O čom rozprávame

Pieseň na Roráty 2015

Pieseň na Roráty 2015 je tu: Klikni sem. Je to hymna svetových dní mládeže, ktoré budú v Krakove.

Text piesne je tu.

 

BLAHOSLAVENÍ MILOSRDNÍ

 

Svoj pohľad dvíhame k výšinám,                                      

príde na pomoc nám;                                                                                

príde nám Záchranca z Božích brán,

milosrdný Pán.                                                                              

 

Zblúdených nájde a v náručí

túli a tíši strach.

Z kríža nás prúdmi riek vylieči,

vdýchne nádej nám.

R: Milosrdní sú blahoslavení,

lebo len tí, len tí, milosrdenstvo dosiahnu.

 

Ak by nám Pán neodpustil hriech,

nik z nás neobstojí.  

Blížneho prijmi a kráčaj s ním,                  

v láske buďpodobný!

 

R: Milosrdní sú blahoslavení,

lebo len tí, len tí, milosrdenstvo dosiahnu.

 

Pán naše úpisy splatil sám,                        

živý Syn z hrobu vstal.                                          

Duch volá: „Ježiš je slávny Pán!“                        

Pred svetom ho chváľ!

 

R: Milosrdní sú blahoslavení,

lebo len tí, len tí, milosrdenstvo dosiahnu.

 

Bridge

Pred Pána prines trápenia

a pri ňom slobodne dýchaj!

Žiť v úžase ti Vzkriesený dá,          

živý Boh, tvoj Pán.  

 

R: Milosrdní sú blahoslavení,

lebo len tí, len tí, milosrdenstvo dosiahnu.