O čom rozprávame

Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák

Sobota 3. adventný týždeň

19. decembra 2015

Poúčať nevedomých

Blahoslavený Edmund Bojanowski

Otec kardinál Ján Chryzostom

Otec biskup Ján Vojtaššák

 

 

Kňaz:

Drahé deti, vítam najvytrvalejších, ktorí prichádzajú na Roráty od samého začiatku. Zaslúžite si medailu! Tých, ktorí sa k nám pripojili, tiež srdečne vítam – lebo na stretnutia s Ježišom je možné sa vždy pripojiť, Ježiš vždy čaká a otvára svoje milosrdné srdce.

Náš rorátny strom sa čoraz viac rozrastá. Už sme prešli naozaj dlhú cestu. Začali sme u Meška I., vďaka ktorému Poľsko prijalo krst, hovorili sme o svätej kráľovnej Hedvige, ktorá dbala o telo a dušu svojich poddaných, o svätej Faustíne, vďaka ktorej sa svet dozvedel o veľkom Božom milosrdenstve, o Jánovi Pavlovi II. – poľskom pápežovi, ktorý priniesol Ježiša do celého sveta, prišli sme až k nám, k ľuďom XX. storočia.

 

 

Otázka deťom:

Koho máme na plagáte zo Slovenska?

Aký skutok milosrdenstva vyplnil vo svojom živote sv. brat Albert a Žofia Bosniaková?

Kňaz:

Edmund Bojanowski začal budovať knižnice a čitárne. To bola ozajstná revolúcia! Niečo také ešte na dedine nebolo!

Kňaz:

Slovensko má veľa takých múdrych a zároveň pokorných osobností, ktoré poúčali nevedomých.

 

Otázky:

1 . Kto vytvoril prvú škôlku pre deti?

2. Akým deťom chcel pomôcť blahoslavený Edmund Bojanowski?

3. Aké zhromaždenie vzniklo vďaka dievčatám, ktoré pomáhali bl. Edmundovi?

4. Ako sa volal náš kardinál, ktorý takmer 63 rokov múdro poučoval Slovensko?

5. Prečo bol kardinál Korec zatvorený vo väzení?

 

Úlohy:

1. Porozmýšľaj, komu môžeš pomôcť s domácou úlohou.

2. Nájdi na mape Slovenska Nitru, kde pôsobil otec kardinál Ján Ch. Korec.

 

Obrázok:

Blahoslavený Edmund Bojanowski

 

 

Otec kardinál Ján Chryzostom Korec

 

 

Otec biskup Ján Vojtaššák