O čom rozprávame

Solo Dios basta - 1. deň

Pondelok po 1. adventnej nedeli

1. december 2014

Solo Dios basta

Sám Boh stačí

Kňaz:

Všetkých vás srdečne vítam v dnešný prvý deň rorátov. Vítam každého z vás od najmenšieho dieťaťa až po starých otcov a staré mamy. Teším sa, že ste prišli do nášho kostola. Spoločne robíme prvý krok na našej adventnej ceste. Tých krokov bude, bude, bude.... Počkajte, hneď ich porátame! Bude ich devätnásť. Do kostola na roráty prídeme v tomto advente devätnásťkrát. Niektorým z vás sa asi ťažko vstávalo, ale každý deň to bude čoraz lepšie a radosť, s ktorou tu budete prichádzať, bude čoraz väčšia. Som presvedčený, že už zajtra rýchlo vstanete a priletíte sem, akoby ste mali krídla. Nájdite spôsob, ako sem pritiahnuť tých, ktorí zabudli na adventnú prípravu. Skúste ich napríklad pozvať. Čím nás bude viac, tým to bude radostnejšie. Rorátne sv. omše nie sú pre mäkkýšov a lenivcov, ale pre silných a odvážnych. Verím, že vy takí ste: silní a odvážni.

Stále opakujem slovo roráty a som zvedavý, či niekto z vás vie, čo sú to roráty.

 

Otázky deťom:

Čo sú to roráty?

(Sv. omša o Panne Márii slávená na svitaní)

Ako sa nazýva obdobie, keď sa slávia roráty?

(Advent)

Kedy sa začal Advent?

(Včera)

Prečo roráty neboli včera ráno?

(Rorátne sv. omše sa slúžia počas všedných dní od pondelka do soboty)

Prečo sa roráty slávia ku cti Panny Márie?

(Pretože spolu s ňou čakáme na Božie narodenie)

Kňaz:

Výborne! Vidím, že ste pozorní a výborne pripravení. Určite ste pozorne počúvali Božie slovo. Pred chvíľou sme opakovali refrén žalmu. Kto si pamätá tie slová?

Otázka deťom:

Aký refrén sme opakovali pred evanjeliom?

(S radosťou pôjdeme do domu Pánovho)

Kňaz:

Opakovali sme refrén: „S radosťou pôjdeme do domu Pánvho.“ Takúto radosť vidím vo vašich očiach. Hlavne v očiach tých, ktorí tu ešte pred chvíľou stáli so zapálenými lampiónmi. Dúfam, že radosť je i vo vašich srdciach. Ja sa veľmi teším. Predovšetkým z toho, že je advent a že sú roráty a každý deň sme bližšie k sviatkom Božieho narodenia. To je náš cieľ. Stretnúť Ježiša na Vianoce, pozrieť sa mu do očí a povedať: „Ježiško, čakal som na teba. Celý advent som chodil na sv. omše, snažil som sa byť čo najlepší, aby si mohol bývať v mojom srdci.“ Teším sa, že ste prišli a budete prichádzať každý deň. Pripomeňte svojím kamarátom, že v advente sa pripravujeme na sviatky Božieho narodenia. Svetlo, ktoré sa šíri z našich zapálených lampiónov, pripomína, že chceme byť stále lepší a lepší, aby sa z našich skutkov šírilo stále viac a viac dobra. Aby vykonané dobro ničilo mraky našich hriechov a rozjasňovalo ich. Pretože iba do takého srdca príde Pán Ježiš.

Okrem radosti vidím vo vašich očiach zvedavosť a ani sa nečudujem. Určite ste zvedaví, aká nás počas adventnej prípravy čaká téma. Veľa nám napovie náš plagát, ktorý máte pred očami. Aké slová sú na ňom napísané?

Otázky deťom:

Aké slová vidíte napísané na našej dekorácii?

(Sám Boh stačí)

A druhá veta?

(Solo Dios basta)

Kňaz:

Ťažko rozumieť tejto vete. Nie je napísaná po slovensky a aj písmo je nejaké zvláštne. Možno niekto z vás tuší, v akom jazyku je táto krátka veta.

Otázka deťom:

„Solo Dios basta“ – v akom je to jazyku?

(V španielčine)

Kňaz:

Skvelé! Veta Solo Dios basta! je v španielčine. Čo znamená? To isté, čo je napísané vyššie v našom rodnom jazyku. Čiže: „Sám Boh stačí.“ Je to heslo Rorátov 2014.

Prečo také heslo a prečo po španielsky? Predtým ako vám odpoviem, zopakujme si tie slová. Ja začnem a vy dopoviete: „Basta!“

Kňaz:

Solo Dios…

Deti:

… basta!

