Roráty 2014

Roráty 2014

  • Vytlačiť

Začíname 1. decembra ráno o 6,40 hod. vo farskom kostole vo Višňovom. Deti, mládež, rodičia i starí rodičia, pozývam Vás na tohtoročné Roráty so sv. Teréziou!

V pondelok ráno 1. 12. každé dieťa dostane plagát, na ktorý si bude celý adventný čas pridávať ďalšie obrázky, ktoré budú hovoriť o živote sv. Terézie z Avily.

Opäť zažijeme krásnu atmosféru rorátnych sv. omší. Opäť pôjdeme do tmavého kostola s našimi krásnymi adventnými lampášikmi, ktoré bude niesť každé dieťa.

Z Turia pôjde autobus každé ráno o 6,20 hod. Bude stáť na dolnom konci pri cintoríne, pri Požiarnej zbrojnici, aj na hornom konci pri ihrisku.   

Pieseň na Roráty - tu je slovenská verzia.  Počúvaj a nauč sa ju:

KLIKNI SEM

 

     

Hlavnou postavou tohtoročných Rorátov bude sv. Terézia z Avily, veľká reformátorka rehoľného života, zakladateľka bosých karmelitánov, učiteľka Cirkvi. Výber tejto témy sa viaže s jubileom – 500 rokov od jej narodenia. Dňa 15. októbra sa začal Jubilejný rok sv. Terézie z Avily nielen v karmelitánskych kláštoroch, ale aj v celej Cirkvi, zvlášť ho budú prežívať v Španielsku, odkiaľ Terézia pochádza. Druhý dôvod, prečo je táto téma, je Rok zasväteného života, ktorý vyhlásil Sv. Otec František. Tento Rok zasväteného života začne na sviatok Obetovania Panny Márie - 21. novembra 2014, oficiálne od Prvej adventnej nedele. Počas rorátnych sv. omší budú deti spoznávať život sv. Terézie z Avily, jej neobyčajnú lásku i dôverný vzťah s Pánom Bohom.