O čom rozprávame

Strom života: otázky a úlohy

30. novembra

Otázky:

1. Kedy a v akom období prijalo Poľsko krst? Kto bol vtedy panovník?

2. Kto a kedy pozval k Slovanom kresťanských misionárov, ktorým oni rozumeli?

3. Vymenuj aspoň tri kresťanské pozdravy.

Úlohy:

1.Nájdi si doma miesto na rorátny plagát a zaves si ho.

2.Opýtaj sa rodičov na miesto a dátum svojho krstu.

 

1. decembra

Otázky:

1. Aký dátum sa prijal za historický začiatok poľskej krajiny?

2. Čo bolo v posledných rokoch odhalené na Lednickom Ostrove?

3. V akej reči sa misionári, ktorým Slovania nerozumeli, prihovárali našim predkom?

Úlohy:

1. Pomodli sa dnes za svojich krstných rodičov.

2. Zaznač si v kalendári na rok 2016 dátum svojho krstu.

3. Klikni si na našu webovú stránku: www.visnove.fara.sk a vypočuj si rorátnu pesňničku „Blahoslavení milosrdní“.

 

2. decembra

Otázky:

1. Kde sa nachádza hrob sv. Vojtecha?

2. Kedy sa slávi sviatok sv. Vojtecha?

3. Kedy slávime sviatok svätých Cyrila a Metoda?

Úlohy: 1. Vyhľadaj na mape Poľska mesto Gniezno, kde sa nachádza hrob sv. Vojtecha.

2. Klikni si na našu webovú stránku: www.visnove.fara.sk a vypočuj si rorátnu pesničku „Blahoslavení milosrdní“

 

3.decembra

Otázky:

1. Ako sa volali dvaja talianski mučeníci, ktorí zahynuli spolu s tromi Poliakmi?

2. Ako sa volali ostatní mučeníci?

3. Ako sa volá dielo, v ktorom Bruno z Kverfurtu opísal životy svätých mučeníkov?

4. Kedy zajali sv. Metoda?

Úlohy:

Porozmýšľaj, komu si naposledy povedal, že mu nikdy neodpustíš a odvolaj tie slová. Povedz: „Pane, odpúšťam mu.“ Keď sa stretneš s týmto človekom, povedz mu, že už si mu odpustil.

 

4. decembra

Otázky:

1. Kde a v akej rodine sa narodil sv. Hyacint?

2. Ako sa volajú rehoľníci, ktorých priviedol sv. Hyacint do Poľska?

3. Kde sv. Hyacint prijímal habit?

Úlohy:

1. Zisti, kde sa nachádza kláštor dominikánov čo najbližšie Višňovému a Turiu.          

2. Nájdi na mape Košice - mesto, kde pracoval páter Hyacint Tandara, dominikán.

3. Klikni na našu webovú stránku www.visnove.fara.sk a prečítaj si zaujímavý životopis pátra Hyacinta Jozefa Tandaru.

 

5.decembra

Otázky:

1. Odkiaľ pochádzala kráľovná Hedviga?

2. Prečo kráľovná Hedviga súhlasila so sobášom s Vladislavom Jagelom?

3. Kde sa nachádza kríž, pred ktorým sa často modlila sv. Hedviga kráľovná?

4. Kde sa narodila Alžbeta Durínska?

5. Čo dala postaviť Alžbeta pre chudobných?

Úlohy:

1. Spomeň si za čo si zodpovedný doma, v škole a porozmýšľaj, či tie úlohy dobre plníš.

2. Rozhliadni sa okolo seba, možno niekto, hlavne teraz pred sviatkami, potrebuje tvoju pomoc. Pomôž mu!

 

7. decembra

Otázky:

1. Kedy bol kardinál Wojtyla zvolený za pápeža?

2. Aké slová mal napísané Ján Pavol II. Veľký na pápežskom erbe? Čo znamenajú a na koho sa odvolávajú?

3. Do koľkých krajín putoval s Evanjeliom Pána Ježiša Ján Pavol II. Veľký?

Úlohy:

1. Zisti, kde najbližšie tvojho bydliska bol Ján Pavol II. Veľký!

2. Popros starých rodičov alebo rodičov, aby ti porozprávali, či si pamätajú na voľbu Karola Wojtylu za pápeža. (bolo to v roku 1978)

 

8. decembra

Otázky:

1. Aký apoštolský list napísal Ján Pavol o ruženci?

2. Aké tajomstvá sv. ruženca sú v ňom uvedené?

3. Aké dve ozdoby mal Ján Pavol na svojej jednoduchej truhle?

Úlohy:

1. Pomodlím sa „Zdravas Mária“ a „Pod Tvoju ochranu“ za našu pani učiteľku a celú našu triedu.

2. Ak neviem modlitbu „Pod Tvoju ochranu“, naučím sa ju.

 

9. decembra

Otázky:

1. Ako sa volala sestra Faustína Kowalska predtým, ako vstúpila do kláštora?

2. Kedy sa zjavil Faustíne Pán Ježiš a opýtal sa jej: - Ako dlho mám ešte na teba čakať?

3. Ako dlho bude trvať Svätý rok milosrdenstva?

Úlohy:

1. Nájdi na mape Poľska hlavné mesto Varšavu, kde sv. Faustína vstúpila do kláštora.

2. Príď na zajtrajšie Roráty s niekým, kto sa ich tento rok ešte nezúčastnil.

 

10. decembra

Otázky:

1. Ako sa volal spovedník sestry Faustíny?

2. Čo povedal Pán Ježiš sestre Faustíne o kňazovi Sopočkovi?