Kňaz:

„Solo Dios basta!“ – tieto slová často opakovala jedna španielska svätá. Volala sa sv. Terézia. Jej socha sa nachádza na našej výzdobe. V Španielsku sú dodnes na všetkých obrázkoch a pamiatkových predmetoch sv. Terézie napísané aj jej slová: Solo Dios basta, čiže sám Boh stačí.

Sv. Terézia, s ktorou budeme kráčať po adventnej ceste, je nazývaná aj sv. Terézia od Ježiša, Terézia Veľká alebo sv. Terézia z Avily.

Prečo spoznávame túto sväticu počas tohtoročných rorátov? Pretože v budúcom roku 2015 uplynie 500 rokov od jej narodenia. (Rok zasväteného života) Môžeme skúsiť vypočítať, v ktorom roku sa narodila.

Otázka deťom:

V ktorom roku sa narodila sv. Terézia?

(V roku 1515)

Kňaz:

Sv. Terézia sa narodila 28. marca 1515. Jej päťsté narodeniny budú čoskoro. O tri mesiace. Ale keďže je to okrúhle jubileum, slávenie tohto výročia už beží druhý mesiac a bude pokračovať celý budúci rok. Do Španielska pri tejto príležitosti možno pocestuje i pápež František, hoci to ešte nie je isté. Pozvanie už dostal.

Nesmieme chýbať na oslave Teréziiných narodenín, a preto sa musíme o nej dozvedieť a naučiť čo najviac. Ona nám určite ukáže cestu k Ježišovi, pretože v tom bola majsterkou. V jej živote nebolo nič dôležitejšie, ako nájsť Ježiša a cestu k nemu.

O sv. Terézii môžeme povedať to, čo Ježiš povedal o stotníkovi z dnešného evanjelia: „Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli.” (Mt 8, 10).

Pán Ježiš poznal srdce sv. Terézie, vedel, že ho potrebuje, že ho úprimne hľadá, a tak ako stotník ho chcela pozvať do svojho srdca. Veľakrát hovorila: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.”

Máme 19 dní na to, aby sme spoznali, ako sv. Terézia milovala Ježiša a zistíme, prečo dostala titul Terézia Veľká.

Dnes si povieme, prečo jej hovoríme Terézia z Avily.

Otázka deťom:

V ktorej krajine sa nachádza mesto Avila?

(V Španielsku)

Kňaz:

Avila je starobylé mesto a bolo založené ešte pred narodením Pána Ježiša. Leží uprostred Španielska, v kraji, ktorý sa nazýva Kastília a Leon. V Španielsku je 17 takých regiónov. Avila je v kastílskych horách niečo vyše tisíc metrov nad morom. Je to vyššie ako Tri koruny v Pieninách.

Najväčšou ozdobou Avily sú nezvyčajne krásne a okázalé obranné hradby. Tu je vysvetlenie, prečo máme hradby na našej dekorácii. Mohutnými a vysokými múrmi je obohnané mesto Avila. Hradby majú dĺžku dva a pol kilometra, majú 87 vysokých veží, okrem toho ďalších 2 500 malých vežičiek a deväť vstupných brán do mesta. Mesto bolo obohnané múrmi v 12. storočí, teda o 1 200 rokov neskôr ako vzniklo, ale keď tam žila a bývala sv. Terézia, už boli postavené.

Otázka deťom:

V ktorom storočí sa narodila sv. Terézia?

(V 16. storočí)

Kňaz:

Ešte i dnes môžeme obdivovať tieto múry, ba môžeme sa po nich prechádzať, pretože na niektorých miestach majú šírku aj viac ako päť metrov. A z výšky 13 – 15 metrov sa otvára prekrásny výhľad na celé mesto i okolie. Z hradieb mesta tiež vidieť kláštor sestier karmelitánok, do ktorého vstúpila sv. Terézia. O tom sa dozvieme niekedy v nasledujúcich dňoch. Zajtra spoznáme jej najbližších: rodičov a súrodencov.

Dnes si nájdite doma vhodné miesto na vaše rorátne plagátiky. Možno máte nejaký advetný kútik so sochou Božej Matky, tam môžete zavesiť váš plagát.

Zajtra mi o tom porozprávate. Druhá úloha je pozvať kamaráta na roráty, aby vás zajtra bolo viac. Dohodnime sa, že každý z vás skúsi priviesť jednu osobu.

Kňaz:

Solo Dios…

Deti:

... basta!

 

Otázky:

1. Kedy sa narodila sv. Terézia?

2. Prečo je témou tohtoročných rorátov život sv. Terézie z Avily?

3. Ako ešte voláme sv. Teréziu z Avily?

 

Úlohy:

1. Na viditeľné miesto zaves rorátny plagát.

2. Na webovej adrese našej farnosti www.visnove.fara.sk si vypočuj rorátnu pieseň.

3. Priveď na zajtrajšiu sv. omšu ešte jednu osobu.

 

Obrázok:

Rorátny plagát