Roráty každý deň

Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň

Pondelok  po 1.  adventnej nedeli

3. decembra 2012

ODVÁŽNE  IŠLI ZA SVETLOM

OBRÁZOK PÁNA JEŽIŠA Z CEFALU

KŇAZ:

Znovu prišiel krásny čas Adventu. Čas námahy a úsilia  skôr  vstať hoci  je vonku tma, ale veď tým je to krajšie.

Srdečne  vítam všetkých, ktorí prišli na prvú rorátnu sv. omšu. Vítam starých rodičov, všetky mamy, otcov, vítam mládež ale predovšetkým vítam tu vás najmenších. Zvlášť srdečne pozdravujem deti so sviečkami. Teším sa z vašej prítomnosti.

V tomto roku je Advent výnimočne krátky. Bude trvať len plné tri týždne a jeden deň. Presne za tri týždne, v pondelok bude Štedrý deň. Teraz sme v čase očakávania.

 

Otázka deťom:

Ako sa nazýva čas očakávania pred Vianocami?

(Advent)

Otázka deťom:

Na čo čakáme v Advente?

(Na sviatky Božieho narodenia  a na posledný príchod Pána Ježiša na konci sveta.)

KŇAZ:

Máte pravdu, Advent je čas očakávania a prípravy na sviatky Božieho narodenia, ale stáva sa, že sa zabúda nato, že v Advente si pripomíname aj koniec sveta.

Nie deti nepomýlil som sa. Prvá časť Adventu je časom prípravy na druhý príchod Pána Ježiša na konci sveta.

Otázka deťom:

Kedy bude koniec sveta?

(To nikto nevie okrem Pána Boha.)

KŇAZ:

Samozrejme, nevieme kedy bude koniec sveta. Isté je len  to, že ten čas určite príde. Možno o 100 rokov, možno o 1000 rokov, možno až za veľa miliónov rokov?  My to nevieme. Niektorí  pri myšlienke na koniec sveta sa trasú od strachu. Zbytočne. Tí, ktorí veria v Pána Ježiša, nemusia sa báť konca sveta. Prečo? Kto to vie?

Otázka deťom:

Prečo sa veriaci nemusia báť konca sveta?

(Lebo na konci sveta príde na zem sám Pán Ježiš.)

KŇAZ:

Na konci sveta  príde na zem sám Pán Ježiš a Pána Ježiša sa netreba báť. On ako viete je láska sama. On je Svetlom, ktoré rozjasní každú temnotu. Keď hovoríme o Svetle pozrime sa na nadpis adventnej výzdoby.

Kňaz prosí dieťa o prečítanie  nadpisu na adventnej výzdobe:

Odvážne išli za Svetlom  Roráty 2012

KŇAZ:

Presne taká bude téma tohtoročných rorátnych svätých omší. Skúsme to zopakovať:

Odvážne išli ...

DETI:

...za Svetlom.

KŇAZ:

Výborne! Skúsme to povedať ešte raz veľmi nahlas.

Odvážne išli ...

DETI:

...za Svetlom.

KŇAZ:

Kto išiel odvážne za Svetlom vám porozprávam zajtra a v nasledujúcich  dňoch rorátnych sv. omší.  Na našom adventnom plagáte je miesto na prilepenie veľkých obrázkov. Spočítajte koľko obrázkov tu môžeme prilepiť.

Otázka deťom:

Koľko obrázkov sa zmestí na náš plagát? (15)

KŇAZ:

Presne toľko životných osudov  spoznáme v priebehu tohtoročných rorátnych sv. omší. Ale to až od zajtra. Dnes vám chcem povedať o tom, kto je tým  Svetlom s veľkým S.

Asi vám nemusím vysvetľovať, že Svetlom je Pán Ježiš. Preto na našom obraze tvár Pána Ježiša je namaľovaná teplými farbami na peknom, svietiacom, zlatom pozadí. Ešte jedna dôležitá informácia. Pozrite sa na obrázok Pána Ježiša.

Otázka deťom:

Čo robí Pán Ježiš z Cefalu?

(Pravou rukou dáva požehnanie a ľavou rukou drží otvorené Sväté písmo.)

KŇAZ:

Pán Ježiš pravou rukou požehnáva, ale je aj ďalší význam tohto gesta. Pozrite na prsty Pána Ježiša.