3. Ako sa volá zošit, do ktorého sestra Faustína písala svoje rozhovory s Pánom Ježišom?

Úlohy:

Dnes zopakujem túto vetu ako modlitbu viackrát: Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

 

11. decembra

Otázky:

1. Kto kázal Faustíne namaľovať obraz Milosrdného Ježiša?

2. Aké slová sa nachádzajú v spodnej časti obrazu?

3. Kde sa nachádza originálny, prvý obraz Milosrdného Ježiša a kto ho namaľoval?

Úlohy:

1. Skontroluj, či máte doma obraz Milosrdného Ježiša alebo aspoň malý obrázok.

2. Pozvi dnes večer svoju rodinu na spoločnú modlitbu pred obrazom Milosrdného Ježiša.

 

 

12. decembra

Otázky:

1. Kde v Poľsku sa nachádza svätyňa Božieho milosrdenstva?

2. Aká svetová akcia sa bude odohrávať v Krakove v júli budúceho roka?

3. V akých dňoch sa budú konať Svetové dni mládeže?

Úlohy:

1. Spýtaj sa, kto z tvojho okolia sa zúčastní Svetových dní mládeže.

2. Na pondelkové Roráty si so sebou prines ruženec.

3. Aj dnes zopakujem túto vetu viackrát: Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

 


14. decembra

Otázky:

1. O ktorej hodine sa má modliť Korunka k Božiemu milosrdenstvu?

2. Kto naučil sestru Faustínu túto modlitbu?

3. Čo sľúbil Pán Ježiš tým, ktorí sa hoci len raz pomodlia korunku?

Úlohy:

1. Snaž sa aspoň každý piatok pamätať, že pätnásta hodina je hodinou smrti Pána Ježiša.

2. Dnes večer sa pomodli s celou rodinou Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

 

 

 

15. decembra

Otázky:

1. Kedy slávime sviatok Božieho milosrdenstva?

2. Kto a kedy ohlásil pre celú cirkev tento sviatok?

3. Čo Pán Ježiš sľúbil tým, ktorí budú oslavovať jeho milosrdenstvo?

Úlohy:

1. V budúcoročnom kalendári pozri, na aký dátum pripadne sviatok Božieho milosrdenstva.

2. Snaž sa vždy prvý podať ruku na znak zmierenia.

 

 

16. decembra

Otázky:

1. Kto, kedy a kde vyhlásil, že sestra Faustína je svätá?

2. V akých dvoch mestách sa súčasne odohrávalo slávnostné vyhlásenie sestry Faustíny za svätú?

3. Čo Pán Ježiš povedal sestre Faustíne o Poľsku?

Úlohy:

1. Pomodli sa na príhovor sv. Faustíny za svätosť pre seba i celú tvoju rodinu, aby ste sa raz všetci stretli v nebi.

2. Pomodli sa na tento úmysel aj Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

 

 

17. decembra

Otázky:

1. Do akých dvoch skupín podelila cirkev skutky milosrdenstva?

2. Aké mal brat Albert povolanie a aké mal vtedy priezvisko?

3. Ako sa volalo miesto, kam chodili krakovskí chudáci, ktoré navštívil brat Albert?

4. Ako sa volala žena, ktorá žila na hrade Strečno a pomáhala chudobným?

5. Keď našli ľudia jej truhlu 34 rokov po smrti, čo objavili?

Úlohy:

1. Nauč sa naspamäť skutky milosrdenstva.

2. Priprav pre niekoho chudobnejšieho ako si ty hoci len malý darček pri príležitosti Božieho narodenia.

 

 

18. decembra

Otázky:

1. Komu slúžil sv. Šimon z Lipnice?

2. Hlavne ktorý skutok milosrdenstva vyplnil sv. Šimon z Lipnice?

3. Kto mal vplyv na to, že sv. Šimon z Lipnice sa stal rehoľníkom u bernardínov?

4. Akým chorým slúžil sv. Rochus?

5. Prečo v Turí postavili kaplnku sv. Rochusovi?

Úlohy:

1. Nájdi na mape Poľska mesto Lipnica Murowana.

2. Ak poznáš niekoho, kto je chorý (starká, starký, babka, dedko, susedka), navštív ho ešte pred sviatkami.

3. Pouvažuj, aký skutok milosrdenstva by si ty mohol/mohla urobiť do Vianoc.

 

