O čom rozprávame

Stavanie pustovne - 3. deň

Streda po 1. adventnej nedeli

3. december 2014

Stavanie pustovne

Ak nemôžeme zomrieť ako mučeníci,

budeme žiť ako pustovníci

Kňaz:

Začíname ďalší deň adventu. Po speve Aleluja sme počuli slová: „Hľa, Pán príde a spasí svoj ľud; blahoslavení tí, čo sú pripravení uvítať ho.”

Myslím si, že všetci, čo sme tu, sme pripravení. Ak by to tak nebolo, náš kostol by bol teraz prázdny. My však od pondelka prichádzame na stretnutia s ním, ideme mu naproti, v rukách nosíme zapálené lampióny, lebo chceme, aby videl cestu do našich čoraz jasnejších sŕdc. Každý deň adventu nás približuje k sviatkom Božieho narodenia a my chceme byť na to stretnutie čo najlepšie pripravení.

V príprave nám pomáha Božie slovo, ktoré počúvame, a príklad života sv. Terézie z Avily, ktorý postupne spoznávame, pretože sa s ňou chceme spriateliť. Táto veľká svätá už túto cestu prešla a ukazuje nám, čo treba robiť, aby sme sa stretli s Ježišom.

 

Nahlas povedzme slová, ktoré ona často opakovala:

Kňaz:

Solo Dios…

Deti:

… basta!

Otázka deťom:

Čo tieto slová znamenajú?

(Sám Boh stačí)

Kňaz:

Tieto slová sv. Terézie z Avily nás posilňujú a pripomínajú, čo a kto je v živote najdôležitejší. Kto kráča životom spojený s Bohom vie, že s ním je možné všetko.

Našou sprievodkyňou na adventnej ceste je sv. Terézia z Avily. Na dekorácii sa objavil prvý obrázok zo života sv. Terézie, dostali ste ho aj vy a doma prilepili na váš plagát.

Teraz si zaspievame našu rorátnu pieseň a potom si zopakujeme, aká udalosť sa týka prvého obrázku. Pieseň ste si možno vypočuli aj na internete a možno ste si všimli, že nám chce priblížiť prostredie, v ktorom žila sv. Terézia z Avily.

Pieseň:

Solo Dios basta

Kňaz:

Včera sme hovorili o detstve sv. Terézie. Bola dieťa ako každé iné a rada počúvala príbehy, ktoré jej najbližší poznali z kníh. Niektoré boli vymyslené, ale veľa bolo skutočných a boli o ľuďoch, ktorí položili život za Ježiša. Keď sa sedemročná Terézia dozvedela, že mučeníci sa dostali rýchlo do neba, urobila vážne rozhodnutie.

Otázky deťom:

Čo sa rozhodla sv. Terézia urobiť?

(Utiecť z domu, aby jej Maurovia odťali hlavu)

Prečo chcela sv. Terézia zomrieť?

(Bola presvedčená, že sa rýchlo dostane do neba)

Kňaz:

Musíme uznať, že nápady malej Terezky boli nezvyčajné. Bola rozhodnutá priniesť obetu vlastného života. Keď to porovnáme s nami, čože je oproti tomu naša účasť na sv. omšiach. Nič. Určite to zvládneme, veď...

 

Kňaz:

Solo Dios…

Deti:

... basta!

 

Kňaz:

Pán Boh nám bude dávať silu a my máme iba chcieť. Včera som sľúbil, že vám porozprávam, čo si zmyslela sv. Terézia potom, keď ich ujo aj s bratom Rodrigom priviedol naspäť domov. Terezka sa nechcela vzdať myšlienky rýchlej cesty do neba. Možno si myslíte, že bola urazená na ocka, mamku, predovšetkým na uja Františka, ktorý ich so starším bratom stretol a zobral domov. Vôbec sa nehnevala, nezazerala, ale ani nerezignovala. Vymyslela nový plán. Neprešlo veľa času a navrhla bratovi: „Keď nemôžeme čo najskôr zomrieť, budeme žiť ako... pustovníci!“  

Otázky deťom:

Kto je to pustovník?

(Kto býva sám ďaleko od ľudí)

Čo robí pustovník?

