O čom rozprávame

Solo Dios basta - test

Roráty 2014

Solo Dios basta

Sv. Terézia Veľká z Avily

(záverečný test)

1. deň:

1. Kedy sa narodila sv. Terézia?

2. Prečo je témou tohtoročných rorátov život sv. Terézie z Avily?

3. Ako ešte voláme sv. Teréziu z Avily?

 

 

 

2. deň:

1. Ako sa celým menom volala sv. Terézia z Avily

2. Čo urobila Terézia spolu so svojím bratom Rodrigom?

3. Prečo Terezka túžila, aby jej Maurovia odťali hlavu?

 

3. deň:

1. Čo chceli súrodenci postaviť v záhrade?

2. Čo sv. Terézia robila, keď sa to nepodarilo?

3. Ako inak nazývame pustovníkov?

 

4. deň:

1. Koľko rokov mala sv. Terézia, keď jej zomrela mama?

2. Čo urobila po smrti svojej mamy?

3. Kde sa nachádza socha Panny Márie, pred ktorou sa modlila sv. Terézia?

 

5. deň:

1. Aké knihy najradšej čítala sv. Terezka?

2. O čo sa prehnane starala násťročná Terezka?

3. Ako sa nazýval kostol a kláštor bosých karmelitánov v Avile – rodný dom sv. Terezky?

 

6. deň:

1. Kto sa najviac obával o budúcnosť Terézie?

2. Čo spravil otec, aby sa zmenilo správanie Terézie?

3. Kde sa nachádzal internát, do ktorého dal otec dcéru Teréziu?

 

Sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie – 8. 12. 2014

1.Ako oslovovala Terézia Pannu Máriu?

2. Prečo sa chcela stať kňazom?

3. Kto bol Terézii vzorom v modlitbe?

 

7. deň:

1. S kým sa v penzióne Terezka najviac spriatelila?

2. Aké rozhodnutie nevedela urobiť sv. Terézia?

3. Kto pritiahol Teréziu k čítaniu dobrých kníh?

 

8. deň:

1. Ako sa volal brat, ktorý pomáhal Terézii pri jej úteku do kláštora?

2. Ako sa nazýva kláštor v Avile, do ktorého vstúpila Terézia?

3. Koľko rokov mala sv. Terézia, keď vstúpila do kláštora?

 

9. deň:

1. Akej farby je habit sestier karmelitánok?

2. Čo si dávajú na seba karmelitánky počas sv. omše a niektorých modlitieb?

3. Ako sa volá obdobie prvých týždňov po vstupe do kláštora?

 

10. deň:

1. Čo videla Terézia z okna svojej cely?

2. Čo sv. Terézia prirovnala k hradu, pevnosti?

3. Čomu sa spočiatku sv. Terézia v kláštore venovala?

 

11. deň:

1. Na ktorej hore má svoj začiatok rehoľa karmelitánov?

2. Čo začalo Terézii prekážať v kláštore?

3. Čo je hovorňa?

 

12. deň:

1. Aká kniha pohla Teréziiným srdcom a zmenila jej život?

2. Pred akým obrazom sv. Terézia padla na kolená a rozplakala sa?

3. Kde videla sv. Terézia umučeného Pána Ježiša?

 

13. deň:

1. Čo držal anjel v ruke, keď ho Terézia zbadala vedľa seba?

2. Čo znamenalo prebodnutie srdca kopijou?

3. Kedy sa slávi sviatok prebodnutia srdca sv. Terézie?

 

14. deň:

1. Komu bol zasvätený kláštor, ktorý založila sv. Terézia?

2. Kto bol autorom nových pravidiel (reguly), podľa ktorých sa malo žiť v novom kláštore?

3. Čo je to klauzúra?

 

15. deň:

1. Kde mimo Avily založila sv. Terézia prvý kláštor?

2. Aký kláštor je na dnešnom obrázku?

3. Koľko kláštorov založila sv. Terézia?

 

16. deň:

1. Ako sa volá kniha, v ktorej sv. Terézia opisuje svoj život?

2. Kto povzbudil a žiadal sv. Teréziu, aby napísala knihu Cesta dokonalosti?

3. K čomu prirovnala modlitbu sv. Terézia?

 

17. deň:

1. Kde sa prvýkrát stretli sv. Ján z Kríža so sv. Teréziou z Avily?

2. Kto pomáhal sv. Jánovi z Kríža zakladať kláštory s novou regulou?

3. Prečo sa nazýval sv. Ján z Kríža?

 

18. deň:

1. Prečo bola sv. Terézia tesne pred smrťou mimo Avily?

2. Čo držala v ruke, keď zomierala?

3. Kde sa nachádza hrob a relikvia srdca sv. Terézie?

 

Solo Dios basta

 

„Buďte si istí, že Pán je s vami aj v kuchyni uprostred hrncov

a dáva vám silu.“

 

„Príď, Pane Ježišu! Už je čas, aby sme sa uvideli!“

 

„Nech ťa nič neznepokojuje, nech ťa nič neľaká.

Všetko sa pomíňa, Boh sa nemení.

Trpezlivosť dosiahne všetko.

Kto má Boha, tomu nič nechýba:

Sám Boh stačí.“