 

19. decembra

Otázky:

1. Kto vytvoril prvú škôlku pre deti?

2. Akým deťom chcel pomôcť blahoslavený Edmund Bojanowski?

3. Aké zhromaždenie vzniklo vďaka dievčatám, ktoré pomáhali bl. Edmundovi?

4. Ako sa volal náš kardinál, ktorý takmer 63 rokov múdro poučoval Slovensko?

5. Prečo bol kardinál Korec zatvorený vo väzení?

Úlohy:

1. Porozmýšľaj, komu môžeš pomôcť s domácou úlohou.

2. Nájdi na mape Slovenska Nitru, kde pôsobil otec kardinál Ján Ch. Korec.

 

21. decembra

Otázky:

1. Do akej rehole patril bl. Česlav?

2. Akým spôsobom bl. Česlav obránil Vroclav pred Tatármi?

3. S akými svätými sa poznal bl. Česlav?

Úlohy:

1. Priprav si svoju fotografiu.

2. Pomodli sa dnes večer za niekoho, kto veľmi potrebuje pomoc. Možno je to chorá starká, možno unavení prepracovaní rodičia, možno kamarátka, ktorej sa vysmieva celá trieda a možno sused, ktorý nedávno umrel. Porozprávaj Pánovi Ježišovi o týchto ľuďoch.

 

22. decembra

Otázky:

1. Čo spravila mama bl. kňaza Popieluszku, keď jej syna zabili?

2. Prečo pani Marianna Popieluszko, sv. Faustína, aj bl. sestra Zdenka dokázali odpustiť krivdy a viny?

3. Aké skutky milosrdenstva robila bl. Zdenka Schelingová?

4. Kedy dnes už sv. Ján Pavol Veľký vyhlásil sestru Zdenku za blahoslavenú?

5. Koľkokrát nám Pán Ježiš prikazoval odpúšťať?

Úlohy:

1. Pripomínam, priprav si svoju fotografiu: Zozadu každý napíšte na svoju fotografiu, aký skutok milosrdenstva chcete urobiť ako darček pre Pána Ježiša.

2. Odpusti – sám vieš komu – a nikdy to nepripomínaj.

 

 

 

 

17. decembra. Otázky: 1. Do akých dvoch skupín podelila cirkev skutky milosrdenstva? 2. Aké mal brat Albert povolanie a aké mal vtedy priezvisko? 3. Ako sa volalo miesto, kam chodili krakovskí chudáci, ktoré navštívil brat Albert? 4. Ako sa volala žena, ktorá žila na hrade Strečno a pomáhala chudobným? 5. Keď našli ľudia jej truhlu 34 rokov po smrti, čo objavili? Úlohy: 1. Nauč sa naspamäť skutky milosrdenstva. 2. Priprav pre niekoho chudobnejšieho ako si ty hoci len malý darček pri príležitosti Božieho narodenia.

 

18. decembra. Otázky: 1. Komu slúžil sv. Šimon z Lipnice? 2. Hlavne ktorý skutok milosrdenstva vyplnil sv. Šimon z Lipnice? 3. Kto mal vplyv na to, že sv. Šimon z Lipnice sa stal rehoľníkom u bernardínov? 4. Akým chorým slúžil sv. Rochus? 5. Prečo v Turí postavili kaplnku sv. Rochusovi? Úlohy: 1. Nájdi na mape Poľska mesto Lipnica Murowana. 2. Ak poznáš niekoho, kto je chorý (starká, starký, babka, dedko, susedka), navštív ho ešte pred sviatkami. 3. Pouvažuj, aký skutok milosrdenstva by si ty mohol/mohla urobiť do Vianoc.

 

19. decembra. Otázky: 1. Kto vytvoril prvú škôlku pre deti? 2. Akým deťom chcel pomôcť blahoslavený Edmund Bojanowski? 3. Aké zhromaždenie vzniklo vďaka dievčatám, ktoré pomáhali bl. Edmundovi? 4. Ako sa volal náš kardinál, ktorý takmer 63 rokov múdro poučoval Slovensko? 5. Prečo bol kardinál Korec zatvorený vo väzení? Úlohy: 1. Porozmýšľaj, komu môžeš pomôcť s domácou úlohou. 2. Nájdi na mape Slovenska Nitru, kde pôsobil otec kardinál Ján Ch. Korec.

 

21. decembra. Otázky: 1. Do akej rehole patril bl. Česlav? 2. Akým spôsobom bl. Česlav obránil Vroclav pred Tatármi? 3. S akými svätými sa poznal bl. Česlav? Úlohy: 1. Priprav si svoju fotografiu. 2. Pomodli sa dnes večer za niekoho, kto veľmi potrebuje pomoc. Možno je to chorá starká, možno unavení prepracovaní rodičia, možno kamarátka, ktorej sa vysmieva celá trieda a možno sused, ktorý nedávno umrel. Porozprávaj Pánovi Ježišovi o týchto ľuďoch.