Roráty každý deň

Bl. Miguel Pro - 11. deň

Sobota po 2. adventnej nedeli

15. decembra 2012

ODVÁŽNE  IŠLI ZA SVETLOM

BL. MIGUEL PRO - NEBOJÁCNY

KŇAZ:

V poslednom dni Rorátov po 2. adventnej nedeli všetkých srdečne vítam. Pred nami je len jeden týždeň stretnutí.  Už som hovoril, že tohtoročný Advent je jedným z najkratších. Na našom plagáte sa ukáže 10. osoba, ktorá išla odvážne za Svetlom.  Medzi nimi sú deti, rehoľné sestry, kňazi a mladé mamy.

O niektorých ste  možno počuli prvý krát ale o tej, ktorú sme spomínali  včera ste už možno  počuli.

Otázka deťom:

O kom sme včera hovorili?

(O Matke Tereze z Kalkaty)

 

KŇAZ:

Matka Tereza už počas života bola všetkými obdivovaná. Veriacimi aj neveriacimi. Pretože s láskou sa venovala ľuďom, ktorých sa druhí  neboli schopní ani len dotknúť. Preto dostala  Nobelovu cenu za mier.  Keď dostala túto informáciu, pokojne povedala „To nie je cena pre mňa, ale pre najbiednejších“. Pretože Matka Tereza  nič nerobila kvôli odmene, ale zo všetkých síl milovala Pána Ježiša, som si istý, že dnes pomáha z neba všetkým, ktorí chcú pomáhať tak ako ona a predovšetkým svojim sestrám, ktoré ju nasledujú po celom svete.

Otázka deťom:

Ako sa volá rehoľa, ktorú založila Matka Tereza z Kalkaty?

(Misionárky lásky)

KŇAZ:

Dnes sa prenesieme na iný kontinent, do Severnej Ameriky, presne do Guadalupe v Mexiku.

Pieseň: S odvahou za Svetlom

KŇAZ:

Na svete najstaršie a najznámejšie mariánske pútnické miesto je Guadalupe. Každý rok tam prichádza  20 miliónov pútnikov. V Guadalupe sa zjavila Matka Božia indiánovi Juanovi Diegovi, ktorému posledný deň nechala svoj obraz. Ale dnes vám nechcem hovoriť o Guadalupe.

V Guadalupe  sa Panna Mária zjavila  v 16. storočí. Na začiatku 20. storočia katolíci v Mexiku  boli tak prenasledovaní ako pred stáročiami prví kresťania. Všetko pod vedením prezidenta  Plutarco Elias Callesa. Otvorene hovoril, že jeho cieľom je zničenie katolíkov.

Vypočujme si najprv príbeh:

PRÍBEH: (Čítané veľmi pomaly a veľmi výrazne)

Tmavou ulicou hlavného  mesta  Mexika idú dve ženy. Ticho sa rozprávajú o ďalších bojoch katolíckych povstalcov s vládnymi vojskami. V diaľke sa zjavila polícia. Za takéto rozhovory sa môžu dostať do väzenia.

Policajti ale sledujú niekoho iného. Idú za mužom v sivom klobúku a obleku. Policajtov náhle oslepia reflektory prechádzajúceho autobusu. Keď sa ich zrak spamätá z tohto šoku, chodník je už prázdny. V diaľke vidieť len svetlá auta. Bleskovo skočia do taxíka a pohnú sa za podozrivým.  S pískaním pneumatík vchádzajú do zákruty. Sú čoraz bližšie. Na križovatke sa im podarí zadržať utekajúceho. Policajti vybehnú k zadným dverám a ... neveria vlastným očiam. Na sedadle leží len bunda.

KŇAZ:

Priznajte sa, počúvalo sa to ako nejaké kriminálne rozprávanie.

Ste zvedavý čo bolo ďalej? Kde zmizol muž, ktorého stíhala polícia?

Nuž teda, riskujúc život  ... vyskočil v zákrute z uháňajúceho auta.  O niekoľko ulíc šiel pokojným krokom akoby sa nič nebolo stalo, po dohovorenom znaku  vošiel do bývania katolíckej rodiny, kde ho srdečne privítali. Máme tu ešte jednu záhadu.  Kto bol muž, ktorý vyskočil z uháňajúceho auta? Odkiaľ vedela rodina, že ten muž môže zaklopať na ich dvere?

