Roráty každý deň

Sv. František Xaverský - 6. deň

Pondelok po 2.adventnej nedeli

10. decembra 2012

ODVÁŽNE  IŠLI ZA SVETLOM

SV. FRANTIŠEK XAVERSKÝ- VŽDY NA CESTÁCH

Začíname roráty po 2. adventnej nedeli. Srdečne vítam všetkých, zvlášť tých, ktorí vytrvale chodia od minulého pondelka, aj tých ktorí sa pridali k nám dnes a zvlášť srdečne vítam tých, ktorí do nášho kostola prichádzajú so svetlom. Až srdce poteší keď vás vidím stáť pred oltárom zo svetlom, lebo svetlo nám pripomína, že všetci ideme za opravdivým Svetlom - Pánom Ježišom. Je to dôležitý symbol prebiehajúceho Roku viery. V tohtoročných rorátoch sa učíme veriť od tých, ktorí išli:

KŇAZ:

Odvážne išli ...

DETI:

...za Svetlom

 

KŇAZ:

Na našom plagáte v kostole a doma máme 4 obrázky tých, ktorí išli odvážne za Svetlom. V sobotu sme mali Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie a v piatok ...?

Otázky deťom:

Koho sme spoznali v piatok?

(sv. Dominika Savia)

Čo má spoločné sv. Dominik so Sviatkom Nepoškvrneného počatia Panny Márie? (Sv. Dominik veľmi miloval Pannu Máriu a keď pápež vyhlásil, že je nepoškvrnene počatá, napísal svoj akt zasvätenia Panne Márii)

KŇAZ:

Dúfam, že aj vy ste poprosili Pannu Máriu, aby vám pomohla žiť s Pánom Ježišom, že sa vám podarilo napísať oddanie svojho života Panne Márii bez hriechu počatej. Ak áno, urobme to podobne ako s listami Pánu Ježišovi. Môžete ich schovať doma ako tajomstvo medzi vami a Pannou Máriou alebo ich môžete tu v kostole položiť pri soche, alebo obraze Panny Márie.

Vráťme sa na chvíľu k sv. Dominikovi.

Otázka deťom:

S kým sa spriatelil sv. Dominik?

(s don Boscom)

KŇAZ:

Pamätáte si, že Dominik býval v oratóriu a pomáhal don Boscovi vo výchove zanedbaných chlapcov. Zdanlivo bol obyčajným chlapcom, ale mal veľké túžby. Tým sa odlišoval spomedzi  rovesníkov. Najviac zo všetkého sníval o  ...

Otázky deťom:

O čom najviac sníval Dominik Savio?

(O nebi, o tom, aby sa stal svätým)

Aké predsavzatie si dal Dominik v deň svojho prvého sv. prijímania?

(Často sa spovedať a pristupovať k sv. prijímaniu, sviatočný deň svätiť, za priateľov mať Pána Ježiša a Pannu Máriu, radšej smrť ako hriech)

KŇAZ:

Dominik si myslel, že aby sa mohol stať svätým, musí byť smutný, nič nejesť a stále sa modliť. Don Bosco mu otvoril oči a dal recept na svätosť. Určite už visí nad vašim stolíkom alebo posteľou.

Otázka deťom:

Aký recept na svätosť dal don Bosco Dominikovi?

(Buď vždy veselý, dobre si plň svoje povinnosti, často pristupuj k sv. prijímaniu a pomáhaj spolužiakom)

KŇAZ:

Tohto sa držme. To sú usmernenia, ktoré nás privedú do Svetla. Ešte jedno usmernenie bolo, pamätáte si? Nechal nám ho radostný svätý, čiže Filip Neri: „Radosť pomáha vytrvať v dobrom. Čím máme viac radosti, tým sme bližšie k svätosti.“

Deti opakujú:

„Radosť pomáha vytrvať v dobrom. Čím máme viac radosti, tým sme bližšie k svätosti.“

Prv než sa nám predstaví nový svätec, zaspievame pieseň.

