O čom rozprávame

Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková

Štvrtok 3. adventný týždeň

17. decembra 2015

Hladných nakŕmiť, smädných napájať

Svätý brat Albert Chmielowski

Žofia Bosniaková

 

 

Kňaz:

Drahí priatelia! Vítam vás na našom veľkom rorátnom dobrodružstve. O týždeň sú Vianoce. Viem, že ste už trochu netrpezliví, ale musíme vydržať, lebo ešte nie sme úplne pripravení.

Včera sme ukončili druhú etapu našej prípravy.

Otázka deťom:

Čo povedal Pán Ježiš sv. Faustíne?

 

Pesnička:

„Blahoslavení milosrdní“

Kňaz:

Žil kedysi v Krakove istý človek. Volal sa Adam Chmielowski. Ľudia o ňom hovorili, že bude vynikajúcim maliarom, lebo často ho videli s farbami ako maľuje krásne obrazy. Ale vybuchlo januárové povstanie. Adam Chmielowski bol ťažko ranený a prišiel o nohu. Viete si predstaviť, aké to bolo pre neho ťažké? Mal vtedy len 18 rokov. Potom odcestoval z Krakova, vo Francúzsku spoznal dobrých maliarov a napokon sa rozhodol študovať maliarstvo.

A všetko išlo dobre, keby nie to, že v jednej chvíli Adam zanechal umenie a celý svoj život zasvätil... najchudobnejším obyvateľom Krakova.

Brat Albert dokonale naplnil tri skutky: „Dávať jesť hladným, Dávať piť smädným, Odievať nahých.

 

Kňaz:

Ja vám chcem povedať opäť aj o našej veľkej žene, ktorá robila takéto skutky. Volala sa Žofia Bosniakova.

Žofia Bosniaková bola dcérou Tomáša Bosniaka a Márie Kenderessyovej, ktorí vychovali sedem detí. Žofia sa narodila ako tretia 2. júna 1609 v Šuranoch. Už ako mladé dievča oplývala veľkou srdečnosťou a múdrosťou. A ako by sa povedalo v rozprávke, chýr o jej kráse sa niesol celým krajom. Svedčia o tom aj jej portréty z týchto čias. Vydala sa už v sedemnástich rokoch za baróna Michala Serényiho, ktorého rod pochádzal zo Sedmohradska. Manželstvo však netrvalo dlho. Náhla choroba baróna Serényiho sa mu stala osudnou.

Žofia nie je ešte svätá, ale jej skutky boli vznešené. Bola štedrá k poddaným, už počas života o nej hovorili ako o svätici. Zomrela v roku 1644 na Strečnianskom hrade, tam ju aj pochovali.

 

Otázky:

1. Do akých dvoch skupín podelila cirkev skutky milosrdenstva?

2. Aké mal brat Albert povolanie a aké mal vtedy priezvisko?

3. Ako sa volalo miesto, kam chodili krakovskí chudáci, ktoré navštívil brat Albert?

4. Ako sa volala žena, ktorá žila na hrade Strečno a pomáhala chudobným?

5. Keď našli ľudia jej truhlu 34 rokov po smrti, čo objavili?

 

Úlohy:

1. Nauč sa naspamäť skutky milosrdenstva.

2. Priprav pre niekoho chudobnejšieho ako si ty hoci len malý darček pri príležitosti Božieho narodenia.

 

Obrázok:

Brat Albert

 

 

 Žofia Bosniaková