Roráty každý deň

Sv. Tomáš Morus - 14. deň

Streda po 3. adventnej nedeli

19. decembra 2012

ODVÁŽNE  IŠLI ZA SVETLOM

SV. TOMÁŠ MORUS – S ČISTÝM SVEDOMÍM

KŇAZ:

Srdečne vás všetkých vítam, teším sa, že každý deň vytrvale chodíte na Roráty a čo najlepšie pripravujete svoje srdcia na Božie Narodenie. Srdečne vítam starších aj najmladších, ktorých privádzajú do nášho kostola mamy, otcovia a starí rodičia.  Teším sa, že prichádzate so svetielkami. Vaše svetielka v tmavom kostole na začiatku každého nášho stretnutia zvlášť v tomto roku sú dôležitým symbolom, ktorý pripomína tému našich Rorátov:

 

KŇAZ:

„Odvážne išli ...

DETI:

... za Svetlom“

Otázka deťom:

Kto išiel za Svetlom?

(svätí, blahoslavení, služobníci Boží, deti, kňazi, rehoľníčky, mamy malých detí)

KŇAZ:

Jednoducho všetci ľudia, ktorí uverili Ježišovi a tak si ho zamilovali, že sa nedali odradiť žiadnymi protivenstvami, odvážne išli za ním. Isť za Ježišom nie je cesta vystlaná ružami. Je to často ťažká cesta, ale ten, kto si ju vyberá vie, že nie je sám, že vždy je pri ňom Pán Ježiš. Spomeňte si hoci na Matku Terezu z Kalkaty alebo Perpetuu a Felicitu, prvé  kresťanky ... Včera sme spoznali ďalšiu výnimočnú osobu.

Otázky deťom:

Ako sa nazýva svätec, ktorého sme včera spoznali?

(sv. Ignác z Loyoly)

Kým bol sv. Ignác pred svojím obrátením?

(vojakom)

Ako chcel žiť po obrátení?

(AMDG - Ad maiorem Dei gloriam, čiže na väčšiu slávu Božiu)

KŇAZ:

Ignác z Loyoly chcel výlučne žiť na väčšiu slávu Božiu. Gratulujem všetkým, ktorí si to zapamätali po latinsky. Ale nie je dôležité či to hovoríme po latinsky alebo slovensky. Dôležité je, aby sme podľa toho žili, čiže na väčšiu slávu Božiu. Nič nemá byť v našom živote dôležitejšie, žiadna vec, ani človek, ani môj rozum, mi nemôžu zacloniť Pána Boha.  Som si istý, že tak žili všetci, čo išli odvážne za Svetlom, nielen Ignác z Loyoly. Ešte pripomeniem dve pravidlá sv. Ignáca, ktoré pomáhajú žiť na väčšiu slávu Božiu. Ja začnem vetu a vy sa ju pokúste dokončiť:

KŇAZ:

1. Ak nevieš čo  robiť,  porozmýšľaj...

DETI:

... s čím bude viac spokojný Pán Boh.

KŇAZ:

2. Ak ťa niečo pokúša, určite to trápi Pána Boha ...

DETI:

... odhoď to bez zaváhania.

KŇAZ:

No, asi sme zopakovali všetko... Nezabudnime na včerajšie úlohy – sú trochu dlhodobejšie, ale treba už s nimi začať.

Dnes ... dnes sa nám predstaví - politik. Niekto povie: No nie!? Toto tu ešte nebolo.  Ešte k tomu na Rorátoch. Ja si myslím, že tohto politika nie je možné nepoznať. Nielen to, ale súčasní politici by si mali z neho brať príklad. Tým viac, že pápež Ján Pavol II. ho vyhlásil za patróna politikov. Hneď sa presvedčíte prečo.

V Anglicku v bohatej londýnskej rodine sa narodil Tomáš Morus. V detstve veľmi rád čítal. Po štúdiách sa stal právnikom. Nejaký čas uvažoval, že sa stane rehoľníkom, ale objavil, že jeho povolaním je založiť si rodinu. Mal štyri deti.

Tomáš Morus sa preslávil ako dobrý advokát a potom ako veľmi svedomitý člen parlamentu. Kráľ Henrich VIII. mu veľmi dôveroval. Mal ho veľmi rád a dal na jeho mienku. Dokonca mu dal šľachtický titul. Potom dostal Tomáš Morus titul kancelára, čiže stal sa dôležitým úradníkom na dvore Henricha VIII. Po kráľovi to bol najvyšší úrad. Zdalo by sa, že sa nedá  snívať o niečom lepšom. Situácia sa zmenila, keď Henrich VIII. vyhlásil, že sa chce rozviesť so ženou a oženiť sa s inou ženou. Kancelár Tomáš Morus nemohol s kráľom súhlasiť. Pre neho bola najdôležitejšia vernosť Bohu a Cirkvi.

