Roráty sú pripravené

Roráty 2012 v slovenčine sú pripravené

Roráty 2012 - Odvážne išli za Svetlom - sú pripravené. Dnes 21. novembra 2012 som ich priniesol z tlačiarne. Pani šéfredaktorka Gabriela Szulik z poľských Katovíc nám ich opäť poskytla včas, aby sme si ich preložili a pripavili v slovenčine. Veľmi pekne jej aj redakcii Maly Gosc za to ďakujeme. Aj vás prosím, modlime sa za ňu aj za jej spolupracovníkov. Taktiež Vás prosím o modlitby za tých, ktorí to pripravili v slovenčine. Ďakujeme... Ktorí ste si objednali Roráty 2012, v najbližšej dobe vám prídu poštou.