Roráty 2012

Roráty 2012 - Odvážne išli za Svetlom

Posledné stretnutie máme v pondelok 24. decembra o 8,00 hod. v kostole vo Višňovom. Z Turia ide autobus: o 7,40 hod. pôjde zo zastávky pri cintoríne, potom stojí na zastávke pri Obecnom úrade a na hornom konci pri ihrisku. Pozývame teba, súrodencov i rodičov. Príď! Bude to zaujímavý advent, budeme putovať po kontinentoch, budeme spoznávať všeličo zaujímavé. Opäť máme pripravenú aj peknú pieseň: S odvahou za Svetlom.

 

Svätci, ktorí Odvážne išli za Svetlom

Rok viery, ktorý prežívame v Cirkvi od 11. októbra, určil tému tohtoročných stretnutí počas Rorátov. Poľskí autori navrhujú, aby sme sa pozreli na vieru cez život svätých, blahoslavených a Božích sluhov. Pretože uverili Ježišovi, išli za ním s odvahou nepozerajúc na mnohé protivenstvá. Odtiaľ sa vzala aj téma Rorátov: Odvážne išli za Svetlom. Svätci sa odlišujú v mnohých okolnostiach, ale jedno majú spoločné – bezhranične veria Ježišovi i v Ježiša. On je pre nich JEDINÝM SVETLOM.

V tomto roku budeme Roráty prežívať so svedkami viery, ktorí bezvýhradne, absolútne odovzdali svoje životy Pánu Ježišovi. Za Svetlom išli napriek kľukatým cestám. Účastníci Rorátov budú poznávať cesty viery veľkých svätých učencov Cirkvi, ale tiež svätých rodičov i svätých detí.

Toto je oficiálny obraz pre Rok viery. Ježiš Kristus z katedrály z malého mestečka z Cefalu, ktoré je na Sicílii. Sám Svätý Otec Benedikt XVI. tak chcel.

 

 

A toto je plagát, ktorý dosane každé dieťa na Roráty 2012, kde si bude lepiť obrázky s postavami viery.

 

 

Začíname 3. decembra ráno o 6,40 hod. vo Farskom kostole sv. Mikuláša vo Višňovom.