O čom rozprávame

Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus

Piatok 3. adventný týždeň

18. decembra 2015

Chorých navštevovať

Svätý Šimon z Lipnice

Svätý Rochus

Kňaz:

Ako ten čas rýchlo beží! Už je piatok. Pomaly sa končí tretí adventný týždeň a za necelý týždeň sú sviatky! Vytúžené a očakávané. Veľmi sa teším, že sem každý deň prichádzate. Vy ma tiež povzbudzujete, ja sa tiež musím pripravit, aby som vám ponúkol zasa niečo nové...

Drahé deti! Včera som sa vás pýtal na darček pre Pána Ježiša, lebo Božie narodenie sú vlastne jeho narodeniny. Verím, že vám táto otázka nedáva pokoj...

 

Otázky deťom:

Z čoho sa Pán Ježiš najviac teší?

Dnes mám pre vás ďalšie skutky milosrdenstva a ďalší nápad na darček pre Pána Ježiša, ale skôr ako o tom poviem, zaspievajme si našu pesničku. Pripomínam, že spievame v nej práve o tom, že tí, ktorí sú milosrdní, sú šťastní, lebo slovo „blahoslavení“ znamená „šťastný“.

Pesnička:

„Blahoslavení milosrdní“.

Aký svätý je spomenutý pri tomto skutku?

Svätý Šimon z Lipnice bol veľmi rozumným dieťaťom. Študoval na Krakovskej akadémii. A možno by bol mal kariéru vedca, keby nebolo istého stretnutia...


Kňaz:

Dnes vám chcem povedať ešte o jedno zaujímavom svätcovi. Nebol síce Slovák, ale na jeho príhovor sa diali veľké veci v Turí, keď tam vypukol mor na začiatku 18. storočia.

O kom rozprávam? Ktorý svätec urobil zázraky v Turí?


Zajtra si povieme o ďalších skutkoch milosrdenstva.

 

Otázky:

1. Komu slúžil sv. Šimon z Lipnice?

2. Hlavne ktorý skutok milosrdenstva vyplnil sv. Šimon z Lipnice?

3. Kto mal vplyv na to, že sv. Šimon z Lipnice sa stal rehoľníkom u bernardínov?

4. Akým chorým slúžil sv. Rochus?

5. Prečo v Turí postavili kaplnku sv. Rochusovi?

 

Úlohy:

1. Nájdi na mape Poľska mesto Lipnica Murowana.

2. Ak poznáš niekoho, kto je chorý (starká, starký, babka, dedko, susedka), navštív ho ešte pred sviatkami.

3. Pouvažuj, aký skutok milosrdenstva by si ty mohol/mohla urobiť do Vianoc.

 

Obrázok:

Svätý Šimon z Lipnice

 

 

Svätý Rochus