Hovorili sme, že na začiatku 20. storočia  v Mexiku prenasledovali katolíkov skoro tak ako v prvých storočiach kresťanstva. Poznali sme v priebehu Rorátov kresťanky, ktoré vtedy zomreli pre Krista mučeníckou smrťou.

Otázka deťom:

Ako sa volali kresťanky, ktoré boli umučené v prvých storočiach kresťanstva? (Perpetua a Felicita)

KŇAZ:

Skvele, ale vráťme sa do Guadalupe v Mexiku.  V dome, do ktorého vošiel muž, už čakalo niekoľko desiatok ľudí. Muž sa so všetkými zvítal – bolo vidieť, že sa dobre poznali a začal sa pripravovať na sv. omšu.

Áno, nepomýlil som sa! Pretože pred políciou utekajúci  muž bol kňaz jezuita. Jezuitov sme už na Rorátoch spomínali. Tento sa volal Miguel Pro. Po slovensky môžeme povedať Michal Pro.

Takých nocí, keď musel utekať bolo v jeho živote veľa. Po tomto úteku v spriaznenej rodine odslúžil sv. omšu. Nasledujúci deň šiel s Božím slovom za  skupinou šoférov. Aby pomýlil všade snoriacu políciu, aby ho nespoznali preobliekol sa za mechanika.

Otec Miguel Pro od detstva rád robil  rôzne žarty.  Rád hral na gitare a spieval. Bol dušou spoločnosti. Vždy usmiaty, spokojný a vždy v dobrej  nálade. Máme radi takýchto spolužiakov, pravda? Aj on bol veľmi obľúbený. Aj keď mal rád spoločnosť iných, rád putoval aj sám. Vtedy sa modlil, zamýšľal sa nad tým, čo by mal v živote robiť.  Nakoniec  sa rozhodol, že dá svoj život Ježišovi. Predtým pomáhal v úrade svojmu otcovi a potom vstúpil do rehole jezuitov. Pretože v Mexiku bolo nebezpečne, vycestoval na štúdiá do Európy. Študoval v Španielsku a Belgicku. Po niekoľkých rokoch, keď sa chcel vrátiť, v Mexiku vôbec nebolo ľahšie, naďalej kňazi nemohli slúžiť sv. omšu, kostoly boli pozatvárané.

Po kňazskej vysviacke sa Miguel vrátil domov a vôbec nemal zámer od strachu sa schovať ani sa tváriť, že nie je kňazom. Napriek štátnym zákazom predsa neprestal byť kňazom. Slúžil veriacim tajne. Po domoch tajne  udeľoval sviatosti a slúžil sv. omše.

Aby ho nespoznali preobliekal sa za mechanika, alebo úradníka, alebo za žobráka a dokonca sa stávalo, že hral blázna, aby mohol zaniesť Pána Ježiša umierajúcemu.  Otec Miguel Pro pomáhal  chudobným rodinám, organizoval pre nich pomoc. Neraz ho videli ako dvíhal vrece s múkou alebo ako sadal do autobusu  so ... živými sliepkami v košíku.

Dva roky sa otcovi Miguelovi darilo unikať väzeniu. Ale, bohužiaľ, istého dňa ho polícia zavrela  a obvinila s protištátneho činu, so sprisahania proti nejakému generálovi. Samozrejme  všetko vymysleli pretože ani generál ani polícia o ničom nevedeli. Šlo o to, aby nakoniec otca Pro odsúdili a tak zastrašili možných vzbúrencov.

Keď Otec  Miguel kráčal na  smrť zastrelením v jednej ruke držal kovový krížik a v druhej ruženec. Odpustil všetkým. Pred smrťou poprosil len o chvíľu modlitby. Kľakol si, pritúlil si na prsia krížik a prv než padli streli nahlas zakričal:

„Nech žije Kristus Kráľ!“

Prekvapuje nás odvaha týchto ľudí, pravda? Ako milovali Ježiša ... prosím vás dnes večer sa porozprávajte  úprimne s Ježišom. Poproste ho o veľkú vieru a pobozkajte jeho kríž.

KŇAZ:

Bl. Michal Pro...

DETI:

... oroduj za nás !

Otázky:

1. Prečo o. Miquel Pro musel zomrieť?

2. Čo často zachránilo o. Miquela pred prenasledovateľmi?

3. Čo urobil bl. Miquel Pro pred smrťou?

Úlohy:

1. Pohľadaj na mape Mexiko a v ňom Guadalupe.

2. Dnes pred spánkom pobozkaj kríž.

Obrázok:

Bl. Miguel Pro