Roráty každý deň

Choď za Svetlom - 17. deň

Sobota po 3. adventnej nedeli

22. decembra 2012

ODVÁŽNE  IŠLI ZA SVETLOM

PRILEPENIE  FOTOGRAFIÍ  NA  RORÁTNY  PLAGÁT

KŇAZ:

Naše adventné dobrodružstvo so svätými sa pomaly končí. Dnes je sobota po tretej adventnej nedeli. V pondelok sa stretneme poslednýkrát.  Tri týždne sme spoznávali osoby, ktoré išli odvážne za Svetlom. Zajtra je 4. adventná nedeľa, v pondelok je už 24. decembra, čiže Štedrý deň.

Otázka deťom:

Koho sme spoznali počas Adventu? (Božiu služobnicu Antoniettu Meo, sv. Filipa Neri, sv. Jána Bosca, sv. Perpetuu a Felicitu, sv. Tomáša Morusa, bl. Máriu a bl. Luigiho Quattrocchi ...)

KŇAZ:

Ktorí z adventných hrdinov sa vám najviac páčil? Čo z jeho života vás najviac zaujalo?

(deti odpovedajú na otázku)

 

KŇAZ:  Teším sa, že niektorí dokážu vymenovať všetkých svätých a blahoslavených, ktorých sme spoznali počas rorátnych sv. omší. Všetkých vidíme na našom rorátnom plagáte. Je to malá hŕstka z tisícky tých, ktorí išli za Svetlom.

Jedných poznáme podľa mena, druhých poznajú len vo svojej vlasti alebo tam, kde  pôsobili, ale všetkých pozná len Boh. Musím sa vám k niečomu priznať. Keď som vám rozprával o svätých a blahoslavených, napadlo ma a mal som takú túžbu, že aj ja, tak ako oni, by som chcel ísť za Svetlom. Aj ja by som chcel tak ako oni prežiť dobrodružstvo svojho života spolu s Ježišom. Ak tá istá túžba bola aj vo vašich srdciach zvolajme spolu:

KŇAZ:

Odvážne išli ....

DETI:

.... za Svetlom.

KŇAZ:

Ako počujem,  tiež chcete ísť za Svetlom. Veľmi sa z toho teším.

Včera som vás poprosil, aby ste si priniesli fotografiu. Každý z vás môže prísť k rorátnemu plagátu a môže naň pripevniť svoju fotografiu alebo fotografiu celej svojej rodiny. Každý deň sme na rorátny plagát pripevnili obrázok svätca, ktorého sme spoznali. Teraz na ňom môžu byť obrázky každého z vás alebo s vašou rodinou. Priznajte, nie je to hocijaká odmena. Prv než to urobíme, chcel by som niekoľko viet povedať vašim rodičom a starým rodičom. Určite mnohí z nich sú tu spolu s vami, za čo im srdečne ďakujem.

Dnešné prvé čítanie z Prvej knihy Samuelovej hovorí o istej mame, volala sa Anna, ktorá dlhý čas nemohla mať deti. Prosila Pána Boha o dieťa. Pán Boh vypočul jej prosby a narodil sa jej chlapec, ktorého nazvala Samuel. Keď mal chlapec 3 roky zaniesla ho do svätyne kňazovi Helimu. Vo svätyni sa pomodlila modlitbu, ktorej posledná časť je výnimočne krásna. Možno niekto z vás dával pozor a vie povedať, čo mama Anna sľúbila v modlitbe Pánu Bohu.

Otázka deťom:

Čo mama Anna sľúbila Pánu Bohu v modlitbe?

(že svojho malého syna dáva Pánu Bohu)

KŇAZ:

Presne tak, povedala Pánu Bohu:

„Nuž aj ja ho odovzdávam Pánovi. Po všetky dni, kým bude žiť, nech je zasvätený Pánovi“.

Predstavte si, že aj vaši rodičia urobili také niečo, dali vás Pánu Bohu, zasvätili vás Pánu Bohu. Kedy sa to stalo? Odpoveď je veľmi jednoduchá.

Otázka deťom:

Kedy vás rodičia dali a zasvätili Pánu Bohu?

(pri sviatosti krstu)

KŇAZ:

Samozrejme, máte stopercentnú pravdu – pri svätom krste. Odvtedy už nepatríte len rodičom ale predovšetkým Pánu Bohu. Chcel by som poprosiť všetkých rodičov  starších a mladších, aby ešte raz v tichu svojho srdca odovzdali a zverili svoje deti Pánu Bohu. Povedzte Pánu Bohu, že najväčšou túžbou vášho srdca je to, aby vaše deti boli sväté. Nielen zdravé, dobre vychované a vzdelané, ale predovšetkým sväté. Poproste Pána Boha, aby vaše deti celý život chodili len za jedným Svetlom, ktorým je Ježiš, aby dokázali bez strachu a odvážne ísť za Svetlom. Nech nemajú ohľad na to, čo povedia o nich iní ľudia a svet.

Pieseň: S odvahou za Svetlom

KŇAZ:

Po tom ako vás vaši rodičia zasvätili Pánu Bohu, prišiel čas na vás. Každý môže prísť k rorátnemu plagátu a pripevniť naň alebo položiť naň svoju fotografiu a povedať Ježišovi, že chce ísť za ním celý svoj život. Urobili tak svätí a blahoslavení, ktorých sme poznali počas Adventu. Môžete to Pánu Ježišovi povedať presne takto:

„Milujem ťa Pane Ježišu, celý svoj život chcem ísť za tebou.“

Skúsme to zopakovať:

„Milujem ťa Pane Ježišu, celý svoj život chcem ísť za tebou.“

(Ak je detí veľa, znemožňuje to individuálny príchod a individuálnu modlitbu. Môžeme vtedy obrad urobiť iným spôsobom. Napríklad prichádzajú všetci a nechávajú fotografiu a modlitbu hovoria spolu.)

KŇAZ:

Pozrite ako krásne vyzerá náš rorátny plagát. Keby na ňom neboli vaše fotky, nebol by plný a niečo dôležité by na ňom chýbalo.

Vaše fotografie hovoria, že nielen svätci išli za Ježišom, ale že každý človek môže ísť po celý svoj život za ním. Každý, kto chce ísť za ním bude šťastný naveky.

Dostali ste posledný obrázok:  CHOĎ ZA SVETLOM.

Navrhujem vám, aby ste doma na rorátny plagát takisto pripevnili svoju fotografiu, alebo fotografiu celej vašej rodiny. K fotografii pripojte tento obrázok so slovami „Choď za Svetlom.“