(Modlí sa a robí pokánie)

Kňaz:

Možno ste už počuli o pustovníkoch, ale predpokladám, že ste žiadneho nestretli. Pustovník býva ďaleko od ľudí. Nie preto, že sa ich bojí, ani nie preto, že nemá ľudí rád. Žije sám, v tichu a čas využíva na stretnutia s Bohom v modlitbe. Prví pustovníci žili v Egypte a Palestíne, ľudia ich mali v úcte a vážili si ich. Navštevovali ich a chodili sa k ním poradiť. Volali ich aj eremiti.

 

Naša malá Terezka sa teda rozhodla pre iný spôsob cesty do neba. Vypočujte si príbeh:

PRÍBEH (Čítané pomaly a veľmi výrazne)

„Bolo nemožné, aby sme obetovali svoje životy a stali sa mučeníkmi, a preto sme sa s bratom rozhodli, že budeme pustovníkmi. V záhrade sme chceli vybudovať pustovňu, a tak sme začali ukladať kamene. Ukladali sme kamene jeden na druhý, ale naša stavba nikdy dlho nevydržala, kamene sa nám vždy rozsypali. Nedarilo sa nám a nevedeli sme, ako to urobiť.“

Kňaz:

Súrodencom Terezke a Rodrigovi nevyšiel ani druhý plán. Pustovňa sa im rozsypala ako domček z karát. Ani len netušili, že treba ešte niečo, čo tie kamene spojí. Nevedeli, čo majú robiť. Mučenícka smrť sa nevydarila a nevydarila sa ani stavba pustovne. Keď sa Terezka trápila nad tým, ako sa dostane do neba, spomenula si zrazu na mamičkine slová. Tá často opakovala deťom, že ak sa chcú podobať Pánu Bohu, majú byť dobrí voči druhým. Čo urobila naša malá svätica? Všade sa usilovala deliť so všetkým, čo mala, s biednymi a chudákmi. V Avile ich veru nebolo málo. Pre každého bez výnimky mala dobré slovo a úsmev. Všetci ju mali radi.

 

Hľadala tiché miesta a kútiky, aby sa mohla pomodliť. V Životopise čítame:

PRÍBEH (Čítané pomaly a veľmi výrazne)

„Podporovala som chudobných, ako som len mohla a vedela. Ale mohla a vedela som málo. Vyhľadávala som chvíle ticha a samoty, aby som sa modlila. Modlila som sa najmä ruženec, ktorý sa moja mama verne modlila a učila modliť sa i nás.

Keď som sa hrala s inými dievčatami, rada som zakladala kláštory a hrali sme sa na rehoľníčky. Chcela som ňou byť, ale mučeníčkou a pustovníčkou som chcela byť viac.“

Kňaz:

Je zaujímavé, že Terezka takto premýšľala už ako dieťa. Hoci sú také deti, ktoré sa hrajú na sv. omšu. Možno aj niektorí z vás ste sa o to pokúšali.

V srdci malej Terezky boli túžby, ktorým asi nerozumela ani ona sama. Život plynul ďalej. Terezka rástla, mala svoje sny, túžby, ale už onedlho sa mal šťastný a pokojný život rodiny zmeniť. Budem vám o tom rozprávať zajtra.

Dnes skúste doma pohľadať také miesto, kde sa dá nerušene a v tichu porozprávať s Pánom Bohom. Môžete všetkých doma pozvať na spoločnú modlitbu, napr. na modlitbu posv. ruženca, aspoň jedného desiatku.

Skúste a zajtra mi o tom niečo poviete. Nezabudnite na hradby mesta Avila prilepiť ďalší obrázok.

Kňaz:

Solo Dios…

Deti:

... basta!

 

Otázky:

1. Čo chceli súrodenci postaviť v záhrade?

2. Čo sv. Terézia robila, keď sa to nepodarilo?

3. Ako inak nazývame pustovníkov?

 

Úloha:

1. Nájdi doma miesto, kde sa sám a v tichu pomodlíš, alebo pozvi všetkých doma na spoločnú modlitbu jedného desiatku ruženca.

2. Sprav dobrý skutok (napr. pomôž spolužiakovi v škole, usmej sa, podeľ sa o jedlo...).

3. Počúvaj našu pieseň na strane www.visnove.fara.sk

 

 

Obrázok:

Stavanie pustovne. Terezka a Rodrigo budujú v záhrade pustovňu.