Tri prsty sú spojené – pripomínajú nám, že Boh je v troch osobách. A dva sú prekrížené ako prvá litera  gréckeho slova X - Xristos, čiže Kristus. Toto gesto Pána Ježiša  akoby nás stišovalo a poukazuje na to, že chce prehovoriť slovami Evanjelia, ktoré drží v druhej ruke. A to je úžasné, čo je v tej  otvorenej knihe napísané:  Počúvajte:

„Ja som svetlo sveta.

Kto mňa nasleduje,

nebude chodiť vo tmách,

ale bude mať svetlo života.“  (Jn 8, 12)

Presne to, o čom hovoria tento rok naše roráty, čiže:

KŇAZ:

Odvážne išli ...

DETI:

...za Svetlom.

KŇAZ:

Obrázok Pána Ježiša na našom adventnom plagáte pochádza z ďalekej Sicílie, z katedrály  v malom mestečku Cefalu. Preto sa tento obrázok nazýva Pán  Ježiš z Cefalu. Na svete  sú tisícky obrázkov, fresiek, či mozaík, ktoré zobrazujú Pána Ježiša. Prečo v tomto roku máme práve obrázok Pána Ježiša z Cefalu? Určite ste ho už videli. Už niekoľko  mesiacov ho tu i tam vidieť. Viete prečo?

Otázka deťom:

Prečo je v tomto roku na adventnej dekorácii Pán Ježiš z Cefalu?

(Mozaika Pána Ježiša z Cefalu je oficiálnym obrazom Roku viery.)

Otázka deťom:

Kedy sa začal Rok viery?

(11. októbra)

KŇAZ:

Máte pravdu, mozaika Pána Ježiša z Cefalu je oficiálnym znakom  Roku viery. Na celom svete sa presne 11. októbra začal Rok viery. Vyhlásil ho Benedikt XVI. Pápež si prial, aby obraz Pána Ježiša z Cefalu bol rozpoznateľným znakom Roku viery. A tak sa i stalo. Keby ste navštívili kostoly na rôznych miestach sveta, v mnohých by ste našli tvár Pána Ježiša z Cefalu. Preto nemôže ten obraz chýbať ani u nás. Uznajte, že tvár Pána Ježiša je výnimočne pekná. Ak niekedy pôjdete cez prázdniny na Sicíliu, pohľadajte a navštívte toto malé mestečko Cefalu. V  katedrále tam v plnej kráse, uvidíte mozaiku predstavujúcu Pána Ježiša.

Zatiaľ nám musí vystačiť len táto kópia obrázku.  Zaveste si ho vo svojej izbe alebo na nejakom dôležitom mieste doma, a potom prizrite sa dôkladnejšie do tváre Pána Ježiša. Pozrite sa do jeho dobrých a šľachetných očí plných lásky. Pred týmto obrázkom sa pomodlite večernú modlitbu. Možno sa vám podarí pozvať na modlitbu všetkých doma.

Nakoniec skúsme zaspievať našu rorátnu pieseň:

Pieseň: S odvahou za Svetlom


1. Zanechali všetko, zabudli na seba,

Vybrali si pôst, len voda a chleba.

Keď hľadím na nich zboku,

Poviem len, že som v šoku.

Zrieknuť sa peňazí, slávy?!

To asi blázon len spraví!

Nepochopení svetom,

S odvahou išli za Svetlom.

2. Posledný groš chudobnej vdovy,

No v srdci viac než drahé kovy.

Keď hľadím na nich zboku,

Poviem len, že som v šoku.

Zrieknuť sa peňazí, slávy?!

To asi blázon len spraví!

Nepochopení svetom,

S odvahou išli za Svetlom.

3. Zbraňou ich je modlitba,

torpédo Svetla,

duchovná munícia.

Keď hľadím na nich zboku,

Poviem len, že som v šoku.

Zrieknuť sa peňazí, slávy?!

To asi blázon len spraví!

Nepochopení svetom,

S odvahou išli za Svetlom.

/:Nepochopení svetom, s odvahou išli za Svetlom.:/

/:Nepochopení svetom, s odvahou išli za Svetlom.:/

/:Nepochopení svetom, s odvahou išli za Svetlom.:/

Otázky:

1.Kedy sa začal  Rok viery?

2.Na ktorom ostrove sa nachádza mozaika Pána Ježiša z Cefalu?

3. Čo je to mozaika?


Úlohy:

1. Na viditeľnom mieste doma zaves rorátny plagát.

2. Všetkým doma porozprávaj o rorátnej sv. omši.

Obrázok:

Pán Ježiš z Cefalu,  Roráty 2012