Roráty 2014 - prezentácia

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Boh je naše útočište a pevnosť Napísal: Super User 36040
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 1033
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 699
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 749
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 912
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 955
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 849
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 1130
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 893
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 88284
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 85172
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 754
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 92829
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 86685
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 81722
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 78313
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 865
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 1052
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 1287
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 1054
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 959
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 1078
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 1024
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 1003
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 907
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 764
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 894
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 956
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 758
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 852
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 978
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 806
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 916
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 886
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 962
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 629
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 990
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 4101
Advent s KBS Napísal: Super User 6639
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 8386
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 9016
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 8625
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 12270
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 978
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 981
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 27736
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 808
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 985
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 776
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1517
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 924
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 1026
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 1003
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 1191
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 953
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 1112
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 1117
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 1178
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 1300
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 1085
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 1300
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 1271
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1464
Roráty 2016 Napísal: Super User 1818
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 1131
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1383
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 1066
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 1103
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 1894
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 1175
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1366
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 1023
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 934
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 986
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 1065
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 1001
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 1033
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 1018
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 938
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1848
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 867
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1730
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 3016
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 2535
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1470
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 1046
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 1056
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 1152
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 1249
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 1000
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1564
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3858
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 2286
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1486
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 1226
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 1450
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1348
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1418
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 1161
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 1293
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 1294
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1707
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1579
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1750
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1871
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 2034
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1842
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2537
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 1169
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3610
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1833
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1778
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2574
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1742
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1806
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1862
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1404
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1550
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 1235
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1337
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1499
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1353
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1261
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1591
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1512
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1417
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1502
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1545
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1650
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1477
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1677
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 1230
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1152
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1374
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1745
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1314
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1460
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1668
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2826
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1814
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1672
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 1970
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 6318
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2339
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1688
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1610
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2461
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1490
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2756
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1503
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1723
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1367
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1406
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1634
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1424
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1374
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1674
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1648
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1524
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1345
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 2390
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1638
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 3071
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1473
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1756
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1681
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1884
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 2090
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 1966
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1326
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 2109
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 2187
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 2148
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2848
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 2183
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 2289
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1813
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 2078
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 3369
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 1970
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2401
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 2017
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1433
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1837
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2382
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1939
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1879
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1924
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2925
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1662
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 1973
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1894
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 1970
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1846
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 1944
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2361
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1747
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1512
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1656
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1642
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2631
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 2100
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2538
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1867
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 4147
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1682
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1927
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1413
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 2159
List do Katowíc Napísal: Administrator 2732
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1805
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1544
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 3132
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1767
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1830
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 3176
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1873
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 2123
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 1987
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1801
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1404
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1655
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2772
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1867
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 2251
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 2204
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 2336
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1881
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 2186
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1859
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1901
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 3199
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2672
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1562
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1503
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1579
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1542
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1550
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1564
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1657
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 3368
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 3686
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1562
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 2063
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1891
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3601
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2657
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 2047
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1676
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1576
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1746
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1796
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1505
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1433
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1729
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 2118
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1766
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1903
Odpovede Napísal: Administrator 4367
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1432
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 2244
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2806
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 2093
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1664
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1842
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1761
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 2035
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 2018
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2436
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1912
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 2154
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1746
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2887
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 5069
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 6103
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 9510
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4813
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 3114
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 2113
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 5177
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2483
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 3058
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 6019
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1944
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 13008
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 4956
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2521
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1717
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1486
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1887
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1857
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2457
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1915
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 2037
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1740
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1728
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1600
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1640
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 2278
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1881
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 2030
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 2081
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 2149
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1733
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1581
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1667
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1388
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1459
23. december - roráty Napísal: Administrator 2606
22. december - roráty Napísal: Administrator 1424
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 2222
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 7563
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 1995
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 2312
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1748
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1528
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1515
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1509
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1559
10. decembra Napísal: Administrator 1511
9. decembra Napísal: Administrator 1596
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1877
7. decembra Napísal: Administrator 1657
5. december Napísal: Administrator 1949
4. december Napísal: Administrator 1344
3. december Napísal: Administrator 1532
2. december Napísal: Administrator 1591
1. december Napísal: Administrator 1655
30. november Napísal: Administrator 1703
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 82407
Farský úrad Napísal: Administrator 42141
Bohoslužby Napísal: Administrator 51885
19. NEDEĽA Napísal: Administrator 204405
História pútnického miesta Napísal: Administrator 21924
Adorácie Napísal: Administrator 18888
Domov Napísal: Administrator 144535