský?

(do Číny)


Utorok 11. 12.

1. Ako sa volal misionár, ktorý prvý porozprával Japoncom o Pánu Ježišovi?

(Sv. František Xaverský)

2. Prečo v Japonsku umierali ľudia pre vieru v Pána Ježiša?

(začalo sa tam prenasledovanie kresťanov)

3. Ako sa volali miništranti, ktorí zahynuli spolu s Pavlom Mikim?

(Tomáš Kozaki a Luis Ibaraki)


Streda 12. 12.

1. Kde zomreli mladé kresťanky Perpetua a Felicita?

(v severnej Afrike, v Kartágu)

2. Prečo boli Perpetua a Felicita umučené?

(Dali život za vieru, nezapreli Krista)

3. V ktorých litániách spomíname Perpetuu a Felicitu?

(V Litániách k všetkým svätým)


Štvrtok 13. 12.

1. Kde sa narodil sv. Augustín?

(V severnej Afrike, v Tagaste)

2. Ako sa volala mama sv. Augustína?

(Sv. Monika)

3. Ako sa volá známe a dodnes čítané dielo sv. Augustína?

(Vyznania)


Piatok 14. 12.

1. Kde našla Matka Tereza prvého človeka, ktorý umieral na ulici?

(V Indii v Kalkate)

2. Akú zbraň nosila Matka Tereza vždy pri sebe?

(Zázračný medailónik)

3. Ako sa nazýva rehoľa, ktorú založila Matka Tereza z Kalkaty?

(Sestry misionárky lásky)


Sobota 15. 12.

1. Prečo páter Miquel Pro musel zomrieť?

(Lebo v Mexiku boli prenasledovaní katolíci)

2. Čo často zachránilo pátra Miquela pred prenasledovateľmi?

(Dôvtip a zmysel pre humor)

3. Čo urobil bl. Miquel Pro pred smrťou?

(Odpustil všetkým, pomodlil sa a pritúlil si krížik)


Pondelok 17. 12.

1. Čo zbadala sv. Katarína ako malé dievčatko na streche baziliky sv. Dominika v Siene? (Pána Ježiša na tróne.)

2. Aké znaky  dostala sv. Katarína od Pána Ježiša?

(stigmy, čiže znaky Jeho umučenia)

3. Aký titul dostala sv. Katarína zo Sieny?

(Učiteľka Cirkvi, to znamená, že jej učenie a múdrosť  obohatili Cirkev.)


Utorok 18. 12.

1. Kým bol sv. Ignác z Loyoly?

(pred obrátením rytierom)

2. Pred kým zložil sv. Ignác z Loyoly zbraň?

(pred Pannou Máriou z Montserratu)

3. Ako žil a učil žiť po svojom obrátení sv. Ignác z Loyoly?

(Ad maiorem Dei gloriam, čiže na väčšiu slávu Božiu)


Streda 19. 12.

1. Kým bol sv. Tomáš Morus na kráľovskom dvore?

(kancelárom)

2. Ako sa volal anglický kráľ, ktorý odsúdil sv. Tomáša na smrť?

(Henrich VIII.)

3. Ako sa volá Cirkev, ktorá vznikla v Anglicku potom ako sa kráľ vzoprel pápežovi? (anglikánska – za prvú hlavu tejto Cirkvi vyhlásil Henrich VIII. sám seba)


Štvrtok 20. 12.

1. Čo znamená meno Bakhita?

(Šťastná)

2. Odkiaľ pochádzala a kým bola sv. Bakhita?

(otrokyňou zo Sudánu)

3. Čo napísal pápež Benedikt XVI. pod vplyvom životných príbehov sv. Bakhity?

(Encykliku „Spe salvi“ o kresťanskej nádeji)


Piatok 21. 12.

1. Komu bl. Luigi a bl. Mária odovzdali celú svoju rodinu?

(Najsvätejšiemu Srdcu Pána Ježiša)

2. Čím začínali svoj deň?

(sv. omšou)

3. Kedy spomíname blahoslavených manželov?

(25. novembra – v deň uzatvorenia ich sviatosti manželstva)


Sobota 22. 12.

1. Čo mama Anna sľúbila Pánu Bohu v modlitbe?

(že svojho malého syna dáva Pánu Bohu)

2. Kedy vás rodičia dali a zasvätili Pánu Bohu?

(pri sviatosti krstu)