Pieseň: S odvahou za Svetlom

KŇAZ:

Často tí, ktorí sa úplne oddali Pánu Ježišovi, alebo ako my hovoríme, išli za Svetlom, boli považovaní za nenormálnych alebo jednoducho za bláznov. Nie je tomu ináč ani dnes. Ľudia, ktorí chcú žiť ako si praje Pán Ježiš sú často považovaní za nenormálnych. Tak sa hovorilo aj o dnešnom našom svätom. Je to sv. František Xaverský – blázon pre Krista. On sám tak o sebe hovoril. Prečo? Pretože keď zistil, že Pán Boh si praje, aby všetci boli spasení, bol ochotný urobiť všetko, aby sa každý o tom dozvedel. Bol ochotný cestovať dokonca tam, kde ešte nikto nešiel. Dokonca aj do ďalekej Indie, Japonska či Číny. Musíme si uvedomiť, že to bolo na začiatku 16. storočia, čiže skoro pred 500 rokmi a o autách a lietadlách sa vtedy nikomu ani len nesnívalo. Počúvajte:

PRÍBEH: (čítané pomaly a veľmi výrazne)

Drevená loď sa spokojne hojdá na vlnách. Je horúčava. Medzi debatujúcimi na palube stojí kňaz František Xaverský, španielsky šľachtic. Opustil všetko, aby hlásal Boha a jeho obetu pre spásu všetkých ľudí. Táto výprava je asi najšialenejšia zo všetkých. Ťažká cesta trvá už 13 mesiacov. Konečne v diaľke vidieť prístav a mesto Goa, hlavné mesto portugalskej kolónie v Indii. Loď sa trhla a František s priateľmi vyšli do prístavu. Hneď idú do nemocnice. Tam čakajú chorí. Potom František Xaverský každý deň začína na preplnenej ulici mesta. Míňa rybárov, úradníkov, lovcov perál, kupcov, roľníkov, ktorí predávajú na miestnom trhu. Náhle vravu prenikne  zvuk zvončeka. Na jeho hlas niekoľko osôb zastane. Ľudia sa pozerajú na zvláštnu postavu, ktorá máva zvončekom. Zatiaľ František, keď videl, že upozornil na seba, začína rozprávať o láske Pána Ježiša ku každému človeku. Časť ľudí odchádza, väčšina zostáva. Čosi také ešte nikdy nepočuli.

KŇAZ:

A tak deň za dňom kňaz František Xaverský neberúc ohľad na nič, hlásal radostnú zvesť o spáse všetkých ľudí. Preto odcestoval z Európy, aby o tom porozprával v Indii, Japonsku a ďalekej Číne. Neodradilo ho, že je to ďaleko, že budú problémy ako sa tam dostať, že cestou číhajú nebezpečenstvá, divoké zvieratá, vražedné horúčavy, neochotní ľudia. Pre Františka bolo dôležité len to, aby sa dostal  všade, kde ešte nepočuli o Pánu Ježišovi. Ide bez zbrane, samozrejme bez auta, najčastejšie peši, bez peňazí, bez znalostí jazyka. Spoliehal sa jedine na Pána Boha. No povedzte, nie je to šialenstvo?

Sv. František Xaverský sa narodil na zámku, v jednej z najbohatších rodín Španielska. Jeho otec, minister financií kráľovstva Navara si prial, aby mal syn dobré vzdelanie, preto ho poslal do Paríža. Jeho život mohol byť úplne iný. Mal rád zábavy, spoločnosť. Ale ktorého si dňa v Paríži spoznal Ignáca z Loyoly. Toto priateľstvo úplne zmenilo jeho život. Preňho sa stalo dôležitým niečo úplne iné. Dokonca pomáhal Ignácovi pri zakladaní Spoločnosti Ježišovej, dnešnej rehole jezuitov a sám do tejto reholy vstúpil.

Bol prvým misionárom,  ktorý sa dostal do Japonska. Od ďalšej výpravy do Číny ho všetci odrádzali, lebo Číňania nemali radi cudzincov. Ale František cítil, že to musí skúsiť. Do cieľa ale nedošiel, po ceste ochorel a pri pobreží Číny sa jeho výprava skončila. Sv. František Xaverský zomrel 46-ročný.

Ľahko si domyslíme, že keď ho pápež vyhlásil za svätého, vyhlásil aj to, že to bude patrón katolíckych misií, preto sa dnes pomodlíme k sv. Františkovi Xaverskému za všetkých misionárov. Niektorí misionári to majú skutočne veľmi ťažké.

KŇAZ:

Sv. František Xaverský ...

DETI:

...oroduj za nás.

Otázky:

1. Ako sa volal priateľ, ktorého sv. František Xaverský spoznal v Paríži?

2. Prečo sv. František Xaverský začal cestovať po svete?

3. Kde sa nedostal sv. František Xaverský?

Úlohy:

1. Vyznač na mape sveta cestu sv. Františka Xaverského z Francúzska do Indie, Japonska a Číny.

2. Na príhovor sv. Františka  Xaverského sa pomodli za všetkých, ktorí pracujú v misiách.

Obrázok:

Sv. František Xaverský