V tomto prípade si kráľ bol istý sám sebou a napísal list samému pápežovi. A pápež?

Samozrejme s rozvodom nesúhlasil. Preto sa  Henrich VIII. urazil a rozhodol sa, že založí novú cirkev a seba vyhlási za hlavu tejto cirkvi. Poddaných nútil, aby mu prisahali vernosť. Tomáš odmietol, hoci cítil, že na to môže doplatiť životom. Zo dňa na deň sa zriekol všetkej slávy a úspechov. Ľudia si klopali po čele. „To je určite bláznovstvo“. Pre Tomáša bolo dôležitejšie počúvať vlastné svedomie ako kráľa.

Vypočujte si, čo sa stalo s kráľovým kancelárom:

PRÍBEH: (čítame pomaly a veľmi výrazne)

Uprostred roku 1535 vo Westminsterskom paláci bol Tomáš Morus odsúdený na smrť sťatím. Viedla ho stráž. Kráčal aj kat s ostrím sekery obrátenej k odsúdenému. Všetci počuli vyhlásenie trestu. Veliteľ pevnosti Tower mal v očiach slzy.

„Dobrý pán Tomáš Morus ...“ – Tomáš Morus mu stisol ruku.

„Netráp sa“. Pozri sa na vec z lepšej strany.

„Budem sa za vás modliť aj za vašu dokonalú ženu“ – povedal a dodal: „v nebi budem šťastný.“

Veľký kancelár Anglicka Tomáš Morus mal byť sťatý podľa rozkazu kráľa Henricha VIII. Ešte nedávno bol jeho priateľom. Mal moc a skvelú kariéru. Všetkého sa zriekol.

Kráľ sa ho pokúšal presvedčiť:

„Uznaj ma za hlavu anglikánskej cirkvi. Stačí jedno tvoje Áno a získaš slobodu.“

Tomáš neposlúchol kráľa, ale len svoje svedomie. Stratil všetko, ale zachoval si česť.

KŇAZ:

Napriek prehováraniam a hrozbám kráľa bol Tomáš verný Pánu Bohu a Cirkvi. Nenaľakal sa bezohľadného Henricha VIII. Najprv bol väznený, potom ho súdili a uväznili v londýnskom väzení Tower. Odtiaľ Tomáš písal listy, najčastejšie svojej dcére Margite. Pred vykonaním rozsudku smrti 6. júla 1535 povedal kráľovi:

„Keď som preberal úrad kancelára, prosil si ma môj kráľ, aby som najprv počúval Boha a potom teba... Umieram ako dobrý kráľov sluha, ale predovšetkým ako sluha Boha.“

Myslím si, že už rozumiete, prečo sa Tomáš Morus stal patrónom politikov. Nebál sa kritizovať kráľov za to, že viac dbali o seba ako o ľudí. Vernosť pravde postavil nad vernosť kráľovi. Nemal úmysel zapáčiť sa kráľovi. Dôležitejšie pre neho boli zásady, ktoré vyznával.

Ešte vám nakoniec musím povedať, že by to nebol úplný obraz nášho svätca. Tomáš Morus bol známy nielen svojimi zásadami, ale aj veľkým zmyslom pre humor. Tesne pred smrťou vo väzení povedal strážnikovi: „Keby som sa sťažoval na bývanie a stravu, tak ma pokojne odtiaľto vyhoďte.“

Pred vykonaním trestu keď prišiel k rebríku, poprosil vojaka: „Prosím vás, pane, pomôžte mi vyjsť hore. S návratom si poradím sám.“

Dokonca ani v takýchto okamihoch ho neopúšťal zmysel pre humor. Bolo to preto, že v srdci mal veľký pokoj. Tomáš Morus vedel, že ide na stretnutie so Svetlom.

KŇAZ:

Sv. Tomáš Morus...

DETI:

... oroduj za nás

Otázky:

1. Kým bol sv. Tomáš Morus na kráľovskom dvore?

2. Ako sa volal anglický kráľ, ktorý odsúdil sv. Tomáša na smrť?

3. Ako sa volá Cirkev, ktorá vznikla v Anglicku potom ako sa kráľ vzoprel pápežovi?

Úlohy:

1. Prilep na plagát obrázok sv. Tomáša Morusa.

2. Pomodli sa za múdrosť pre tých, ktorí riadia našu krajinu.

3. Priprav svoju fotografiu.

Obrázok:

Sv. Tomáš Morus